Číslo FA: Číslo ext.: Suma: Dátum: Predmet: IČO: Obchodný názov: Mesto:
DF2018/1 2018 112 04.01.2018 Členský príspevok na rok 2018 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2018/2 647985 56 04.01.2018 Členský príspevok na rok 2018 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2018/3 230800232 311,74 08.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/4 1182200030 25,2 08.01.2018 Nákup kancel.potrieb pre ZŠ 31331131 Ševt Banská Bystrica
DF2018/5 349418011 349 09.01.2018 Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/6 20180013 594 09.01.2018 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/7 349418013 261 10.01.2018 Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/8 201815 35,78 10.01.2018 Pasta horáková 44579721 Tibor Németh - GASTROCENTER Okoč
DF2018/9 2018900442 204,97 11.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/10 18040009 22 12.01.2018 Tabletovaná soľ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2018/11 82018 136,8 12.01.2018 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS Košice
DF2018/12 18012018 17 15.01.2018 Školenie ukončenie roka v mzdovej agende 2017 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2018/13 78131570 29,81 15.01.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/14 2181100141 144 15.01.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/15 7283943773 225 15.01.2018 Odber zemného plynu január OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/16 7283943774 907 15.01.2018 Odber zemného plynu január ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/17 7283943775 1728 15.01.2018 Odber zemného plynu január OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/18 18080066 95,08 16.01.2018 Faktúra za kancelárske potreby 35843136 OfficeLand, s.r.o. Bratislava
DF2018/19 2181100415 12 18.01.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/20 2181100416 20,4 18.01.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/21 230801719 191,95 22.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/22 2018007 266,41 18.01.2018 Oprava čerpadla OŠK 35131489 SIGNÁL-M Lučenec
DF2018/23 118010891 1293,94 22.01.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/24 52018 324 23.01.2018 Oprava drevených stolov 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2018/25 32018015 130 23.01.2018 Tlačiareň pre ZŠ 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o Fiľakovo
DF2018/26 112018 310 24.01.2018 Rozperky na  verejné osvetlenie 41511468 EJUMPS Košice
DF2018/27 180010 19 28.01.2018 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/28 160361 199,03 31.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/29 1020180006 186,94 31.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/30 20180005 90,36 31.01.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/31 20180017 20 31.01.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO január 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/32 8201652095 19,99 22.01.2018 Telekomunikačné služby január 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/33 1800038 248,4 18.01.2018 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 00687022 E K O T E C spol. s r.o. Bratislava
DF2018/34 201800095 23,84 31.01.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/35 181008 23,15 31.01.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/36 1800002 368,04 31.01.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/37 8201959590 67,01 31.01.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/38 83773109 10 31.01.2018 Faktúra za mobilné január 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/39 2018220059 1254,05 23.01.2018 Odvoz KO január 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/40 7293934039 218 01.02.2018 Odber zemného plynu február OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/41 7293934040 879 01.02.2018 Odber zemného plynu február ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/42 7293934041 1675 01.02.2018 Odber zemného plynu február OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/43 230802805 244,9 05.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/44 48553656 102,06 07.02.2018 Rezný kotúč 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/45 18010106 592,66 07.02.2018 Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2018/46 2018902049 111,84 08.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/47 16022018 17 13.02.2018 Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2018 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2018/48 32018 750 13.02.2018 Vypracovanie projektu: Výstavba chodníka Biskupice 47909374 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná
DF2018/49 180156 630 08.02.2018 Maľovaná cyklomapa 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2018/50 349418011 349 14.02.2018 Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/51 349418013 261 13.02.2018 Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/52 5202622500 346 13.02.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO február 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/53 78131570 26,64 09.02.2018 Mobilné služby február 2018 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/54 102018 350 15.02.2018 Zameranie polohopisu pre akciu výstavby Kompostárn 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2018/55 2181500030 16,08 19.02.2018 Zmluvná pokuta 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/56 201802 567 09.02.2018 Členský príspevok 2018 37899180 Geopark Fiľakovo
DF2018/57 2018000658 246,53 31.01.2018 Faktúra za elektrickú energiu január  2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/58 20180070 20 28.02.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO február 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/59 20180014 45,42 28.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/60 1020180018 111,59 28.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/61 160376 175,36 28.02.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/62 8203615881 19,99 21.02.2018 Telekomunikačné služby február 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/63 1020180017 33,07 28.02.2018 Faktúra za dodanú zeleninu 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/64 180105 19 28.02.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/65 8203930800 67,01 28.02.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/66 5202612 203,6 28.02.2018 Elektrická energia OŠK 36403008 SEZ Žilina
DF2018/67 201800182 29,52 28.02.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/68 201800011 420 28.02.2018 Audítorská činnosť 1.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o. Lučenec
DF2018/69 21804433 98 28.02.2018 Škola a stravovanie 35908718 RAABE Bratislava
DF2018/70 7264051366 205 01.03.2018 Odber zemného plynu marec OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/71 7264051367 828 01.03.2018 Odber zemného plynu marec ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/72 7264051368 1579 01.03.2018 Odber zemného plynu marec OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/73 2052018 613,25 02.03.2018 Nákup darčekových predmetov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2018/74 212018 282,2 05.03.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/75 122018 270 07.03.2018 Vyhotovenie geometrického plánu - Kompostáreň 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2018/76 22040164 346 07.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO marec 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/77 349418031 349 07.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/78 349418033 261 07.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/79 282018 380 07.03.2018 Nákup kancelárskych potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/80 202018 16,6 05.03.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/81 83773109 10 28.02.2018 Faktúra za mobilné služby február 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/82 1800183 164,33 08.03.2018 Nákup hračiek do MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/83 18001 35,03 08.03.2018 Nákup spotrebného materiálu / látka, guma,nite/ 34684395 Zupková Eva Fiľakovo
DF2018/84 2018220097 1238,02 08.03.2018 Odvoz KO február 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/85 230805135 279,65 05.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/86 2018001511 124,84 09.03.2018 Faktúra za elektrickú energiu febuár  2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/87 2018903543 97,4 08.03.2018 Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/88 1800190 108,77 09.03.2018 Nákup hračiek do ZŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/89 2018903544 16,63 08.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/90 230805859 46,11 12.03.2018 Faktúra za dodanú mraz.výr. oslavy 15.marca 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/91 99504831 59 08.03.2018 Personalistika a mzda 2018 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/92 1718 50 13.03.2018 Výroba 3D písmen, plexisklo 50381172 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS Fiľakovo
DF2018/93 20180009 50 13.03.2018 Gravírovanie tabule na oslavy 15.marca 44810041 Katarína Köbölová - KEart plus Lučenec
DF2018/94 20181377 87,6 12.03.2018 Nákup papier. utierok 36642983 Scandi s.r.o. Zvolen
DF2018/95 78131570 41,9 09.03.2018 Mobilné služby február 2018 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/96 180462 73,68 13.03.2018 Remeň ozubený 36052213 HURTÍK s.r.o. Lučenec
DF2018/97 2018106 115,2 12.03.2018 Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ 14178354 NOVHAS Jackuliak Dobroč
DF2018/98 2018107 43,8 12.03.2018 Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak Dobroč
DF2018/99 118031281 1226,34 19.03.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/100 48557595 27,71 20.03.2018 Rezný kotúč 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/101 180003 475,67 21.03.2018 Nákup kuchynských potrieb /taniere,poháre,naberačk 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/102 180160 576 20.03.2018 Ročný poplatok za mapový portál 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Bratislava
DF2018/103 1805326 38,5 11.04.2018 Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas 17310598 Slovgram Bratislava
DF2018/104 8205597679 19,99 21.03.2018 Telekomunikačné služby marec 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/105 180210 19 27.03.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/106 181400174 89,4 27.03.2018 Tonery 47650621 Patrik Pánik Revúca
DF2018/107 180556 64,32 27.03.2018 Oprava- trávny traktor Starjet UJ102 36052213 HURTÍK s.r.o. Lučenec
DF2018/108 1020180030 197,22 28.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/109 181312214 302 23.03.2018 Výučbový softvér matematika 3 ks 31360513 STIEFEL EUROCART Bratislava
DF2018/110 1020180031 50,77 28.03.2018 Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/111 160393 247,46 31.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/112 160400 110,74 31.03.2018 Faktúra za dodané mäso na  oslavy 15.marca 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/113 201800251 19,47 31.03.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/114 1800041 50,18 31.03.2018 Nákup spotrebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/115 83773109 10 31.03.2018 Faktúra za mobilné služby marec 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/116 152018 15,93 31.03.2018 Faktúra za vypracovanie posudku Jozef Benko 36633119 MUDr.Martina Kristiánová Lučenec
DF2018/117 20180023 63,16 31.03.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/118 8205914617 67,49 31.03.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/119 20180121 20 31.03.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/120 18001 2904,53 26.03.2018 Dodávka amontáž hromozvodu 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/121 18002 360 26.03.2018 Výmena okien 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/122 18003 293,04 26.03.2018 Strešná krytina, hrebenáče 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/123 7288999210 113 02.04.2018 Odber zemného plynu apríl OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/124 7288999211 454 01.04.2018 Odber zemného plynu apríl ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/125 7288999212 864 01.04.2018 Odber zemného plynu marec OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/126 349418043 261 02.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/127 2018220200 1175,41 01.04.2018 Odvoz KO marec 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/128 622018 200 04.04.2018 Znalecký posudok RD č.211 41249551 Ing. Andrea Bothová - ANDREAL Fiľakovo
DF2018/129 20181869 93,42 05.04.2018 Nákup toaletných papierov 36642983 Scandi s.r.o. Zvolen
DF2018/130 2018904996 194,16 05.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/131 342018 199,2 06.04.2018 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS Košice
DF2018/132 230808024 29,64 09.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/133 718026854 51,7 07.04.2018 Internetové služby 2018 36743852 WebHouse Trnava
DF2018/134 230807383 308,73 09.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/135 181312342 177 12.04.2018 Kreatívne hračky pre MŠ 31360513 STIEFEL EUROCART Bratislava
DF2018/136 2018002857 112,54 11.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/137 349418041 349 12.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/138 5202622500 346 12.04.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO apríl 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/139 10180009 150 16.04.2018 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola Fiľakovo
DF2018/140 27118 180 18.04.2018 Dezinfekcia v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK Ratbož
DF2018/141 3180402 2499,6 19.04.2018 Verejné obstarávanie kompostovisko 43982751 ENEGROS, s.r.o. Levice
DF2018/142 49196614 62 19.04.2018 Dane, účtovníctvo 2018 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/143 52577298 27,6 19.04.2018 Daňové, mzdové, účtovné zákony  2018 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/144 8207592563 19,99 21.04.2018 Telekomunikačné služby apríl 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/145 20180009 300 25.04.2018 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/146 20180182 20 30.04.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO apríl 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/147 180311 19 30.04.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/148 160410 212,67 30.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/149 20180032 51,38 30.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/150 1020180048 215,75 30.04.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/151 2018220291 1366,82 30.04.2018 Odvoz KO apríl 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/152 83773109 10 30.04.2018 Faktúra za mobilné služby apríl 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/153 1800065 333,3 30.04.2018 Nákup stav. materiálu oplotenie kostoľ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/154 201800313 261,52 30.04.2018 Nákup spotr. materiálu Dom smútku vodovod 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/155 7274058788 43 02.05.2018 Odber zemného plynu máj OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/156 7274058789 174 01.05.2018 Odber zemného plynu máj ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/157 7274058790 331 01.05.2018 Odber zemného plynu marec OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/158 8207911805 67,01 30.04.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/159 5202622500 346 01.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO máj 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/160 2018198 120 02.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu 47474289 APF Services s.r.o. Bratislava
DF2018/161 20181859 700 02.05.2018 Systémová podpora URBIS 36041688 MADE-URBIS Banská Bystrica
DF2018/162 349418051 349 01.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/163 349418053 261 01.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/164 20180002 748,7 10.05.2018 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden Šíd
DF2018/165 20180003 853 10.05.2018 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden Šíd
DF2018/166 20180004 150 10.05.2018 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden Šíd
DF2018/167 2180153 162,88 09.05.2018 Kamenivo ul. parkovisko - cintorín 35697814 PK Metrostav a. s. Žilina
DF2018/168 2018906647 184,27 03.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/169 230810570 288,1 07.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/170 2018016 516 02.05.2018 Faktúra za terénne práce, dovoz stav.materiálu 43297528 Peter Sáfrány - SAFI Fiľakovo
DF2018/171 78131570 60,44 09.05.2018 Mobilné služby apríl 2018 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/172 2018003788 46,92 11.05.2018 Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/173 6815182332 22,69 08.05.2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/174 2181106666 129,71 03.05.2018 Vodné za OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol. Banská Bystrica
DF2018/175 2181107489 128,27 03.05.2018 Vodné - štadión OŠK 36644030 VEOLIA vod.spol. Banská Bystrica
DF2018/176 118054096 722,34 21.05.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/177 8381600105 56 23.05.2018 Účtovnníctvo ROPO a OBCÍ 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2018/178 8209598831 19,99 21.05.2018 Telekomunikačné služby máj2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/179 180454 19 31.05.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/180 20180234 20 31.05.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO máj 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/181 201800361 82,38 31.05.2018 Nákup spoptr. materiálu -  studňa Mogyoróskút 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/182 20180010 168,84 31.05.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/183 1800083 294,73 31.05.2018 Nákup stav. materiálu zberný dvor ul.Nógrádiho 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/184 160433 149,53 31.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/185 20180041 83,74 31.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/186 8209920299 67,01 31.05.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/187 1020180059 230,72 31.05.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/188 7289040291 18 01.06.2018 Odber zemného plynu jún OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/189 7289040292 73 01.06.2018 Odber zemného plynu jún ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/190 7289040293 139 01.06.2018 Odber zemného plynu jún OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/191 12403811 20,8 01.06.2018 Obecné noviny doplatok 2018 31363091 INPROST Bratislava – mestská časť Nové
DF2018/192 5202622500 346 01.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO jún 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/193 230812942 280,8 04.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/194 83773109 10 31.05.2018 Faktúra za mobilné služby máj 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/195 1808 860,85 06.06.2018 Žalúzie na budovu ZŠ 32604432 Varga Robert Fiľakovo
DF2018/196 18112 105 08.06.2018 Šitie šálu, tlač erbu na vlajky, výšivka 31628753 FALCON SPORT s.r.o. Fiľakovo
DF2018/197 349418063 261 01.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/198 349418061 349 01.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/199 201902015 77,6 08.06.2018 Új Szó predplatné 4.7.2018 - 31.12.2018 35790253 Petit Press Bratislava
DF2018/200 1180001208 185 08.06.2018 Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice 31331131 Ševt Banská Bystrica
DF2018/201 6810793281 379,36 22.06.2018 Poistenie KD od 22.6.18 - 22.12.18 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/202 21810354 60,62 08.06.2018 Človek a príroda - svet školkára 35908718 RAABE Bratislava
DF2018/203 2018172 307,92 08.06.2018 Ihl.rezivo - hranoly Mogyoróskút 36048810 ARON spol. s r.o. Fiľakovo
DF2018/204 2018220378 2115,14 31.05.2018 Odvoz KO máj 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/205 2018908815 165,97 07.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/206 2181500078 28,8 08.06.2018 Zmluvná pokuta 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/207 2018005091 56,2 14.06.2018 Faktúra za elektrickú energiu máj  2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/208 78131570 28,01 09.06.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/209 10180006 280 15.06.2018 Zimná údržba 37105035 Marian Brijak Šiatorská Bukovinka
DF2018/210 20180361 1096,25 11.06.2018 Darčekové predmety 36498980 LIMPO Prešov
DF2018/211 48567173 57,12 19.06.2018 Kufrík + vložka na náradie 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/212 618036180 14,28 15.06.2018 Internetové služby 2018 36743852 WebHouse Trnava
DF2018/213 180017 244,2 20.06.2018 Faktúra za betón 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/214 118066282 519,54 22.06.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/215 2018304 296,7 15.06.2018 Preprava osôb ZŠ Dobšina, Betliar 30232392 VPS Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/216 8211619195 19,99 22.06.2018 Telekomunikačné služby jún 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/217 20180002 250 25.06.2018 Faktúra za mobil.lezeckú stenu šport.deň 50178741 Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE Fiľakovo
DF2018/218 21800005 55,88 25.06.2018 Faktúra za stavebný materiál 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/219 160442 154,42 28.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/220 1020180070 112,62 28.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/221 20180051 75,6 28.06.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/222 20180033 150 30.06.2018 Pohrebné služby zosnulého: Danyi Tibor 37753592 Mária Čomorová - CÁLA Fiľakovo
DF2018/223 180514 19 30.06.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/224 64798500 1134 30.06.2018 Členský príspevok IS DCOM 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2018/225 8212048895 67,01 30.06.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/226 201800426 71,8 29.06.2018 Faktúra za stavebný materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/227 2018220514 1335,58 29.06.2018 Odvoz KO jún 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/228 20180282 20 30.06.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO jún 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/229 83773109 10 30.06.2018 Faktúra za mobilné služby jún 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/230 7234206528 17 01.07.2018 Odber zemného plynu júl OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/231 7234206529 68 01.07.2018 Odber zemného plynu júl ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/232 7234206530 128 01.07.2018 Odber zemného plynu júl OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/233 180100139 112,8 05.07.2018 Štrkopiesok triedený 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s. Lučenec
DF2018/234 2018230 107,04 04.07.2018 Ihl.rezivo - hranoly, dosky Mogyoróskút 36048810 ARON spol. s r.o. Fiľakovo
DF2018/235 20180021 100 12.07.2018 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/236 5202622500 346 12.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO júl 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/237 349418071 349 12.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/238 349418073 261 12.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/239 302018 612 10.07.2018 Oprava stola, opracovanie materiálu Mogyoroskút 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2018/240 2018019 72 11.07.2018 Nákup hračiek do ZŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/241 2018006259 23,06 11.07.2018 Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/242 78131570 28,4 09.07.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/243 18084 53,58 16.07.2018 Nákup cievky 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM Lučenec
DF2018/244 118079340 951,54 24.07.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/245 1182207943 103,98 19.07.2018 Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice 31331131 Ševt Banská Bystrica
DF2018/246 8213673061 19,99 22.07.2018 Telekomunikačné služby júl 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/247 8792018 423,84 26.07.2018 Nákup darčekových predmetov poslanci OZ, HK 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2018/248 20180933 527,52 26.07.2018 Kontajnery plastové 240 l, 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/249 1800117 792,31 31.07.2018 Faktúra za spotrebný  materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/250 201800507 29,45 31.07.2018 Faktúra za kotúč diam. 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/251 181078 21,01 31.07.2018 Faktúra za vedrá staveb., rukavice 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/252 8213981523 67,01 31.07.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/253 83773109 10 31.07.2018 Faktúra za mobilné služby júl 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/254 20180342 20 31.07.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO júl 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/255 2018220599 1237,86 31.07.2018 Odvoz KO júl 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/256 102018043 720 01.08.2018 Kompletné vymaľovanie v ZŠ 47588772 A.R.M. s.r.o. Vidiná
DF2018/257 7284089106 17 01.08.2018 Odber zemného plynu august OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/258 7284089107 68 01.08.2018 Odber zemného plynu august ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/259 7284089108 128 01.08.2018 Odber zemného plynu august OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/260 48571652 124,82 06.08.2018 Rezný kotúč,tyče, podložky, matice 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/261 180589 74,98 13.08.2018 Nákup čistiacich prostriedkov 45547921 Briston Sládkovičovo
DF2018/262 5202622500 346 13.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO august 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/263 5202612500 200 13.08.2018 Elektrická energia OŠK 36403008 SEZ Žilina
DF2018/264 349418083 261 13.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/265 349418081 349 13.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/266 181400427 57,9 13.08.2018 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik Revúca
DF2018/267 2018074 60 01.08.2018 Dopravné značenie 44623542 MANAGER plus, s.r.o. Lučenec
DF2018/268 2018108 318,96 08.08.2018 Dopravné značenie,montáž, doprava,stľpiky 44623542 MANAGER plus, s.r.o. Lučenec
DF2018/269 1332018 306 10.08.2018 Preprava osôb zájazd Banská Štiavnica 37105175 Zoltán Mag Fiľakovo
DF2018/270 2018 55,6 15.08.2018 Stavebná materiál dom smútku 30509122 KOVAB Fiľakovo
DF2018/271 18013 12564,94 15.08.2018 Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/272 78131570 31,33 09.08.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/273 18080071 462,74 07.08.2018 Krytina, hrebenáč, rúra kanal. Mogyoróskút 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/274 2018007328 17,84 09.08.2018 Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/275 32018168 710 15.08.2018 Nákup školských potrieb pre ZŠ 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2018/276 6433000379 23,22 14.08.2018 Úrazové poistenie pre deti v MŠ 00653501 UNIQA Bratislava
DF2018/277 6433000380 56,24 14.08.2018 Úrazové poistenie pre deti v ZŠ 00653501 UNIQA Bratislava
DF2018/278 32018169 2516,4 16.08.2018 Notebook Lenovo 6 ks pre ZŠ 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2018/279 180326021 260 12.08.2018 Preprava osôb dňa 11.08.2018 Szurdokpuspoki 36054259 SAD Lučenec
DF2018/280 18097 234,45 17.08.2018 Oprava kosačky 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM Lučenec
DF2018/281 112018 600 16.08.2018 Projekt Detské dopravné ihrisko 47909374 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná
DF2018/282 118088682 795,54 22.08.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/283 344117 259 22.08.2018 Práčka Zanussi ZWSE7120V 32618026 Elektro M.T. Fiľakovo
DF2018/284 1180427 8,84 10.08.2018 Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice 34131159 Cart Print Nitra
DF2018/285 1813391 210,48 21.08.2018 Angl. pracovné zošity pre žiakov ZŠ Biskupice 11782889 Distribučná agentúra AD REM Bratislava V
DF2018/286 2018030 175,2 11.08.2018 Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy 43297528 Peter Sáfrány - SAFI Fiľakovo
DF2018/287 8215635754 19,99 21.08.2018 Telekomunikačné služby august 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/288 352018 576 25.08.2018 Oprava dverí a radiat.krytov v MŠ 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2018/289 182710 1125,87 24.08.2018 Záhradný partystan 03440818 Pártystany-Jičín s.r.o.  
DF2018/290 180100078 13,54 31.08.2018 Elektroinštalačný materiál dom smútku 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2018/291 1800136 384,26 31.08.2018 Stavebný  materiál dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/292 201800612 99,76 31.08.2018 Vodoinštalačný  materiál dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/293 18014 45,49 31.08.2018 Nákup spotrebného materiálu / obrus,páska/ 34684395 Zupková Eva Fiľakovo
DF2018/294 180100103 361,91 31.08.2018 Farby, fermež,štetec,primalex Mogyoróskút 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR Fiľakovo
DF2018/295 8215946440 67,01 31.08.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/296 83773109 10 31.08.2018 Faktúra za mobilné služby august 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/297 2018220716 1432,7 31.08.2018 Odvoz KO august 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/298 20180395 20 31.08.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO august 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/299 7289102849 35 01.09.2018 Odber zemného plynu september OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/300 7289102850 140 01.09.2018 Odber zemného plynu september ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/301 7289102851 267 01.09.2018 Odber zemného plynu september OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/302 230817872 88,13 03.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/303 230817854 325,9 03.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/304 5202622500 346 05.09.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO september 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/305 349418093 261 01.09.2018 Faktúra za elektrickú energiu sept 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/306 3494180891 349 01.09.2018 Faktúra za elektrickú energiu sept. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/307 6080101395 68,87 03.09.2018 Otázky a odpovede online 1.9-31.8.19 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2018/308 6807127560 60,96 04.09.2018 Združené poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/309 18010739 335,16 04.09.2018 Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2018/310 178516317 72,2 06.09.2018 Stojany na odpadové koše 27082440 ALZA a.s. Praha
DF2018/311 20180040 785 06.09.2018 Elektroinštalácia v garáži pri ihrisku 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/312 2018913043 172,31 06.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/313 2018913042 28,68 06.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/314 18014 17238,28 07.09.2018 Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/315 84155893 65,8 07.09.2018 Predplatné zákony 2019 36371271 PORADCA Žilina
DF2018/316 20180208 93,47 07.09.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre MŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/317 20180209 1313,76 07.09.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre ZŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/318 18016 1899 10.09.2018 Výmena komínov, dlažby,štrk, stav.materiál 14179482 SKLOTES JAKUB Biskupice
DF2018/319 230818540 97,03 10.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/320 21800018 102,5 06.09.2018 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/321 2018097 108 12.09.2018 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat Bratislava
DF2018/322 160459 273,84 13.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/323 2018008305 0,11 31.08.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/324 2018471 91,12 12.09.2018 Práca s universálnym čelným nakladačom 30232392 VPS Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/325 7318 125 14.09.2018 Reklamný banner Deň obce 2018 50381172 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS Fiľakovo
DF2018/326 20180235 191,93 14.09.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre OcÚ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/327 20180011 80 15.09.2018 Kontrola a oprava plyn.sporákov 46547070 Sekereš Slavomír SERVIS PLYN Buzitka
DF2018/328 1804371000 26,4 17.09.2018 Finančná spravodajca 2019 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/329 2018473 42 15.09.2018 Prenájom mobilnej toalety na Deň obce 30232392 VPS Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/330 2018006 225 15.09.2018 Vystúpenie: lukostrelba Deň Obce 2018 50033662 Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok Fiľakovo
DF2018/331 18090201 630 10.09.2018 Maľovaná cyklomapa 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2018/332 18090202 358,8 10.09.2018 Drevený stojan pre cyklomapu 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2018/333 3320180467 90 11.09.2018 Učebnice pre ZŠ 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava
DF2018/334 20180222 57,53 13.09.2018 Elastický náplasť pre ZŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/335 32018182 181,8 14.09.2018 Fortron UPS pre ZŠ 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o Fiľakovo
DF2018/336 78131570 24,11 09.09.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/337 230819819 172,66 24.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/338 230819854 10,93 24.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/339 64798500 569 17.09.2018 Členský príspevok na rok 2018 45022011 Partnerstvo Južného Novohradu Rátka
DF2018/340 118099634 795,54 24.09.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/341 18080096 653,18 24.09.2018 Nákup stavebného materiálu OcÚ 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/342 20180041 150 24.09.2018 Oprava elektr.inštalácia v ZŠ 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/343 8217612267 19,99 21.09.2018 Telekomunikačné služby september 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/344 2018125 447,36 15.09.2018 Faktúra za prevádzku dvojšmýkačky Deň Obce 47354232 ALINEA s.r.o. Zvolen
DF2018/345 1809001047 228 27.09.2018 Program pre Školská jedáleň 36182214 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice Košice
DF2018/346 9500020945 28,42 27.09.2018 Balík: Dobrý starosta 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/347 20180067 92,52 30.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/348 20180444 20 30.09.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO september 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/349 21800020 31,49 27.09.2018 Stavebný materiál dom smútku 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/350 1800164 133,43 30.09.2018 Stavebný materiál dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/351 201800759 244,98 28.09.2018 Stavebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/352 8217926476 67,01 30.09.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/353 160461 163,23 28.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/354 160459 80,3 28.09.2018 Nákup potravín  na Deň obce 2018 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/355 180100088 223,81 30.09.2018 Elektroinštalačný materiál Ihrisko 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2018/356 1020180098 170,56 28.09.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/357 180743 19 30.06.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/358 83773109 10 30.09.2018 Faktúra za mobilné služby september 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/359 2018220819 1298,67 30.09.2018 Odvoz KO september 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/360 2181126218 80,4 01.10.2018 Autorská odmena 01784504 SOZA Bratislava
DF2018/361 7254216756 108 01.10.2018 Odber zemného plynu október OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/362 7254216757 437 01.10.2018 Odber zemného plynu október ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/363 7254216758 832 01.10.2018 Odber zemného plynu október OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/364 112018 135 01.10.2018 Oprava šporáku 30506531 General Servis Fiľakovo
DF2018/365 872018 282,2 01.10.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/366 282018 500 03.10.2018 Ozvučenie Deň Obce 2018 11933569 MAJSTER Lučenec
DF2018/367 20180004 250 03.10.2018 Svetlá, zvuk, pódium  Deň Obce 2018 51481383 Adrián Cverenkár Tomášovce
DF2018/368 8440345 128,28 04.10.2018 Nákup kancelárskych potrieb - tonery 26931664 DAMEDIS, s.r.o.  
DF2018/369 932018 16,6 04.10.2018 Nákup školských potrieb ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2018/370 5202622500 346 04.10.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO október 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/371 349418101 349 04.10.2018 Faktúra za elektrickú energiu okt. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/372 349418103 261 04.10.2018 Faktúra za elektrickú energiu okt 2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/373 48578602 101,06 08.10.2018 Vytlac.pistoľ pre VM 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Bratislava
DF2018/374 230821212 216,9 08.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/375 2018915169 180,07 11.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/376 2018085 300 11.10.2018 Monitorovacia správa na VO 36504254 IKF Service, s.r.o. Poprad
DF2018/377 25092018 12721,22 17.09.2018 Detské dopravné ihrisko - stavebné práce 31609481 PROXIMA, s.r.o. Lučenec
DF2018/378 78131570 27,34 09.10.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/379 8802000626 655,54 17.10.2018 Darčekové kupóny pre jubilantov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/380 2018009594 58,86 15.10.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/381 118111158 879,54 22.10.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/382 18022018 624 23.10.2018 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/383 18014367 215 10.10.2018 Detské dopravné ihrisko - elektr.auto 45414742 Beneo  
DF2018/384 20180045 35 15.10.2018 Montáž led 3 ks 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/385 230822554 98,79 22.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/386 21824194 28,16 22.10.2018 Človek a príroda - svet školkára 35908718 RAABE Bratislava
DF2018/387 8219604217 19,99 21.10.2018 Telekomunikačné služby september 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/388 160473 201,39 25.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/389 1113800280 1874,02 24.10.2018 Služby SPOcÚ ( stavebné konanie školstvo 00316075 Mesto Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/390 201800169 420 29.10.2018 Audítorská činnosť 2.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o. Lučenec
DF2018/391 2690107701 79,8 29.10.2018 Právo pre ROPO a OBCE 2019 predplatné 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2018/392 20180504 20 31.10.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO október 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/393 180866 19 31.10.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/394 20180076 94,78 31.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/395 180035 2144,34 23.10.2018 Úprava vstupného schodišťa do KD 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2018/396 8219919504 67,01 31.10.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/397 64798500 191,55 29.10.2018 Členský príspevok ZMOS 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2018/398 201800939 36,94 31.10.2018 Stavebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/399 181109 72,22 31.10.2018 Stavebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/400 83773109 10 31.10.2018 Faktúra za mobilné služby október 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/401 1020180111 135,88 31.10.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/402 7234290344 179 01.11.2018 Odber zemného plynu november OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/403 7234290345 722 01.11.2018 Odber zemného plynu november ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/404 7234290346 1376 01.11.2018 Odber zemného plynu november OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/405 89959180 22,7 05.11.2018 Balíček Koniec roka v účtovníctve 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/406 201903607 35 06.11.2018 Novohradské noviny 2019 35790253 Petit Press Bratislava
DF2018/407 11711856 624 05.11.2018 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/408 230824129 246,95 12.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/409 2181266371 131,15 08.11.2018 Vodné za OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol. Banská Bystrica
DF2018/410 5202622500 346 13.11.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO november 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/411 349418111 349 13.11.2018 Faktúra za elektrickú energiu nov. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/412 349418113 261 13.11.2018 Faktúra za elektrickú energiu nov.2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/413 20180057 200 13.11.2018 Elektroinšt.práca Led Reflektor 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/414 60418 180 20.11.2018 Dezinfekcia v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK Ratbož
DF2018/415 2018220924 1733,3 30.10.2018 Odvoz KO október 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/416 78131570 25,01 09.11.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/417 2018010709 47,05 31.10.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/418 20040524 35 19.11.2018 Členský príspevok na rok 2018 20040524 Nógrád közművelődéséért Lučenec
DF2018/419 32018229 487 23.11.2018 Nákup školských potrieb pre ZŠ 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2018/420 20180951 464,5 14.11.2018 Darčekové predmety, kalendáre 36498980 LIMPO Prešov
DF2018/421 20180982 78,5 22.11.2018 Kalendáre 36498980 LIMPO Prešov
DF2018/422 201904744 80,2 22.11.2018 Új Szó 2019 35790253 Petit Press Bratislava
DF2018/423 118122953 879,54 26.11.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/424 2018917025 62,38 15.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/425 230825497 302,42 26.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2018/426 230825617 29,64 26.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2018/427 8221611069 19,99 21.11.2018 Telekomunikačné služby október 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/428 6810793281 379,36 22.12.2018 Združené poistenie majetku OcÚ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/429 6810793564 112,27 22.12.2018 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
DF2018/430 180944 19 30.11.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/431 2018416611 51 28.11.2018 Led reflektor 27839583 PCsupport.cz s.r.o.  
DF2018/432 160488 123,37 30.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/433 1800204 196,07 30.11.2018 Spotrebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/434 201801076 25,7 30.11.2018 Spotrebný materiál - budova OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/435 20180085 83,71 30.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/436 1020180125 160,12 30.11.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/437 8221930066 71,8 30.11.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/438 20180558 20 30.11.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO november 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/439 83773109 10 30.11.2018 Faktúra za mobilné služb november 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/440 124039111 88,4 01.12.2018 Obecné noviny 2019 31363091 INPROST Bratislava – mestská časť Nové
DF2018/441 2018376 40,8 01.12.2018 Servisné poplatky 1.1-31.1. 2019 46812342 Cleerio SK s.r.o. Košice
DF2018/442 8180024484 211 01.12.2018 Odber zemného plynu december OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2018/443 8180024497 851 01.12.2018 Odber zemného plynu december ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/444 8180024498 1622 01.12.2018 Odber zemného plynu december OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2018/445 18022 30 03.12.2018 Zazimovanie zavlaž.systému 37109367 Reisz Róbert Kalinovo
DF2018/446 32018240 850 04.12.2018 Śkolské potreby SZP 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o Fiľakovo
DF2018/447 20180067 160 05.12.2018 Nakladanie vianoč.ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2018/448 7802000134 555,54 06.12.2018 Darčekové kupóny 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/449 116180130 72 05.12.2018 Nakladanie - komposter 36619949 KLAS, s.r.o. Lučenec
DF2018/450 192018 60 07.12.2018 Oprava vysávača 30506531 General Servis Fiľakovo
DF2018/451 2018063 40 07.12.2018 Školské stravovanie - konferencia 51282658 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Banská Štiavnica
DF2018/452 20180423 98,28 07.12.2018 Nákup toaletných papierov, hyg.utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2018/453 180023 86,64 10.12.2018 Práca žeriavom 31936369 Základná organizácia technických a športových činností MOTOR Fiľakovo
DF2018/454 201800118 50990 05.12.2018 Predchádzanie vzniku biologicky rozlož.kom. 50530950 JRK Slovensko s.r.o. Bratislava - mestská časť Dúbr
DF2018/455 20181556 206,16 11.12.2018 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/456 118130603 879,54 12.12.2018 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2018/457 5202622500 346 12.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/458 349418123 261 12.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu dec.2018 pre ZŠ, 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/459 349418121 349 12.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu dec. 2018 pre OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/460 18432018 96,05 12.12.2018 Nákup preukaz poslanci OZ, 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2018/461 1412201801 250 14.12.2018 Biblia pre malého čitateľa 52008606 Tretí deň Lučenec
DF2018/462 78131570 28,73 09.12.2018 Mobilné služby 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2018/463 2018012276 27,57 13.12.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/464 2018136 36 13.11.2018 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat Bratislava
DF2018/465 2018221009 1248,57 27.11.2018 Odvoz KO november 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/466 1020180138 91,07 19.12.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/467 1020180137 10,31 19.12.2018 Nákup potravín  zasadnutie OZ 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2018/468 20180092 48,01 21.12.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2018/469 160500 172,09 27.12.2018 Nákup potravín pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/470 160501 29,14 27.12.2018 Nákup potravín  zasadnutie OZ 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2018/471 180100152 56,6 22.12.2018 Farby, fermež,štetec, 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR Fiľakovo
DF2018/472 201801175 23,8 27.12.2018 Plot trsteny 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2018/473 20180200 730 27.12.2018 Detské dopravné ihrisko - dopravné prostriedky 32611013 Oto Gálik  
DF2018/474 180062 248,26 28.12.2018 Spotrebný materiál 32613792 Agrocentrum Fiľakovo Fiľakovo
DF2018/475 4234 289 31.12.2018 Detské dopravné ihrisko - elektr.auto 45414742 Beneo  
DF2018/476 14041538 780,5 31.12.2018 Detské dopravné ihrisko - šľapacia kára 6 ks 50827821 APD, s.r.o. Ľubovec
DF2018/477 8223976281 67,01 31.12.2018 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/478 8223638521 19,99 21.12.2018 Telekomunikačné služby december 2018 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2018/479 180100117 134,51 31.12.2018 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2018/480 181048 19 31.12.2018 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2018/481 20180608 20 31.12.2018 Poskytnutá služba v oblasto CO december 2018 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2018/482 21800027 15,7 11.12.2018 Penetrák 9 kg 31561403 Stavoúnia Lučenec
DF2018/483 83773109 10 31.12.2018 Faktúra za mobilné služby december 2018 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2018/484 5202622028 212,21 31.12.2018 Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 36403008 SEZ Žilina
DF2018/485 5041801709 14,9 31.12.2018 finančná spravod. za rok 2018 31592503 Poradca podnikateľa Žilina
DF2018/486 2018221128 879,84 31.12.2018 Odvoz KO december 2018 31595758 MEPOS Lučenec
DF2018/487 20181635 396 31.12.2018 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX Nitra
DF2018/488 2018013432 168,63 31.12.2018 Nedoplatok el.energie OcÚ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2018/489 2018015453 236,09 31.12.2018 Nedoplatok el.energie ZŠ 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
Go to Top