Obec Biskupice, IČO: 00647985, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice, www.obecbiskupice.sk, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel: 047/43 81 815 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou s cenou nad 5000 € v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obdobie: Predmet zákazky: Zmluvná cena s DPH: Dodávateľ:
3Q 2019 Projektová dokumentácia
Výstavba/rekonštrukcia miest
6.100,00
1Q 2019   50.990,00  
Verejný obstarávateľ: Obec Biskupice
IČO: 00647985
DIČ: 2021097199
Sídlo: Biskupická 61/132,
986 01 Biskupice
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Noskó - starosta obce
Mobil: 0908/930 167
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Druh verejného obstarávateľa: Obec
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo  predmety činnosti: Samospráva
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.obecbiskupice.sk 
Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK54 0200 0000 0000 1282 6352

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Kalendár

No events found