Obecný úrad v Biskupiciach zhromažďuje osobné údaje v niekoľkých informačných systémoch. Obecný úrad ručí za bezpečnosť a ochranu osobných údajov a ďalších prípadných doplňujúcich údajov evidovaných v uvedených informačných systémoch v súlade s platnou právnou úpravou a bezpečnostným projektom obce Biskupice, vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa používať tieto údaje výhradne v súlade so zákonom.
Bližšie informácie o ochrane osobných údajov získate na obecnom úrade v úradných hodinách.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Mgr. Jozef Cupper

Pravdivosť osobných údajov:
Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých do informačných systémov obce Biskupice zodpovedá ten, kto ich do informačných systémov poskytol.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Kalendár

No events found
Go to Top