interné číslo: Číslo faktúry: Suma: Dátum: Predmet: IČO: Obchodný názov:
DF2017/1 12017 111,4 04.01.2017 Členský príspevok za rok 2017 31937306 RVC
DF2017/2 1716100101 83,7 04.01.2017 Nákup kancel.potrieb - tonery 36468924 CAMEA SK, s.r.o.
DF2017/3 230700345 353,1 09.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/4 2017900540 161,63 12.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/5 7243785406 191 12.01.2017 Odber zemného plynu január 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/6 7243785408 1649 12.01.2017 Odber zemného plynu január 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/7 7243785407 860 12.01.2017 Odber zemného plynu január 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/8 2171100225 12 13.01.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/9 2171100226 20,4 13.01.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/10 78131570 20,06 09.01.2017 Faktúra za mobilné služby január 2017 35697270 Orange
DF2017/11 102017 116,4 17.01.2017 Faktúra za demontáž vianoč.ozdôb 41511468 EJUMPS
DF2017/12 17060245 74,46 17.01.2017 Nákup kancel.potrieb - poradače, archívne škatule 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2017/13 89950172 17,6 19.01.2017 Balíček daňová optimalizácia, ročné zúčtovanie 36371271 PORADCA
DF2017/14 64798500 56 17.01.2017 Členský príspevok za rok 2017 ZMON 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2017/15 12017 500 20.01.2017 Oprava veľkoplošných stolov 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/16 117011297 1158,74 20.01.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/17 230701755 186,17 23.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/18 230701845 96,19 23.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/19 17060413 58,59 26.01.2017 Nákup kancel.potrieb - tlačivá 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2017/20 53723570 27,6 25.01.2017 Aktualizácia - úplné znenia zákonov 2017 36371271 PORADCA
DF2017/21 1020170006 161,96 31.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/22 20170054 20 31.01.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO január 2017 36371271 PORADCA
DF2017/23 171080 240,95 30.01.2017 Nákup pracov.odev, obuv  pre strážnikov 04199219 Armik.sk
DF2017/24 72017 15,93 31.01.2017 Faktúra za vypracovanie posudku: Lívia Liptáková 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2017/25 20170006 91,92 31.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/26 160192 180,65 31.01.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/27 2017220026 1114,08 24.01.2017 Odvoz KO január 2017 31595758 MEPOS
DF2017/28 7238814177 185 01.02.2017 Odber zemného plynu február 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/29 7238814178 834 01.02.2017 Odber zemného plynu február 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/30 7238814179 1598 01.02.2017 Odber zemného plynu február 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/31 22017 600 02.02.2017 Oprava jedálenských stolov 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/32 1793022253 67,01 31.01.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/33 83773109 10,99 31.01.2017 Faktúra za mobilné služby január 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/34 17060593 135 07.02.2017 Nákup kancel.potrieb 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2017/35 170100016 100,87 02.02.2017 Faktúra za servisné práce 46493671 NOVOTERM, s.r.o.
DF2017/36 5202613700 268 01.02.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ február 2017 36403008 SEZ
DF2017/37 5202612500 189 01.02.2017 Faktúra za elektr.energiu OŠK február 2017 36403008 SEZ
DF2017/38 22040164 951 01.02.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ február 2017 36403008 SEZ
DF2017/39 170003 59,56 31.01.2017 Nákup opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/40 92017 684 13.02.2017 Vertikáne žalúzie do veľkej sály + chodba 10867325 Ivan Ádám
DF2017/41 170004 19 01.02.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/42 78131570 19,15 09.02.2017 Faktúra za mobilné služby február 2017 35697270 Orange
DF2017/43 32017024 730 17.02.2017 Nákup školských potrieb na vzdel.poukazy 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o
DF2017/44 201702 566 15.02.2017 Členský príspevok za rok 2017 Geopark Novohrad 37899180 Geopark
DF2017/45 1700098 276 13.02.2017 Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 00687022 E K O T E C spol. s r.o.
DF2017/46 89951034 16,2 20.02.2017 Balíček - príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA
DF2017/47 230704643 227,58 20.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/48 1020170013 66 21.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/49 1332017 423,48 25.02.2017 Nákup darčekových predmetov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2017/50 20170015 60,86 28.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/51 160200 150,3 28.02.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/52 20170101 20 28.02.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO február 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/53 170094 19 28.02.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/54 21704459 98 27.02.2017 Škola a stravovanie 35908718 RAABE
DF2017/55 6793986277 67,24 28.02.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/56 201700011 420 28.02.2017 Auditorská činnosť 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2017/57 7238855959 174 01.03.2017 Odber zemného plynu marec2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/58 7238855960 786 01.03.2017 Odber zemného plynu marec 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/59 7238855961 1507 01.03.2017 Odber zemného plynu marec 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/60 2017220079 1185,04 21.02.2017 Odvoz KO február 2017 31595758 MEPOS
DF2017/61 83773109 10,99 28.02.2017 Faktúra za mobilné služby február 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/62 32017 50 10.03.2017 Oprava aut.práčky 30506531 General Servis
DF2017/63 2670108567 55,8 08.03.2017 Právo pre ROPO a OBCE 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2017/64 79026648 60 27.02.2017 Dane, účtovníctvo 2017 36371271 PORADCA
DF2017/65 5202613700 268 10.03.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ marec 2017 36403008 SEZ
DF2017/66 22040164 951 10.03.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ marec 2017 36403008 SEZ
DF2017/67 2017904073 178,25 09.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/68 152017 647,4 08.03.2017 Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre ZŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/69 162017 66,4 08.03.2017 Nákup školských potrieb /Úrad práce/ pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/70 230706453 250,94 13.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/71 222017 380 13.03.2017 Nákup kancelárskych  potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/72 942017 258 24.02.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/73 1452017 182 07.03.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/74 1442017 379 07.03.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/75 20171153 163,37 10.03.2017 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/76 170100028 58,01 14.03.2017 Nákup farieb, valčekov, mal.pásky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/77 19817 180 15.03.2017 Nákup bioenzymatických prípravkov 69639450 PETR MRÁZEK
DF2017/78 1704333 38,5 14.03.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 17310598 Slovgram
DF2017/79 78131570 24,36 09.03.2017 Faktúra za mobilné služby marec 2017 35697270 Orange
DF2017/80 21713710 339 16.03.2017 Detské skirine pre MŠ 46353119 NOMILAND
DF2017/81 2017129 28,8 17.03.2017 Kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2017/82 2017130 73,2 17.03.2017 Kontrola hasiacich prístrojov na OcÚ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2017/83 117031609 1158,74 20.03.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/84 17002 2498,72 27.03.2017 Odstránenie havar.stavu na budove ZŠ, časť kuchyňa 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/85 89951931 10,5 27.03.2017 Daňové a nedaňové výdavky 36371271 PORADCA
DF2017/86 1172202949 12,68 28.03.2017 Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 31331131 Ševt
DF2017/87 2017084 118 15.03.2017 Preprava osôb Szurdokpuspoki 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/88 2517 332,02 28.03.2017 Odborná prehliadka el.spotrebičov 31029744 JEEL
DF2017/89 160224 258,34 31.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/90 20170024 84 31.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/91 1020170038 293 31.03.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/92 170182 19 31.03.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/93 20170148 20 31.03.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO marec 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/94 17900001017 5995,74 31.03.2017 Nákup strešnej krytiny na budovu ZŠ 43821103 Stavebniny DEK s.r.o.
DF2017/95 8794955717 67,08 31.03.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/96 170044 227,11 31.03.2017 Nákup opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/97 5190034733 84,5 31.03.2017 Faktúra za úrazové poistenie počas AČ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/98 7293709624 96 01.04.2017 Odber zemného plynu apríl 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/99 7293709625 430 01.04.2017 Odber zemného plynu apríl 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/100 7293709626 825 01.04.2017 Odber zemného plynu apríl 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/101 230708625 283,58 03.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/102 20170022 92,6 03.04.2017 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/103 10170001 427 05.04.2017 Faktúra za zimnú údržbu - vyhŕňanie snehu 37105035 Marian Brijak
DF2017/104 201704 100 06.04.2017 Preškolenie osôb z BOZP a OPP pre AČ 32625421 AENEAS - Anderko
DF2017/105 2017220187 1302,85 21.03.2017 Odvoz KO marec 2017 31595758 MEPOS
DF2017/106 83773109 10,99 31.03.2017 Faktúra za mobilné služby marec 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/107 2017004 926,4 28.03.2017 Faktúra za terénne práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/108 2017041 72 20.01.2017 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2017/109 271607 80 10.04.2017 Faktúra za služby technika PO a BOZP za I.Q.2017 32625421 AENEAS - Anderko
DF2017/110 10170002 30 10.04.2017 Faktúra za výkopové práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/111 20170287 240,2 11.04.2017 Faktúra za kovové smerníky, stĺpy,tabuľu na obecný 36498980 LIMPO
DF2017/112 22040164 951 10.04.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ apríl 2017 36403008 SEZ
DF2017/113 5202613700 268 10.04.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ apríl 2017 36403008 SEZ
DF2017/114 20170025 930 12.04.2017 Elektroinštalačné práce - Námestie 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/115 78131570 25,66 09.04.2017 Faktúra za mobilné služby apríl 2017 35697270 Orange
DF2017/116 1042017 100 15.04.2017 Faktúra ya  drevené kvetináče 43680402 Bartko Peter
DF2017/117 717027350 51,7 18.04.2017 Faktúra za internetové služby 36743852 WebHouse
DF2017/118 170009 644 25.04.2017 Nákup ochranných a pracovných pomôcok pre AČ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2017/119 2017906701 180,89 20.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/120 21708746 61,32 21.04.2017 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2017/121 230710458 245,28 24.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/122 2016100 400 21.04.2017 Výroba a odvysielanie reprezentačného filmu 47440066 Tv LocAll s.r.o.
DF2017/123 20171949 83,52 25.04.2017 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/124 1462017 173 07.03.2017 Nákup učebných pomôcok pre materskú školu 45240841 ELARIN
DF2017/125 7140043 176,54 26.04.2017 Kancelárske potreby - tonery 26931664 DAMEDIS, s.r.o.
DF2017/126 89952503 15,2 26.04.2017 Balíček - príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA
DF2017/127 64798500 1132 19.04.2017 Členský príspevok za rok 2017 ZMON DCOM 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2017/128 102017 75 27.04.2017 Oprava aut.práčky ZŠ 30506531 General Servis
DF2017/129 21700012 244,5 28.04.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/130 1020170050 167,27 28.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/131 2017220250 1292,27 18.04.2017 Odvoz KO apríl 2017 31595758 MEPOS
DF2017/132 201700298 53,93 29.04.2017 Nákup opravného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/133 160237 247,12 30.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/134 20170033 84,76 30.04.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/135 170285 19 30.04.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/136 2795931406 67,01 30.04.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/137 2017048 46 30.04.2017 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2017/138 7193964958 37 01.05.2017 Odber zemného plynu máj 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/139 7193964959 165 01.05.2017 Odber zemného plynu mák 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/140 7193964960 316 01.05.2017 Odber zemného plynu máj 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/141 2017910 650 02.05.2017 Systémová podpora URBIS 1.5.2017-30.04.2018 36041688 MADE-URBIS
DF2017/142 20170202 20 30.04.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO apríl 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/143 230712029 127,21 09.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/144 83773109 10,99 30.04.2017 Faktúra za mobilné služby apríl 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/145 78131570 21,97 09.05.2017 Faktúra za mobilné služby máj 2017 35697270 Orange
DF2017/146 162017 117 14.05.2017 Oprava interierových dverí 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/147 22040164 951 15.05.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ máj 2017 36403008 SEZ
DF2017/148 5202613700 268 15.05.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ máj 2017 36403008 SEZ
DF2017/149 2171115045 334,31 04.05.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/150 2171105482 126,36 09.05.2017 Za vodné OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2017/151 17004 999 12.05.2017 Nákup strešného materiálu: rezivo, tatranský profi 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/152 20170030 127 15.05.2017 Oprava verejného osvetlenia 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/153 2417 130 16.05.2017 Reklamné grafické práce 50381172 Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS
DF2017/154 17007317 270 17.05.2017 Faktúra za plotovú dosku 47675314 M a M & co s.r.o.
DF2017/155 17005 2498 17.05.2017 Montáž prístrešku pri KD 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/156 2017908531 173,58 18.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/157 20170399 994 22.05.2017 Faktúra za darčekové predmety 36498980 LIMPO
DF2017/158 17052206 67,37 22.05.2017 Nákup hračiek pre MŠ 50251775 Mária Búri MERY TOYS
DF2017/159 170938 75,36 23.05.2017 Batéria Starjet 36052213 Hurtík s.r.o.
DF2017/160 17059 729 26.05.2017 Krovinorez Husqvarna 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM
DF2017/161 20170002 776,8 26.05.2017 Záhradnícke práce, trvalky 50563335 PERFECT GARDEN s.r.o.
DF2017/162 20170005 612,6 26.05.2017 Záhradnícke práce, stromy, 50563335 PERFECT GARDEN s.r.o.
DF2017/163 1020170060 238,28 31.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/164 160252 199,39 31.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/165 20170042 101,27 31.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/166 117056036 1158,74 25.05.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/167 21700017 98,06 31.05.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/168 6810793281 379,36 31.05.2017 Faktúra za združené poistenie majetku 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/169 170376 19 30.05.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/170 2017034 300 31.05.2017 Kompletizácia dokumentu 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2017/171 170100078 301,42 31.05.2017 Nákup farieb, valčekov, mal.pásky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/172 170091 507,5 31.05.2017 Stavebný  materiál  - Námestie 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/173 201700359 200,92 31.05.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/174 230713965 266,77 29.05.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/175 2017220399 1998,98 30.05.2017 Odvoz KO máj 2017 31595758 MEPOS
DF2017/176 6815182332 22,69 04.06.2017 Faktúra za poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/177 7288792947 16 01.06.2017 Odber zemného plynu jún 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/178 7288792948 69 01.06.2017 Odber zemného plynu jún 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/179 7288792949 133 01.06.2017 Odber zemného plynu jún 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/180 8796907969 67,01 31.05.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/181 20170251 20 31.05.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO máj 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/182 83773109 10,99 31.05.2017 Faktúra za mobilné služby máj 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/183 22040164 951 01.06.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ jún 2017 36403008 SEZ
DF2017/184 5202613700 268 01.06.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ jún 2017 36403008 SEZ
DF2017/185 17008 13600 08.06.2017 Strešný materiál pre ZŠ Biskupice 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/186 17010268 611,79 02.06.2017 Servis zariadenia na úpravu vody 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2017/187 2017198 56 07.06.2017 Preprava detí ZŠ na zájazd - Ipolytarnóc 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/188 230715411 172,93 12.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/189 202017 134,5 13.06.2017 Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/190 78131570 25,18 09.06.2017 Faktúra za mobilné služby jún 2017 35697270 Orange
DF2017/191 20172968 165,77 16.06.2017 Nákup hygienických prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/192 2017018 84 16.06.2017 Deratizačné služby 41246136 Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN
DF2017/193 2017220 362,86 17.06.2017 Preprava detí MŠ  do Košíc 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/194 170024 629 19.06.2017 Kosačka benzínová 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2017/195 201700087 420 20.06.2017 Auditorská činnosť 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2017/196 201700396 115 27.06.2017 Kompresor 2HP 15 kw 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/197 21713844 60,62 23.06.2017 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2017/198 230716669 45 26.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/199 1020170069 212,96 28.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/200 20170297 20 30.06.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO jún 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/201 20170051 141,84 30.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/202 160279 276,04 30.06.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/203 170100065 17,94 30.06.2017 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2017/204 170511 19 30.06.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/205 9797890191 67,19 30.06.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/206 83773109 14,39 30.06.2017 Faktúra za mobilné služby máj 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/207 2017220466 1411,2 27.06.2017 Odvoz KO jún 2017 31595758 MEPOS
DF2017/208 170123 124,25 30.06.2017 Nákup  opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/209 112017 1992 06.07.2017 Vyhotovenie výkupového elaborátu na investičnú 40611442 Pavel Gabera
DF2017/210 10170010 400 06.07.2017 Výkopové práce mini bagrom 46060553 Peter Zerola
DF2017/211 7135729268 15 01.07.2017 Odber zemného plynu júl 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/212 7135729269 64 01.07.2017 Odber zemného plynu júl 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/213 7135729270 122 01.07.2017 Odber zemného plynu júl 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/214 2017018 612 07.07.2017 Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/215 7401249520 158,17 10.07.2017 Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmien 35815256 SPP
DF2017/216 78131570 23,92 09.07.2017 Faktúra za mobilné služby júl 2017 35697270 Orange
DF2017/217 22040164 951 15.07.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ júl 2017 36403008 SEZ
DF2017/218 5202613700 268 15.07.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ júl 2017 36403008 SEZ
DF2017/219 84141005 58,8 03.07.2017 Poradca 36371271 PORADCA
DF2017/220 117077499 1142,34 19.07.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/221 20173689 174,89 24.07.2017 Nákup hygienických prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/222 622017 61,2 25.07.2017 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS
DF2017/223 17011 6934,38 26.07.2017 Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/224 11701190 702 28.07.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/225 390700628 190,13 31.07.2017 Nákup ochranných pracovných odevov 43909159 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
DF2017/226 201700488 114,08 31.07.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/227 170142 198,8 31.07.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/228 170338021 165 22.07.2017 Zahraničná doprava Biskupice - Tar 36054259 SAD
DF2017/229 6798875785 67,01 31.07.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/230 7288833351 15 01.08.2017 Odber zemného plynu august 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/231 7288833352 64 01.08.2017 Odber zemného plynu august 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/232 7288833353 122 01.08.2017 Odber zemného plynu august 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/233 2017220559 1317 25.07.2017 Odvoz KO júl 2017 31595758 MEPOS
DF2017/234 17012 6187,28 07.08.2017 Faktúra za tesárske práce na budove ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/235 20170352 20 31.07.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO júl 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/236 2517 203,5 07.08.2017 Faktúra za stolárske služby - výroba sedadla 14180154 Ján Kolpasky
DF2017/237 83773109 10 31.07.2017 Faktúra za mobilné služby júl 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/238 20170618 237 11.08.2017 Faktúra za kovotlač na drevenom podklade Cena Obce 36498980 LIMPO
DF2017/239 78131570 26,41 09.08.2017 Faktúra za mobilné služby august 2017 35697270 Orange
DF2017/240 22040164 951 15.08.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ august 2017 36403008 SEZ
DF2017/241 5202613700 268 15.08.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ august 2017 36403008 SEZ
DF2017/242 5202612500 189 15.08.2017 Faktúra za elektr.energiu OŠK august 2017 36403008 SEZ
DF2017/243 1172208498 67,76 15.08.2017 Kancelárske potreby pre ZŠ 31331131 Ševt
DF2017/244 2017840 224,5 15.08.2017 Nákup čerpadla 35131489 SIGNÁL-M
DF2017/245 2172894 143,16 16.08.2017 Oprava vibračnej dosky 33576009 Ing. Ján Buchanec Technik
DF2017/246 622017 391,05 16.08.2017 Nákup kancelárskych potrieb, mysky, poháre, 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/247 201708 660 17.08.2017 Nákup dačekových predmetov na X.Deň obce 41248384 Fehérová Katarína KVETY KATICA
DF2017/248 1020170084 107,93 17.08.2017 Nákup potravín na X.Deň obce 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/249 2170838 85,5 17.08.2017 Nákup potravín na X.Deň obce 45558493 ISOKMAN - trading s.r.o.
DF2017/250 20170048 30 16.08.2017 Elektroinštalačné práce 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/251 170250 246 18.08.2017 Preprava Sv.Štefana Martovce-Biskupice 36693103 CUPI TRANS, s.r.o.
DF2017/252 6433000379 23,22 15.08.2017 Úrazové poistenie pre deti v MŠ 00653501 UNIQA
DF2017/253 6433000380 56,24 15.08.2017 Úrazové poistenie pre deti v ZŠ 00653501 UNIQA
DF2017/254 82017 185 20.08.2017 Ukážka lukostrelby na X.Deň obce 50033662 Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok
DF2017/255 2017341 114 20.08.2017 Nájom a montáž javiska na 20.08.2017 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/256 2017342 42 20.08.2017 Prenájom mobilnej toalety na 20.08.2017 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/257 117088453 353,54 23.08.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/258 2017012 91 24.08.2017 Faktúra za ubytovanie na X.Deň obce 42013241 Hradné múzeum
DF2017/259 11701419 702 24.08.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/260 2017045 105,96 14.08.2017 Nákup frieb do malej sály 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2017/261 2017049 38,4 14.08.2017 Nákup frieb do ZŠ 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2017/262 1700492 219,84 18.08.2017 Nákup kovových regálov 47966947 ABAMET, s.r.o.
DF2017/263 1170440 8,84 15.08.2017 Kancelárske potreby pre ZŠ 34131159 Cart Print
DF2017/264 17017 122,58 23.08.2017 Obrus, garniže pre ZŠ 34684395 Zupková Eva
DF2017/265 20174298 691,56 28.08.2017 Nákup hygienických potireb 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/266 20174299 128,87 28.08.2017 Nákup hygienických potireb 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/267 20174304 268,67 28.08.2017 Nákup hygienických potireb MŠ 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/268 2017362 136 12.08.2017 Zahraničná doprava Biskupice - Szurdokpuspoki 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/269 5799862107 69,78 31.08.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/270 772017 400 20.08.2017 Faktúra za ozvučenie na X.Deň obce 11933569 MAJSTER
DF2017/271 20170400 20 31.08.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO august 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/272 170013 257,9 05.09.2017 Strešný materiál pre ZŠ Biskupice 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/273 417 18 06.09.2017 Oprava vchodových dverí 32604432 Varga Robert
DF2017/274 160297 475,96 31.08.2017 Nákup potravín na X.Deň obce 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/275 1716107425 38,2 04.09.2017 Nákup kancelárskych potrieb Škol.jedáleň 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/276 201700581 228,37 31.08.2017 Nákup drobného opravného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/277 1721108069 65,95 16.08.2017 Denník Új Szó na 16.08.2017 35790253 Petit Press
DF2017/278 7273889761 30 01.09.2017 Odber zemného plynu september 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/279 7273889762 133 01.09.2017 Odber zemného plynu september 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/280 7273889763 122 01.09.2017 Odber zemného plynu september 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/281 3320170612 60,5 05.09.2017 Nákup školských potrieb 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
DF2017/282 1542017 250 05.09.2017 Vypracovanie projektu : prestavba objektu obce 47431695 Gemini People s. r. o.
DF2017/283 6807127560 60,96 04.09.2017 Združené poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/284 2017914463 161,03 07.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/285 20170056 30 08.09.2017 Oprava verejného rozhlasu 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/286 83773109 10 31.08.2017 Faktúra za mobilné služby august 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/287 17014 11341,44 05.09.2017 Strešný materiál pre ZŠ Biskupice 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2017/288 22040164 951 14.09.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ september 2017 36403008 SEZ
DF2017/289 5202613700 268 14.09.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ september 2017 36403008 SEZ
DF2017/290 8411701106 590,2 14.09.2017 Nákup inštalačného materiálu 00152781 Plastika, a.s.
DF2017/291 2117205 405 12.09.2017 Školenie - príprava členov hasičských jednotiek 9 42307791 Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z.
DF2017/292 170013 169,5 12.09.2017 Nákup kuchynských potrieb pre ŠJ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/293 53517 180 07.09.2017 Aplikácia bioenzymatických prípravkov v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK
DF2017/294 230720379 403,8 04.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/295 2017220640 1440,67 22.08.2017 Odvoz KO august 2017 31595758 MEPOS
DF2017/296 2017108 36 31.07.2017 Umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2017/297 78131570 36,96 09.09.2017 Faktúra za mobilné služby august 2017 35697270 Orange
DF2017/298 170037 99 19.09.2017 Nákup elektrickej nožnice 35131489 SIGNÁL-M
DF2017/299 170100144 100,2 20.09.2017 Nákup farieb 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/300 117097695 855,54 19.09.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/301 170063 117,9 29.04.2017 Ihrisko pod kostolom dobný materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/302 1709030 2266,8 19.09.2017 Nákup varovného systému Florian 45352305 MK hlas, s. r. o.
DF2017/303 170333 1702 20.09.2017 Zameranie cintorína a dodanie modulu cintorín 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
DF2017/304 21720092 60,62 20.09.2017 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2017/305 89953735 16,7 21.09.2017 Balíček - Daňová kontrola 36371271 PORADCA
DF2017/306 230722530 205,24 25.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/307 5917025414 26,4 28.09.2017 finančný  spravodajca za rok 2018 31592503 Poradca podnikateľa
DF2017/308 2017051 550 29.09.2017 Kompletizácia dokumentu  obstaranie kompostérov 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2017/309 21700036 57,62 28.09.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/310 170100158 147,8 30.09.2017 Nákup spotrebného materiálu, farieb 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2017/311 1020170099 226,3 30.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/312 20170066 110,59 30.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/313 170189 179,23 30.09.2017 Nákup inštalačného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/314 160307 205,06 30.09.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/315 170695 19 30.09.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/316 20170446 20 30.09.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO september 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/317 2017428 140 16.09.2017 Preprava detí ZŠ na zájazd - Hollókó 30232392 VPS Fiľakovo
DF2017/318 83773109 10 30.09.2017 Faktúra za mobilné služby september 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/319 2017220763 1449,03 19.09.2017 Odvoz KO september 2017 31595758 MEPOS
DF2017/320 100896279 67,01 30.09.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/321 7288873893 92 01.10.2017 Odber zemného plynu október 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/322 7288873894 414 01.10.2017 Odber zemného plynu október 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/323 7288873895 794 01.10.2017 Odber zemného plynu október 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/324 12102017 32 06.10.2017 Školenie - rozpočtové pravidlá 31937306 RVC
DF2017/325 20170069 235,28 10.10.2017 Oprava verejného osvetlenia 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/326 171400395 59,6 10.10.2017 Nákup kancelárskych potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2017/327 16692017 280,8 09.10.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/328 22040164 951 10.10.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ október 2017 36403008 SEZ
DF2017/329 5202613700 268 10.10.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ október 2017 36403008 SEZ
DF2017/330 10170013 175 11.10.2017 Výkopové práce mini bagrom 46060553 Peter Zerola
DF2017/331 1112700239 1057,76 11.10.2017 Faktúra za služby SPOcÚ- stavebné konanie, školstv 00316075 Mesto Fiľakovo
DF2017/332 2017139 300 12.10.2017 Monitorovacia správa VO 36504254 IKF Service, s.r.o.
DF2017/333 922017 16,6 12.10.2017 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/334 932017 614,2 12.10.2017 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/335 78131570 26 15.10.2017 Faktúra za mobilné služby september 2017 35697270 Orange
DF2017/336 230724049 73,69 09.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/337 230724852 301,7 16.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/338 2017916581 207,06 12.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2017/339 170100242 93,96 16.10.2017 Štrkopiesok ul. Adyho 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
DF2017/340 2171130988 80,4 17.10.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/341 13392017 626,94 16.10.2017 Nákup darčekových predmetov pre jubilantov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2017/342 2017029 168 11.10.2017 Faktúra za terénne práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2017/343 2170489 100,18 05.10.2017 Kamenivo ul. Adyho 35697814 PK Doprastav, a.s.
DF2017/344 117111130 957,94 24.10.2017 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/345 20170894 78 24.10.2017 Tabuľa Zákaz domového predaja 36498980 LIMPO
DF2017/346 8702000666 375,54 25.10.2017 Faktúra za darčekové kupóny pre jubilantov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2017/347 17642017 280,8 25.10.2017 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2017/348 170100111 13,1 31.10.2017 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2017/349 170841 19 31.10.2017 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2017/350 20170080 109,02 31.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/351 1020170106 123,84 31.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/352 1020170107 31,03 31.10.2017 Nákup ovocia na Deň zdravej výživy 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2017/353 20170502 20 31.10.2017 Poskytnutá služba v oblasti CO október 2017 47025883 Hric Milan Ing.
DF2017/354 170207 62,68 31.10.2017 Nákup inštalačného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2017/355 1010999801 67,01 31.10.2017 Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2017/356 160316 171,49 31.10.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/357 7268943839 152 01.11.2017 Odber zemného plynu november 2017 OŠK 35815256 SPP
DF2017/358 7268943840 685 01.11.2017 Odber zemného plynu november 2017 ZŠ 35815256 SPP
DF2017/359 7268943841 1313 01.11.2017 Odber zemného plynu november 2017 OcÚ 35815256 SPP
DF2017/360 20175629 205,13 03.11.2017 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2017/361 22040164 951 08.11.2017 Faktúra za elektr.energiu OcÚ november 2017 36403008 SEZ
DF2017/362 5202613700 268 08.11.2017 Faktúra za elektr.energiu ZŠ november 2017 36403008 SEZ
DF2017/363 2017220840 2061,69 31.10.2017 Odvoz KO október 2017 31595758 MEPOS
DF2017/364 1082017 76,25 07.11.2017 Nákup spotrebného materiálu pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2017/365 872017 220 13.11.2017 Tlakový reproduktor pre verejný rozhlas 41511468 EJUMPS
DF2017/366 83773109 10 31.10.2017 Faktúra za mobilné služby október 2017 35848863 O2 Slovakia
DF2017/367 2171264452 130,21 08.11.2017 Za vodné OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2017/368 230726785 243,77 06.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/369 78131570 23,72 09.11.2017 Faktúra za mobilné služby október 2017 35697270 Orange
DF2017/370 64798500 187,11 08.11.2017 Členský príspevok ZMOS 2018 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2017/371 20040524 35 08.11.2017 Členský príspevok  2018 20040524 Nógrád közművelődéséért
DF2017/372 20170079 80 16.11.2017 Oprava verejného rozhlasu a radar 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2017/373 892017 133,5 16.11.2017 Oprava gélová akumulátor - radar 41511468 EJUMPS
DF2017/374 21700039 199,69 09.11.2017 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2017/375 2171131822 33,6 24.11.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/376 230728845 171,49 27.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/377 230728798 10,1 27.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2017/378 952017 128,4 28.11.2017 Montáž vianočnej ozdoby 41511468 EJUMPS
DF2017/379 20171045 78 30.11.2017 Kalendáre 36498980 LIMPO
DF2017/380 170100122 28,25 30.11.2017 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2017/381 2171131863 163,2 28.11.2017 Auditorská odmena za licenciu na verejné použitie 01784504 SOZA
DF2017/382 6810793281 379,36 21.11.2017 Združené poistenie majetku OcÚ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/383 6810793564 112,27 21.11.2017 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2017/384 160329 174,72 30.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2017/385 20170090 80,69 30.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2017/386 1020170125 215,6 30.11.2017 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
Go to Top