2019 Na stiahnutie:
VZN obce Biskupice č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Kalendár

No events found
Go to Top