Pozícia:
dhzbiskupice@gmail.com
Adresa:
Fučíkova 439/3A

Biskupice
Banskobystrický kraj
986 01
Slovenská republika

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice