Adresa:
Biskupická 61/132
Biskupice
Banskobystrický kraj
986 01
Slovenská republika
Telefónne číslo:
047/43 81 815
Mobilné číslo:
0908/930 167
Odoslať e-mail
Doplnkové informácie:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Najbližšia pobočka: Pobočka Lučenec, Námestie republiky 11, 984 01 Lučenec
IBAN: SK43 5600 0000 0060 0890 4001 (bez medzier: SK4356000000006008904001)
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice