Číslo faktúry:

Suma:

Dátum:

Predmet:

IČO:

Obchodný partner:

DF2015/1

403,40 EUR

05.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/2

103,86 EUR

08.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/3

20,40 EUR

12.01.2015

Autorská odmena SOZA

01784504

SOZA

DF2015/4

12,00 EUR

12.01.2015

Autorská odmena SOZA

01784504

SOZA

DF2015/5

15,58 EUR

09.01.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/6

841,00 EUR

01.01.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/7

1 041,00 EUR

01.01.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/8

141,68 EUR

19.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/9

34,93 EUR

19.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/10

1 560,00 EUR

19.01.2015

Verejné obstar. -Modernizácia a rekonštrukcia VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/11

1 560,00 EUR

19.01.2015

Verejné obstar. - Rekonštrukcia strechy ZŠ

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/12

90,01 EUR

22.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/13

134,67 EUR

30.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2015/14

65,36 EUR

31.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/15

154,04 EUR

31.01.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/16

18,58 EUR

31.01.2015

RTVS poplatok za január

36857432

RTVS

DF2015/17

97,32 EUR

31.01.2015

Toner, farba, valec

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2015/18

12,09 EUR

02.02.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/19

166,89 EUR

27.01.2015

Oprava verej.osvetlenia

30232392

VPS Fiľakovo

DF2015/20

20,00 EUR

31.01.2015

Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/21

1 125,34 EUR

31.01.2015

Vývoz, zneškodnenie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/22

76,28 EUR

31.01.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/23

815,00 EUR

01.02.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/24

1 008,00 EUR

01.02.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/25

206,27 EUR

05.02.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/26

18,58 EUR

01.02.2015

RTVS poplatok za február

36857432

RTVS

DF2015/27

314,00 EUR

01.02.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/28

1 014,00 EUR

01.02.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/29

160,94 EUR

02.02.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/30

12,47 EUR

09.02.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/31

180,00 EUR

11.02.2015

Bio roztok dezinfekcia ZŠ

69639450

PETR MRÁZEK

DF2015/32

855,54 EUR

17.02.2015

Stravné lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/33

40,75 EUR

17.02.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/34

103,62 EUR

25.02.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/35

39,06 EUR

23.02.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/36

20,00 EUR

28.02.2015

Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/37

8,50 EUR

24.02.2015

finančná spravod. za rok 2014

31592503

Poradca podnikateľa

DF2015/38

724,44 EUR

28.02.2015

Obecný majetok - údržba

31609481

PROXIMA, s.r.o.

DF2015/39

768,00 EUR

01.03.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/40

951,00 EUR

01.03.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/41

147,00 EUR

01.03.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/42

43,74 EUR

28.02.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/43

129,00 EUR

28.02.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/44

1 046,64 EUR

24.02.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/45

28,60 EUR

17.02.2015

Kompletný zoznam obcí a miest SR ALMANACH

35960132

Datatrade

DF2015/46

169,70 EUR

02.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/47

373,30 EUR

02.03.2015

Tričká, plaketa, diplom, poštovné

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2015/48

183,60 EUR

02.03.2015

Reflexná vesta , preukaz poslanca

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2015/49

81,25 EUR

27.02.2015

Úrazové poistenie počas aktivačnej čin. 25 osôb

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/50

180,00 EUR

28.02.2015

Faktúra za inzerciu

35790253

Petit Press

DF2015/51

76,48 EUR

28.02.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/52

292,80 EUR

05.03.2015

Hračky, vodové farby, stavebnice

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2015/53

21,00 EUR

09.03.2015

Plaketa, poštovné

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2015/54

182,60 EUR

09.03.2015

Voskovky, farby, pastelky pre MŠ

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2015/55

614,20 EUR

09.03.2015

Zošity,perá, farby nožnice pre ZŠ

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2015/56

199,99 EUR

10.03.2015

Rukavice, baganče pre AČ

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2015/57

739,20 EUR

06.03.2015

Terénne zemné práce

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2015/58

355,20 EUR

06.03.2015

Terénne zemné práce

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2015/59

20,00 EUR

12.03.2015

Členský príspevok

45022011

Partnerstvo Južného Novohradu

DF2015/60

395,12 EUR

12.03.2015

Servis úpravne vody, dávkovacieho čerpadla

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2015/61

92,00 EUR

12.03.2015

Oprava plyn.šporáka v škol.jedálni

30506531

General Servis

DF2015/62

314,00 EUR

16.03.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/63

18,58 EUR

15.03.2015

RTVS poplatok za marec

36857432

RTVS

DF2015/64

1 014,00 EUR

15.03.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/65

278,00 EUR

10.03.2015

Betónové tvárnice

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/66

342,00 EUR

24.03.2015

Školenie- komunálne právo obcí a miest

36189855

SOTAC

DF2015/67

20,92 EUR

09.03.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/68

80,00 EUR

02.03.2015

Školenie BOZP a OPP pre AČ

32625421

AENEAS - Anderko

DF2015/69

259,00 EUR

19.03.2015

Výučbové CD

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2015/70

240,59 EUR

16.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/71

153,80 EUR

19.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/72

121,53 EUR

23.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/73

130,00 EUR

15.03.2015

Preprava osôb Szurdokpuspoku

30232392

VPS Fiľakovo

DF2015/74

166,86 EUR

17.03.2015

Oprava kosačky Viking MB545OV

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/75

33,50 EUR

23.03.2015

Odmena umelcom zvukových záznamov v roku 2015

17310598

Slovgram

DF2015/76

236,49 EUR

25.03.2015

Oprava verej.osvetlenia

41511468

EJUMPS

DF2015/77

1 132,61 EUR

24.03.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/78

939,54 EUR

26.03.2015

Stravné lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/79

119,20 EUR

30.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2015/80

16,38 EUR

18.03.2015

Nákup farieb na cintorínsku bránu

31641539

VULM BIOTECHNOLOGY

DF2015/81

94,47 EUR

31.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/82

156,00 EUR

31.03.2015

Ročná licencia do Národného informač. portálu SR

35751291

Národné inf.str.SR

DF2015/83

48,00 EUR

30.03.2015

Dodanie 1 pare PD stavby:Vybudovanie kanalizácie

31644520

Hydroeco s.r.o.

DF2015/84

302,94 EUR

31.03.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/85

20,00 EUR

31.03.2015

Poskytnutá služba v oblasti civilnej ochrany

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/86

430,00 EUR

01.04.2015

Nákup kancel.potrieb, tonery, kancel.papier

44879873

Eva Nagyová

DF2015/87

76,48 EUR

31.03.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/88

540,00 EUR

01.04.2015

Energetický audit Rekonštrukcia strechy ZŠ

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/89

49,10 EUR

07.04.2015

Služba optimum

36743852

WebHouse

DF2015/90

561,00 EUR

07.04.2015

Členský príspevok Geopark Novohrad

37899180

Geopark

DF2015/91

748,20 EUR

10.04.2015

Oprava verejného osvetlenia

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2015/92

456,00 EUR

12.04.2015

Lenovo IP notebook , Tlačiareň Samsung

44879873

Eva Nagyová

DF2015/93

314,00 EUR

15.04.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/94

1 014,00 EUR

15.04.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/95

18,58 EUR

15.04.2015

RTVS poplatok za apríl

36857432

RTVS

DF2015/96

421,00 EUR

01.04.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/97

81,00 EUR

01.04.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/98

520,00 EUR

01.04.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/99

144,80 EUR

16.04.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/100

291,99 EUR

20.04.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/101

28,22 EUR

20.04.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/102

20,71 EUR

09.04.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/103

184,80 EUR

20.04.2015

Nákup dosiek

36048810

ARON spol. s r.o.

DF2015/104

964,80 EUR

20.04.2015

Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2015/105

100,00 EUR

07.04.2015

Jarné aerofoto

46747770

CBS Maľované Mapy s.r.o.

DF2015/106

524,84 EUR

17.04.2015

Elektronická aukcia za dodávateľa elektr.energie

47474289

APF Services s.r.o.

DF2015/107

231,36 EUR

20.04.2015

Štrkopiesok triedeny

36633500

IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

DF2015/108

158,91 EUR

22.04.2015

Maltovník,sieťka,rúra, riedidlo

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/109

133,08 EUR

22.04.2015

Lepidlo, štetce, kefa, kartáč, farba, penetra

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/110

577,63 EUR

23.04.2015

Fúrik, čižmy, lopata, sekera, prac.pomôcky pre AČ

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/111

189,82 EUR

23.04.2015

Nákup ihl.rezivo - foršne

36048810

ARON spol. s r.o.

DF2015/112

28,60 EUR

21.04.2015

Tlačivá pre materskú školu

31331131

Ševt

DF2015/113

191,20 EUR

16.04.2015

Nákup hračiek

36268569

HOBLA s.r.o

DF2015/114

1 224,75 EUR

24.04.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/115

176,40 EUR

20.04.2015

Oprava a kontrola hydrantov OcÚ

14178354

NOVHAS Jackuliak

DF2015/116

254,40 EUR

20.04.2015

Oprava a kontrola hasiacich prístrojov ZŠ

14178354

NOVHAS Jackuliak

DF2015/117

420,00 EUR

30.04.2015

Audítorská činnosť

46067159

D.E.A.AUDIT s.r.o.

DF2015/118

233,09 EUR

30.04.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/119

97,66 EUR

30.04.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/120

20,00 EUR

30.04.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/121

168,18 EUR

21.04.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2015/122

204,72 EUR

09.04.2015

Nákup farieb: žltá,červená,biela

31641539

VULM BIOTECHNOLOGY

DF2015/123

27,19 EUR

30.04.2015

Toner komp. pre MŠ

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2015/124

76,48 EUR

30.04.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/125

132,88 EUR

04.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/126

199,00 EUR

01.05.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/127

31,00 EUR

01.05.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/128

161,00 EUR

01.05.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/129

700,00 EUR

04.05.2015

Celoročná systémová podpora URBIS 1.5.15-30.04.16

36041688

MADE-URBIS

DF2015/130

314,00 EUR

15.05.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/131

18,58 EUR

15.05.2015

RTVS poplatok za máj

36857432

RTVS

DF2015/132

1 014,00 EUR

15.05.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/133

630,20 EUR

29.04.2015

Obecný majetok - údržba

31609481

PROXIMA, s.r.o.

DF2015/134

911,00 EUR

14.05.2015

Doska vibračná ZI RPE160G

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2015/135

540,00 EUR

14.05.2015

Za prepracovanie PD z dôvodu výsledkov ener.auditu

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/136

300,00 EUR

14.05.2015

Za doplnenie energetického auditu Budova ZŠ a MŠ

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/137

135,47 EUR

29.04.2015

Nákup stavebného materiálu

31561403

Stavoúnia

DF2015/138

14,75 EUR

15.05.2015

Registrácia domény 13.6.2015-12.6.2016

36743852

WebHouse

DF2015/139

22,69 EUR

18.05.2015

Poistenie majetku MŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/140

94,82 EUR

14.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/141

27,65 EUR

18.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/142

65,63 EUR

18.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/143

92,66 EUR

06.05.2015

Faktúra za vodné 66 m3

36644030

VEOLIA vod.spol.

DF2015/144

11,98 EUR

09.05.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/145

96,95 EUR

30.04.2015

Nákup žiaroviek, štarter na opravu VO

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2015/146

98,00 EUR

19.05.2015

Škola a stravovanie ročný predplatné

35908718

RAABE

DF2015/147

119,83 EUR

25.05.2015

Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo/

36642983

Scandi s.r.o.

DF2015/148

420,00 EUR

20.05.2015

Audítorská činnosť

46067159

D.E.A.AUDIT s.r.o.

DF2015/149

556,50 EUR

21.05.2015

Nákup reprez.predmetov /uteráky,perá, poháre,tašky

36498980

LIMPO

DF2015/150

1 351,33 EUR

22.05.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/151

18,00 EUR

11.05.2015

Nákup hračiek

36268569

HOBLA s.r.o

DF2015/152

153,75 EUR

25.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2015/153

237,19 EUR

31.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/154

132,73 EUR

31.05.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/155

20,00 EUR

31.05.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/156

660,00 EUR

27.05.2015

Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2015/157

207,20 EUR

29.05.2015

Faktúra za betónové tvárnice :rekonštr. námestia

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/158

72,90 EUR

28.05.2015

Faktúra za Új Szó

35790253

Petit Press

DF2015/159

72,00 EUR

26.05.2015

Faktúra za umiestnenie túlavých psov

31948201

Sloboda zvierat

DF2015/160

438,94 EUR

29.05.2015

Faktúra za cement,omietka :rekonštr. námestia

31561403

Stavoúnia

DF2015/161

58,60 EUR

31.05.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/162

202,12 EUR

04.06.2015

Oprava verej.rozhlasu

41511468

EJUMPS

DF2015/163

158,89 EUR

01.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2015/164

19,00 EUR

03.06.2015

Faktúra za čist.prostriedky

45547921

Briston

DF2015/165

68,00 EUR

01.06.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/166

84,00 EUR

01.06.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/167

13,00 EUR

01.06.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/168

18,58 EUR

15.06.2015

RTVS poplatok za jún

36857432

RTVS

DF2015/169

1 014,00 EUR

15.06.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/170

556,00 EUR

01.06.2015

Zošity,výkres, ceruzky, farby vod.

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2015/171

314,00 EUR

15.06.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/172

74,00 EUR

01.06.2015

Kancelárske potreby pre ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2015/173

197,94 EUR

05.06.2015

Oprava benz.kosačky VIKING

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/174

154,99 EUR

04.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/175

13,99 EUR

08.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/176

584,47 EUR

08.06.2015

Faktúra za elektr.prívod Altánok

41511468

EJUMPS

DF2015/177

788,40 EUR

09.06.2015

Faktúra za svetelnotechnickú štúdiu VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/178

1 299,60 EUR

09.06.2015

Faktúra za prepracovanie projektu VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/179

720,00 EUR

10.06.2015

Faktúra za vypracovanie žiadosti VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/180

7,00 EUR

15.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/181

120,45 EUR

15.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/182

559,67 EUR

16.06.2015

Nákup vodoinštal.materiálu rekonštr.námestia

35131489

SIGNÁL-M

DF2015/183

328,37 EUR

22.06.2015

Poistenie majetku obce a KD do 22.12.2015

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/184

29,51 EUR

09.06.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/185

5,50 EUR

10.06.2015

Veselý balíček pre škôlkara

36371271

PORADCA

DF2015/186

116,64 EUR

18.06.2015

Nákup štrkopiesku rekonštr.námestia

36633500

IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

DF2015/187

44,35 EUR

17.06.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/188

45,55 EUR

17.06.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/189

43,85 EUR

17.06.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/190

1 147,55 EUR

22.06.2015

Krovinorez benzínový, píla benzínová AČ

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/191

96,00 EUR

22.06.2015

Kurz a preukaz na píličnú činnosť

37107500

Ing. Ján Púpava - ŠKOLIACE STREDISKO LUČENEC

DF2015/192

280,00 EUR

22.06.2015

Silon profi 3 mm

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/193

253,39 EUR

18.06.2015

Preprava žiakov výlet ZŠ

30232392

VPS Fiľakovo

DF2015/194

855,54 EUR

24.06.2015

Stravné lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/195

1 059,60 EUR

25.06.2015

Faktúra za svetelnotechnickú štúdiu VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/196

203,19 EUR

24.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2015/197

274,67 EUR

30.06.2015

Rozbor vody, dávkovač vody

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2015/198

96,53 EUR

30.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/199

225,73 EUR

30.06.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/200

20,00 EUR

30.06.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/201

796,80 EUR

26.06.2015

Faktúra za zemné práce :rekonštrukcia námestia

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2015/202

409,64 EUR

29.06.2015

Faktúra za stavebný mat. :rekonštrukcia námestia

31561403

Stavoúnia

DF2015/203

151,80 EUR

30.06.2015

Faktúra za prenájom sekaciehokl. :rekonš. námestia

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/204

1 776,83 EUR

30.06.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/205

59,05 EUR

30.06.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/206

221,64 EUR

23.06.2015

Nákup: kamenivo 0-32  rekonštr.námestia

35697814

PK Doprastav, a.s.

DF2015/207

136,34 EUR

30.06.2015

Nákup drobn. materiálu:  rekonštr.námestia

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/208

72,00 EUR

30.06.2015

Mulčovanie

36622800

Georgica, s.r.o.

DF2015/209

337,13 EUR

30.06.2015

Kombinovaný sporák MORA KS 130

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/211

79,20 EUR

01.07.2015

Olej,kotúč,cievka, pilník pre MOS

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2015/212

63,00 EUR

01.07.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/213

12,00 EUR

01.07.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/214

77,00 EUR

01.07.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/215

185,40 EUR

09.04.2015

Oprava verej.osvetlenia

41511468

EJUMPS

DF2015/216

139,90 EUR

10.07.2015

Čerpadlo PondoMax - rekonštrukcia námestia

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/217

18,58 EUR

15.07.2015

RTVS poplatok za júl

36857432

RTVS

DF2015/218

305,00 EUR

15.07.2015

Nákup farieb

43706231

Monika Deáková - DEMOCOLOR

DF2015/219

1 014,00 EUR

15.07.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/220

314,00 EUR

15.07.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/221

800,00 EUR

15.07.2015

Kvetináče

43680402

Bartko Peter

DF2015/222

223,78 EUR

15.07.2015

Nákup hranoly

36048810

ARON spol. s r.o.

DF2015/223

445,75 EUR

15.07.2015

Štvorhranné pletivo, drôt napínací

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/224

23,23 EUR

09.07.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/225

900,00 EUR

09.07.2015

Betónová šachta - rekonštrukcia námestia

41244982

Ján Fungáč

DF2015/226

132,06 EUR

17.07.2015

Hranoly, dosky, laty - rekonštrukcia námestia

36048810

ARON spol. s r.o.

DF2015/227

84,00 EUR

17.07.2015

Jarné aerofoto

46747770

CBS Maľované Mapy s.r.o.

DF2015/228

557,00 EUR

17.07.2015

Hračky pre ŠKD

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2015/229

185,00 EUR

27.07.2015

Nákup kancel.potrieb

31331131

Ševt

DF2015/230

20,00 EUR

31.07.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/231

80,00 EUR

14.07.2015

Služby technika PO a  BOZP a PZS za 2.Q.2015

32625421

AENEAS - Anderko

DF2015/232

63,00 EUR

01.08.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/233

12,00 EUR

01.08.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/234

77,00 EUR

01.08.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/235

1 014,00 EUR

15.08.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/236

314,00 EUR

15.08.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/237

165,00 EUR

15.08.2015

elekt.energia OŠK

36403008

SEZ

DF2015/238

18,58 EUR

15.08.2015

RTVS poplatok za august

36857432

RTVS

DF2015/239

58,01 EUR

31.07.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/240

1 300,00 EUR

22.07.2015

Rekonštrukcia obecnej studne

14179482

SKLOTES JAKUB

DF2015/241

613,79 EUR

24.07.2015

Nákup stavebného mat.rekonštrukcia námestia

31561403

Stavoúnia

DF2015/242

70,68 EUR

31.07.2015

Nákup vodoinšt. mat.rekonštrukcia námestia

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/243

300,00 EUR

31.07.2015

Oprava chlad.zariadení

47539941

COOLING

DF2015/244

1 299,60 EUR

31.07.2015

Oprava chlad.boxu

47539941

COOLING

DF2015/245

840,24 EUR

05.08.2015

Nákup hranoly

36222992

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

DF2015/246

125,05 EUR

05.08.2015

Kuchynský robot MOULINEX

27082440

ALZA a.s.

DF2015/247

121,63 EUR

31.07.2015

Nákup farieb

31641539

VULM BIOTECHNOLOGY

DF2015/248

1 213,34 EUR

31.07.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/249

480,66 EUR

12.08.2015

Nákup elektroinšt. mat.rekonštrukcia námestia

41511468

EJUMPS

DF2015/250

500,00 EUR

28.07.2015

Vybudovanie kamerového systému

47601868

SIMpakt s.r.o.

DF2015/251

27,76 EUR

09.08.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/252

23,22 EUR

11.08.2015

Úrazové poistenie pre detí v MŠ

00653501

UNIQA

DF2015/253

56,24 EUR

11.08.2015

Úrazové poistenie pre detí v ZŠ

00653501

UNIQA

DF2015/254

85,25 EUR

18.08.2015

Triedna kniha a rôzne tlačivá pre ZŠ

31331131

Ševt

DF2015/255

594,00 EUR

17.08.2015

Plastové kontajnery 120l

17682258

FEREX

DF2015/256

179,81 EUR

18.08.2015

Učebnica, slovníček, pracovný zošit na ang.jazyk

11782889

Distribučná agentúra AD REM

DF2015/257

137,63 EUR

24.08.2015

Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo,Jar,/

36642983

Scandi s.r.o.

DF2015/258

855,54 EUR

24.08.2015

Stravné lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/259

123,00 EUR

15.08.2015

Preprava osôb Szurdokpuspoku

30232392

VPS Fiľakovo

DF2015/260

720,00 EUR

25.08.2015

Faktúra za vypracovanie žiadosti :

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/261

246,00 EUR

28.08.2015

Nákup kancel.potrieb

44879873

Eva Nagyová

DF2015/262

744,74 EUR

24.08.2015

Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier,mydlo,Jar,/

36642983

Scandi s.r.o.

DF2015/263

950,00 EUR

26.08.2015

Projekt kamerového systému

41387121

Ing.Slavomír Huťka

DF2015/264

1 310,53 EUR

28.08.2015

Vývoz KO a TO

31595758

MEPOS

DF2015/265

40,90 EUR

31.08.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/266

20,00 EUR

31.08.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/267

131,72 EUR

31.08.2015

Nákup drob.opravného materiálu

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/268

300,18 EUR

31.08.2015

Nákup plotového panelu - rekonštrukcia námestia

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/269

348,00 EUR

31.08.2015

Zemné práce -  rekonštrukcia námestia

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/270

58,01 EUR

31.08.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/271

25,00 EUR

01.09.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/272

130,00 EUR

02.09.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/273

161,00 EUR

01.09.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/274

1 250,00 EUR

02.09.2015

Dvojveža - detské ihrisko

43680402

Bartko Peter

DF2015/275

171,43 EUR

02.09.2015

Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier/

36642983

Scandi s.r.o.

DF2015/276

142,07 EUR

03.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/277

62,76 EUR

02.09.2015

Lepiaca páska pre ZŠ

34684395

Zupková Eva

DF2015/278

864,00 EUR

04.09.2015

Darčekové predmety, vykonané služby Deň Obce 12.9.

41248384

Fehérová Katarína KVETY KATICA

DF2015/279

400,00 EUR

04.09.2015

Za vyhotovenie geometrického plánu

40611442

Pavel Gabera

DF2015/280

302,39 EUR

04.09.2015

Servis úpravne vody, dávkovacieho čerpadla

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2015/281

27,65 EUR

07.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/282

296,90 EUR

07.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/283

115,64 EUR

07.09.2015

Nákup potravín na DEŇ OBCE

36019208

INMEDIA

DF2015/284

71,08 EUR

03.09.2015

Nákup potravín na DEŇ OBCE

36008338

CHRIEN

DF2015/285

201,67 EUR

07.09.2015

Oprava verej.osvetlenia

41511468

EJUMPS

DF2015/286

400,00 EUR

08.09.2015

Drevený smetný kôš 16 ks

43680402

Bartko Peter

DF2015/287

194,82 EUR

11.09.2015

Nákup potravín na DEŇ OBCE

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/288

60,96 EUR

09.09.2015

Združené poistenie majetku ZŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/289

120,00 EUR

14.09.2015

Mulčovanie

36622800

Georgica, s.r.o.

DF2015/290

18,58 EUR

14.09.2015

RTVS poplatok za september

36857432

RTVS

DF2015/291

1 014,00 EUR

15.09.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/292

314,00 EUR

15.09.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/293

400,00 EUR

14.09.2015

Ozvučenie na Deň obce 12.9.2015

11933569

MAJSTER

DF2015/294

85,00 EUR

19.09.2015

3D písmeno na Deň obce 12.9.2015

11933569

MAJSTER

DF2015/295

26,09 EUR

09.09.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/296

60,60 EUR

12.09.2015

Montáž javiska na Deň obce 12.9.2015

30232392

VPS Fiľakovo

DF2015/297

83,52 EUR

11.09.2015

Preprava kameniva - rekonštrukcia námestia

44792280

Teodor Demok

DF2015/298

28,00 EUR

09.09.2015

Kamenivo 0-32 - rekonštrukcia námestia

35697814

PK Doprastav, a.s.

DF2015/299

52,80 EUR

21.09.2015

Pracovné zošity pre 3.r. ZŠ s VJM

46351299

Terra vydavateľstvo

DF2015/300

1 245,87 EUR

22.09.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/301

54,17 EUR

28.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/302

161,02 EUR

28.09.2015

Za právne poplatky

42193206

Notársky úrad JUDr.Jurina

DF2015/303

94,79 EUR

30.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/304

217,16 EUR

30.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/305

20,00 EUR

30.09.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/306

52,14 EUR

30.09.2015

Nákup drob.opravného materiálu

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/307

664,10 EUR

30.09.2015

Obrubník, zámocká dlažba  - rekonštrukcia námestia

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2015/308

186,80 EUR

30.09.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

46587705

M FRUIT s.r.o.

DF2015/309

88,28 EUR

30.09.2015

Nákup potravín na DEŇ OBCE

46587705

M FRUIT s.r.o.

DF2015/310

58,01 EUR

30.09.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/311

72,32 EUR

30.09.2015

Nákup drob.opravného materiálu

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/312

18,58 EUR

15.10.2015

RTVS poplatok za október

36857432

RTVS

DF2015/313

78,00 EUR

01.10.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/314

405,00 EUR

01.10.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/315

501,00 EUR

01.10.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/316

212,61 EUR

05.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/317

28,56 EUR

02.10.2015

Program Alfa plus

31635903

KROS a.s.

DF2015/318

41 981,77 EUR

06.10.2015

V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2015 za

36711420

COMPACT s.r.o.

DF2015/319

1 300,00 EUR

07.10.2015

V zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 30.06.2015

47601868

SIMpakt s.r.o.

DF2015/320

102,18 EUR

05.10.2015

Oprava verej.osvetlenia

41511468

EJUMPS

DF2015/321

314,00 EUR

15.10.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/322

1 014,00 EUR

15.10.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/323

107,68 EUR

08.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/324

22,94 EUR

14.10.2015

Poistenie majetku obce  kamerový systém dodatok

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/325

25,38 EUR

09.10.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/326

178,60 EUR

15.10.2015

Nákup staveb.materiálu

30509122

KOVAB

DF2015/327

197,91 EUR

19.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/328

64,50 EUR

19.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/329

149,40 EUR

12.10.2015

Voskovky, farby, pastelky pre MŠ

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2015/330

647,40 EUR

12.10.2015

Zošity,perá, farby nožnice pre ZŠ

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2015/331

148,00 EUR

15.10.2015

Farebný papier, ceruzky, XEROX - vzdel.poukazy

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2015/332

600,00 EUR

19.10.2015

Elektronická aukcia:

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/333

1 440,00 EUR

19.10.2015

Verejné obstarávanie VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/334

51,72 EUR

19.10.2015

Pružina do kosačky, unášač noža

36052213

Hurtík s.r.o.

DF2015/335

855,54 EUR

23.10.2015

Stravné lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/336

575,46 EUR

23.10.2015

Faktúra za služby SPOcÚ Fiľakovo

00316075

Mesto Fiľakovo

DF2015/337

499,24 EUR

22.10.2015

Kalendáre, hrnčeky pre jubilantov, kľúčenky

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2015/338

173,02 EUR

29.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

46587705

M FRUIT s.r.o.

DF2015/339

45,00 EUR

13.10.2015

Tabuľa UE kam.systém 1 veľká + 3 malé

32611269

Robert Vilhan

DF2015/340

1 317,37 EUR

23.10.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/341

252,02 EUR

31.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/342

122,70 EUR

31.10.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/343

36,00 EUR

18.09.2015

Faktúra za umiestnenie túlavého psa

31948201

Sloboda zvierat

DF2015/344

58,01 EUR

31.10.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/345

128,00 EUR

01.11.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/346

669,00 EUR

01.11.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/347

829,00 EUR

01.11.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/348

60,97 EUR

31.10.2015

Nákup skúšačky, skrutky, matice VO

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2015/349

770,22 EUR

02.11.2015

Studená asfaltová zmes

36222992

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

DF2015/350

20,00 EUR

31.10.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/351

40,90 EUR

26.10.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/352

61,22 EUR

30.10.2015

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2015/353

149,79 EUR

02.11.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/354

250,00 EUR

05.11.2015

Projekt dopravného značenia

44623542

MANAGER plus, s.r.o.

DF2015/355

124,15 EUR

06.11.2015

Oprava verejného osvetlenia

41511468

EJUMPS

DF2015/356

117,56 EUR

05.11.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/357

115,48 EUR

10.11.2015

Nákup hygien.prostriedkov /toal.papier/

36642983

Scandi s.r.o.

DF2015/358

18,58 EUR

12.11.2015

RTVS poplatok za november

36857432

RTVS

DF2015/359

314,00 EUR

12.11.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/360

1 014,00 EUR

12.11.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/361

213,97 EUR

16.11.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2015/362

146,02 EUR

11.11.2015

Faktúra za vodné 104 m3

36644030

VEOLIA vod.spol.

DF2015/363

170,34 EUR

16.11.2015

Nákup hračiek

36660914

SB WOOD

DF2015/364

26,29 EUR

09.11.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/365

54,00 EUR

16.11.2015

Faktúra za kovovú konzolu na kamerový systém

45515620

SHI - Murár Pavol

DF2015/366

103,20 EUR

23.11.2015

Systémový certifikát

35975946

Disig a.s. Bratislava

DF2015/367

163,00 EUR

24.11.2015

Nákup farieb

43706231

Monika Deáková - DEMOCOLOR

DF2015/368

200,51 EUR

30.11.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/369

185,26 EUR

30.11.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

46587705

M FRUIT s.r.o.

DF2015/370

101,80 EUR

30.11.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/371

187,77 EUR

30.11.2015

Členský príspevok na rok 2015

58461400

Združ.miest a obcí Slovenska

DF2015/372

177,90 EUR

24.11.2015

Nákup hračiek

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2015/373

58,01 EUR

30.11.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/374

49,19 EUR

30.11.2015

Toner + farba pre MŠ

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2015/375

82,50 EUR

30.11.2015

Nákup stavebného materiálu

31561403

Stavoúnia

DF2015/376

77,38 EUR

30.11.2015

Nákup drob. opravného materiálu

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/377

385,85 EUR

30.11.2015

Nákup spotrebného materiálu: taniere, štamperlíky

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/378

1 352,31 EUR

30.11.2015

Vývoz, zneškodnenie, uloženie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/379

480,00 EUR

01.12.2015

Servisné polatky na rok 2016

46812342

Geosense SK s.r.o.

DF2015/380

588,00 EUR

01.12.2015

Implemetácia projektu:

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/381

789,00 EUR

01.12.2015

Odber zemného plynu ZŠ

35815256

SPP

DF2015/382

151,00 EUR

01.12.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/383

976,00 EUR

01.12.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/384

67,60 EUR

01.12.2015

Faktúra za Obecné noviny 2016

31363091

INPROST

DF2015/385

20,00 EUR

30.11.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/386

74,00 EUR

02.12.2015

Faktúra za Új Szó 2016

35790253

Petit Press

DF2015/387

12,92 EUR

03.12.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2015/388

495,54 EUR

04.12.2015

Faktúra za darčekové kupóny zo SF

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/389

742,00 EUR

09.12.2015

Zošity,výkres, ceruzky, farby vod.

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2015/390

444,00 EUR

09.12.2015

Toner čierny, farebny - vzdel.poukazy

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2015/391

26,40 EUR

10.12.2015

Finančná spravodajca 2016

31592503

Poradca podnikateľa

DF2015/392

103,80 EUR

10.12.2015

Oprava verej.osvetlenia

41511468

EJUMPS

DF2015/393

93,60 EUR

10.12.2015

Vianočná ozdoba - inštalácia

41511468

EJUMPS

DF2015/394

20,84 EUR

11.12.2015

Nákup potravín na zasadnutie OZ

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/395

1 014,00 EUR

14.12.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

DF2015/396

18,58 EUR

14.12.2015

RTVS poplatok za december

36857432

RTVS

DF2015/397

314,00 EUR

14.12.2015

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2015/398

883,20 EUR

10.12.2015

Terénne zemné práce

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2015/399

112,27 EUR

22.12.2015

Poistenie budovy ZŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/400

379,36 EUR

22.12.2015

Poistenie budovy  OcÚ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2015/401

78,80 EUR

02.12.2015

Nákup kancel.potrieb

36498980

LIMPO

DF2015/402

22,98 EUR

09.12.2015

Mes.poplatok za mobilné hovory

35697270

Orange

DF2015/403

40,90 EUR

14.12.2015

Riadenie materskej školy

35908718

RAABE

DF2015/404

637,20 EUR

14.12.2015

Adresné body, ortofotomapa, EPV lampy

46812342

Geosense SK s.r.o.

DF2015/405

322,80 EUR

14.12.2015

Faktúra za micro kartu a fotopascu

36711420

COMPACT s.r.o.

DF2015/406

46,55 EUR

15.12.2015

poplatok za ročné vedenie účtu maj.cenných papiero

31575951

PRIMA  banka

DF2015/407

39,60 EUR

22.12.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2015/408

176,19 EUR

22.12.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/409

104,08 EUR

23.12.2015

Nákup potravín pre školskú jedáleň

46587705

M FRUIT s.r.o.

DF2015/410

13,20 EUR

23.12.2015

Nákup potravín na zasadnutie OZ

41814240

Jozef Ferencz

DF2015/411

3 525,79 EUR

17.12.2015

Vypracovanie projektovej žiadosti:

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2015/412

435,54 EUR

18.12.2015

Stravné lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2015/413

120 042,47 EUR

28.12.2015

Elektroinštalačné práce:

35843063

ELECTRIK s.r.o.

DF2015/414

2 553,00 EUR

22.12.2015

Svetelnotechnické meranie osvetl.sústavy

43769233

Národná energetická spoločnosť a.s.

DF2015/415

161,02 EUR

23.12.2015

Za právne poplatky

42193206

Notársky úrad JUDr.Jurina

DF2015/416

22,24 EUR

28.12.2015

Nákup stav.materiálu

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2015/417

36,00 EUR

07.11.2015

Faktúra za umiestnenie túlavých psov

31948201

Sloboda zvierat

DF2015/418

1 752,86 EUR

31.12.2015

Vývoz, zneškodnenie TKO

31595758

MEPOS

DF2015/419

58,01 EUR

31.12.2015

Pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2015/420

20,00 EUR

31.12.2015

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2015/421

61,22 EUR

18.12.2015

Riadenie materskej školy

35908718

RAABE

DF2015/422

97,25 EUR

31.12.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/423

1 871,73 EUR

31.12.2015

Odber zemného plynu OcÚ

35815256

SPP

DF2015/424

12,46 EUR

31.12.2015

finančná spravod. za rok 2015

31592503

Poradca podnikateľa

DF2015/425

47,26 EUR

31.12.2015

elekt.energia OŠK

36403008

SEZ

DF2015/426

1 185,51 EUR

31.12.2015

elekt.energia OcÚ, VO, Dom smútku

36403008

SEZ

Go to Top