previous arrow
next arrow
Číslo Číslo ext. Suma Dátum daň.povin. Predmet: IČO: Obchodný názov: Mesto:
DF2019/1 19003 39 04.01.2019 Športové poháre 31628753 FALCON SPORT s.r.o. Fiľakovo
DF2019/2 64798500 56 04.01.2019 Členský príspevok na rok 2019 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska Bratislava
DF2019/3 319 546 06.01.2019 OPrava rad.krytu, výroba nosiča vlajok,striešky 14180154 Ján Kolpasky Čakanovce
DF2019/4 12019 600 07.01.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2019/5 1022012019 38 07.01.2019 Právne základy územnej samosprávy 31937306 RVC Rimavská Sobota
DF2019/6 2019001 60 07.01.2019 Hasiace prístroje 2 ks 14178354 NOVHAS Jackuliak Dobroč
DF2019/7 349419011 598 08.01.2019 Elektrická energia OcÚ, VO január 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/8 349419013 264 08.01.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku január 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/9 20190003 96 09.01.2019 Čistiace prostriedky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR Fiľakovo
DF2019/10 8677474500 155 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2019/11 8677474513 513 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2019/12 8677474514 1023 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2019/13 230900621 352,1 10.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2019/14 8391605726 87 11.01.2019 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava
DF2019/15 19080065 102,25 14.01.2019 Nákup kancelárskych potrieb 35843136 OfficeLand, s.r.o. Bratislava
DF2019/16 20190017 169,08 15.01.2019 Toal.papier, utierky, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o. Lučenec
DF2019/17 78131570 24,13 09.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2019/18 2191100270 193,8 16.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA Bratislava
DF2019/19 1900238 38,4 17.01.2019 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov 17310598 Slovgram Bratislava
DF2019/20 2191100420 12 17.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA Bratislava
DF2019/21 2191100421 20,4 17.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA Bratislava
DF2019/22 190004 189,4 18.01.2019 Sekera, krompáč, lopata 32613792 Agrocentrum Fiľakovo Fiľakovo
DF2019/23 2019006 1233,9 18.01.2019 Prac.obuv, odev, rukavice protipož.ochrana 35133805 TYGRAM Sáfrányová M. Fiľakovo
DF2019/24 2019900788 60,56 17.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2019/25 8225679283 19,99 21.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2019/26 119011096 723,54 23.01.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2019/27 20190006 70 10.01.2019 Práca s plošinou - demont.vianoč. ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2019/28 1901 4610 23.01.2019 Dodávka a montáž plastových dverí a steny 820719/7856 Nagy Roman Fiľakovo
DF2019/29 22019 500 31.01.2019 Vyhotovenie geometrického plánu 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2019/30 190100007 7 31.01.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2019/31 20190005 56,83 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2019/32 201900101 29,34 31.01.2019 Hadica, matica, skrutka 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2019/33 1020190007 166,54 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2019/34 160511 173,75 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2019/35 1900009 32,44 31.01.2019 Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2019/36 8226003201 67,08 31.01.2019 Telekomunikačné služby - pevné linky 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2019/37 20190012 20 31.01.2019 Služby v oblasti CO január 2019 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2019/38 20122019 120 31.01.2019 Prehliadka príslušníkov DHZ 36633119 MUDr.Martina Kristiánová Lučenec
DF2019/39 8667824226 150 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2019/40 8667824239 497 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2019/41 8667824240 992 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2019/42 349419021 598 08.02.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/43 349419023 264 08.02.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku február 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/44 83773109 10 31.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2019/45 201902 567 02.02.2019 Členský príspevok za rok 2019 37899180 Geopark Fiľakovo
DF2019/46 2019004 105,92 05.02.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY Biskupice
DF2019/47 2019901968 172,15 07.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2019/48 230902965 201,39 07.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2019/49 1262019 328,91 11.02.2019 Darčekové predmeta predmety na Deň Učiteľov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
DF2019/50 78131570 22,63 09.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2019/51 19080004 636,5 31.01.2019 Nákup stavebného .materiálu rekonštrukcia KD 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. Fiľakovo
DF2019/52 21902547 98 18.02.2019 Škola a stravovanie 35908718 RAABE Bratislava
DF2019/53 1190021018 807,54 20.02.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2019/54 2019220004 1069,89 22.01.2019 Odvoz za KO január 2019 31595758 MEPOS Lučenec
DF2019/55 8227722577 19,99 21.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2019/56 2019000469 228,26 19.02.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/57 32019035 730 21.02.2019 Nákup školských potrieb Vdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2019/58 32019036 1700 21.02.2019 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE Fiľakovo
DF2019/59 1020190016 116,08 27.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o. Lučenec
DF2019/60 201900024 1530 28.02.2019 Prekopávače kompostu 255 ks 50530950 JRK Slovensko s.r.o. Bratislava - mestská časť Dúbr
DF2019/61 369451 208,99 27.02.2019 Vysávač KARCHER SE4001 32618026 Elektro M.T. Fiľakovo
DF2019/62 20190071 20 28.02.2019 Služby v oblasti CO február 2019 47025883 Hric Milan Ing. Lučenec
DF2019/63 201900176 45,8 28.02.2019 Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo
DF2019/64 190100022 78,74 28.02.2019 Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA Šurice
DF2019/65 190425 550 22.02.2019 Čarovný Novohrad 36754749 CBS vydávateľstvo Banská Bystrica
DF2019/66 819 121,5 25.02.2019 Nákup hračiek pre MŠ 47050811 TEASHOP, s.r.o. Ostrá Lúka
DF2019/67 112019 1605 25.02.2019 Revízia plynových a tlakových zariadeniach 45422109 PLYN MB, s.r.o. Kalinovo
DF2019/68 12019 200 27.02.2019 Nákup kníh: Spoveď kamionistky 535203/275 Zacher Pajpachová Jarmila Poprad
DF2019/69 160520 77,37 27.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2019/70 20190015 42,86 28.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS Fiľakovo
DF2019/71 190114 38 28.02.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota
DF2019/72 8228046890 133,54 28.02.2019 Telekomunikačné služby - pevné linky 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava – mestská časť Ruži
DF2019/73 160531 43,55 28.02.2019 Nákup tovaru na športovú akciu 41814240 Jozef Ferencz Fiľakovo
DF2019/74 20252019 30 28.02.2019 Prehliadka lekárska 36633119 MUDr.Martina Kristiánová Lučenec
DF2019/75 19010229 390,98 27.02.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o Zvolen
DF2019/76 2019220048 1009,2 19.02.2019 Odvoz za KO február 2019 31595758 MEPOS Lučenec
DF2019/77 89961432 14,5 18.02.2019 Príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA Žilina
DF2019/78 32019 300 04.03.2019 Vyhotovenie geom.plánu na  zameranie tribúny 40611442 Pavel Gabera Fiľakovo
DF2019/79 83773109 10 28.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia Bratislava
DF2019/80 202019 265,6 04.03.2019 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2019/81 212019 16,6 04.03.2019 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová Fiľakovo
DF2019/82 20190003 85 28.02.2019 Ročná kontrola detského ihriska 50310852 Michal Hric Lučenec
DF2019/83 2019008 72 04.03.2019 Detské noviy, Tappancs, Tudorka, Tatu 50619420 UTILITAS s. r. o. Ohrady
DF2019/84 191400140 74,5 05.03.2019 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik Revúca
DF2019/85 2019015 450 08.03.2019 Príprava a kompletizáciaŽiadosti NFP 47601868 SIMpakt s.r.o. Prša 68
DF2019/86 8667850383 142 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 OŠK 35815256 SPP Bratislava
DF2019/87 8667850396 469 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 ZŠ 35815256 SPP Bratislava
DF2019/88 8667850397 935 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 OcÚ 35815256 SPP Bratislava
DF2019/89 3494190231 598 08.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/90 349419033 264 08.03.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku marec 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/91 141903 80 12.03.2019 Služby technika PO a BOZP 32625421 AENEAS - Anderko Fiľakovo
DF2019/92 2019904002 141,71 14.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN Zvolen
DF2019/93 230905635 269,91 14.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA Zvolen
DF2019/94 190196 70 14.03.2019 Nákup čistiacich prostriedkov 45547921 Briston Sládkovičovo
DF2019/95 78131570 25,13 09.03.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange Bratislava – mestská časť Vrak
DF2019/96 20190015 529,5 15.03.2019 Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD 40612759 Ervin Szabó - ELREV Radzovce
DF2019/97 119030337 814,74 19.03.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
DF2019/98 2019002092 90,68 14.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s. Považská Bystrica
DF2019/99 6815182332 24,51 18.03.2019 Poistenie majetku a zopovednosti za škodu v MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Banská Bystrica
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com