Obecný úrad Biskupice
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
Tel.č.: 047/43 81 815
e-mail: obecbiskupice@gmail.com

IČO: 00647985
DIČ: 2021097199
IBAN:
SK58 0200 000 0000 1282 6352

História:

109

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1246. Obec vznikla v 12. storočí a patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku sa Biskupice spomínajú v r. 1294 ako Puspuky. Ďalšie názvy boli Pyspeky (1417), Filakowska (1773), Pišpeky (1920), ale aj Peky. Dnešný názov Biskupice sa používa od roku 1927, maď. Püspöki, Fülekpüspöki. Erb obce je vlastne kombináciou troch zachovaných pečatidiel, na ktorých sa nachádzali presne neurčiteľné konáriky. Nakoniec heraldická komisia schválila erb v dnešnej podobe a namiesto konárikov sa v ňom nachádzajú dva pšeničné klasy, nakoľko tunajšia pšenica bola vraj najvyhľadávanejšou na lučenských trhoch. Súčasťou erbu sú biskupské symboly: mitra – čiapka, berla – palica, dvojkríž.
Obec bola viackrát iba mestskou časťou Fiľakova, ale od roku 1991 je samostatná.
V zozname kultúrnych pamiatok na území obce sa nachádzajú v areáli miestneho cintorína až tri pamiatky. Biskupská pohrebná kaplnka Zvestovania Panny Márie z r. 1750-54, vedľa nej sa nachádza rázsochová drevená zvonica a socha sv. Jána Nepomuckého z 19. Storočia, ktorá pôvodne stála pred bývalou katolíckou školou na námestí obce (vyhl. 15.6.1968). Ďalšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa, barokový z roku 1728, rozšírený bol roku 1818, mramorová krstiteľnica s lupienkovou kupolou je z roku 1726. Vedľa kostola sa nachádza súsošie veľkej sv. Rodiny(Sv. Joachim, sv. Anna, panna Mária, sv. Jozef s malým Ježiškom) a patrí medzi obecné pamätihodnosti.
Pamätné tabule majú dve, jedna na pamiatku obetiam 1. a 2. svetovej vojny je umiestnená na Dome smútku a osadila ju miestna samospráva 16.9.2006. Dom smútku bol vysvätený r. 2006 a zvon darovala partnerská obec. Druhá pamätná tabuľa MILLENNIUM z 27.5.2000 je na obecnom úrade .
Z významných osobností obce je možné spomenúť Andrása Püspökiho, ktorého pozostatky sa našli v kaplnke a údajne daroval oltárny obraz nachádzajúci sa v kostole.
Biskupice sú hrdé na známeho choreografa a tanečného pedagóga Mgr. art. Ervína Vargu, ktorý tu žil a chodil do základnej školy. V rokoch 1982 – 1990 bol v Lúčnici asistentom profesora Nosáľa, zároveň v rokoch 1984 – 1990 bol umeleckým vedúcim a choreografom súboru Szőttes, v rokoch 1990 – 1995 bol umeleckým vedúcim a choreografom tanečnej zložky FS Mladé srdcia (Ifjú szívek). Od roku 2003 do 2009 bol umeleckým vedúcim SĽUK-u. Od roku 1987 spolupracoval s Japonskou folklórnou federáciou a Folklor Reportom Tokyo, vyučoval a propagoval slovenský a maďarský ľudový tanec nielen v Japonsku, ale aj v Hong-Kongu, USA, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a v Českej republike.
Rodákom z Biskupíc je baletný tanečník, choreograf Štefan Katona. Ako absolvent Baletného ústavu v Budapešti, tancoval a cestoval po celom svete. V roku 1995 sa usadil v Martovciacch, dedinke medzi Komárnom a Hurbanovom. Prečo si vybral za svoj nový domov Martovce? Ako člen folklórneho súboru Mladé srdcia robil v minulosti aj etnografický výskum a tak túto dedinu v roku 1983 objavil.
Ako prírodná zaujímavosť by sa mohla spomenúť studnička známa pod menom Mogyoróska. Názov by sa dal preložiť asi ako „lieskovcová“, nachádza sa na okraji obce. Prameň a okolie by chceli upraviť, lebo kvalitu vody si domáci pochvaľujú. V minulosti z nej údajne viedol drevený vodovod na hrad vo Fiľakove.
Podľa slov starostu, boli objavené svedectvá o ťažbe ílu na území obce, z ktorého sa vyrábali škridle a následne vypaľovali v peciach, ale nezachovali sa.
Súčasnosť:
Biskupice patria do mikroregiónu Obručná. Majú 1 120 obyvateľov. Starostom je Ing. Alexander Bacskai. Od 01.01.1991 Obecný úrad sídli v nádhernej budove kultúrneho domu a v porovnaní s ostatnými obcami regiónu je asi priestorovo najväčšia. Grant na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a obecného úradu získali z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Kultúrny dom bol postavený v roku 1972, zrekonštruovaný v r. 2011. Nachádzajú sa v ňom až dve sály, malá s kapacitou 100 miest a veľká je vhodná až pre 300 divákov. Okrem veľkého javiska, je tam bufetová miestnosť, kompletne vybavená kuchyňa, od pohárikov, tanierov, obrusov, mís. Preto sa netreba čudovať, že ju využívajú aj z ďalekého okolia. Knižnica je taktiež v týchto priestoroch a je umiestnená na prízemí, aby bola dostupnejšia pre starších ľudí, samozrejmosťou je verejný internet a evidujú vyše 3000 zväzkov.
Pri vstupe do úradu upúta veľmi pekný drevený altánok, ktorý si vybudovali z vlastných zdrojov a je ako stvorený na rôzne akcie, veď práve v ňom sa v rámci dní obce pripravujú tradičné dedinské špeciality.
Kronika je vedená a k nahliadnutiu je na obecnom úrade. Pri obecnom zastupiteľstve majú zriadenú aj kultúrnu komisiu, ktorej predsedom je Mgr. Tomáš Tóth.
Obec spravuje nielen ZŠ pre 1.- 4. ročník, ktorej riaditeľkou je Mgr. Juliana Tóthová, ale aj MŠ pod vedením Evy Katonovej.
Deň obce je najväčším podujatím, organizuje sa prevažne prvú septembrovú sobotu. Predtým mu predchádzali tzv. oberačkové slávnosti, ktoré sa konávali koncom septembra.
Súčasťou Dňa obce je ponuka tradičných dedinských jedál, vlani na 6. ročníku pripravovali pité, čo je vlastne domáci koláč, najčastejšie sa robí z jabĺk a vtedy je to jablčník, ale napiekli až 5 druhov a veľký úspech mali aj tvarohové či makové a koláče so zemiakového cesta. Predtým to boli palacinky, lokše, buchty, lebo každý rok ponúkajú niečo iné. Sprievodným podujatím osláv obce bola minulý rok výstava troch amatérskych maliarov – Viliam Bartko, Gejza Nyari a Jarmila Zacher-Pajpachová.
Z ďalších aktivít možno uviesť fašiangový sprievod, stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, oslava jubilantov sa organizuje od r. 1994 a pozývajú na ňu oslávencov, ktorí sa v danom roku dožijú veku 60 rokov a viac, vždy po 5 rokoch. Poslednými akciami býva Katarínska a silvestrovská zábava.
Publikáciu pod názvom „(Fulek) Püspöki képek – 1918-ig“ vydala obecná samospráva v roku 1996, autorom je Szomszéd András a lektorovala ju Mária Adamová. Tieto Biskupské zošity mapujú históriu usadlosti od vzniku až do roku 1918.
V Biskupiciach pôsobia viaceré organizácie. MO Csemadoku predsedá Eva Katonová a 13.2.2011 založili pri ňom ženský spevácky zbor PRO MUSICA. Obecný športový klub vedie Viliam Dóša a predsedníčkou ZO Slovenského červeného kríža je Mária Dóšová.
Obec dobre spolupracuje s rímskokatolíckou farnosťou Biskupice, k jej filiálke patrí celkom 5 obcí (Belina, Radzovce, Čakanovce, Š. Bukovinka a Biskupice). V rokoch 1991 – 2001 existoval katolícky spevácky zbor Vox Cordis, ktorý založil kantor, Ing. Ján Simon a viedol ho spolu s manželkou Agnesou.
Počas svojej existencie dosahoval úspechy folklórny súbor PALÓC Fiľakovské Biskupice, dlhoročným vedúcim bol Molnár Tibor.
Družobnou obcou je Szurdokpüspöki, obec v Maďarsku, presnejšie v Novohradskej župe. Partnerstvo bolo obnovené v r. 1992, ale spolupráca neoficiálne fungovala aj predtým. Každoročne sa konajú výmenné akcie najmä v troch oblastiach – školstvo, kultúra a šport. V maďarskej obci sa organizuje obľúbený husací festival (Püspöki Libafesztivál), lebo obec bola známa chovom husí. Volali ju aj husacia dedina a keďže po maďarsky je hus - liba, domáci obec žartovne volali aj „Libanon“.

 

Go to top