Číslo: Číslo ext.: Suma: Dátum: Predmet faktúry: IČO: Firma:
DF2019/1 19003 39 04.01.2019 Športové poháre 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2019/2 64798500 56 04.01.2019 Členský príspevok na rok 2019 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2019/3 319 546 06.01.2019 OPrava rad.krytu, výroba nosiča vlajok,striešky 14180154 Ján Kolpasky
DF2019/4 12019 600 07.01.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie 40611442 Pavel Gabera
DF2019/5 1022012019 38 07.01.2019 Právne základy územnej samosprávy 31937306 RVC
DF2019/6 2019001 60 07.01.2019 Hasiace prístroje 2 ks 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/7 349419011 598 08.01.2019 Elektrická energia OcÚ, VO január 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/8 349419013 264 08.01.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku január 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/9 20190003 96 09.01.2019 Čistiace prostriedky 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/10 8677474500 155 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 OŠK 35815256 SPP
DF2019/11 8677474513 513 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/12 8677474514 1023 11.01.2019 Zemný plyn január 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/13 230900621 352,1 10.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/14 8391605726 87 11.01.2019 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2019/15 19080065 102,25 14.01.2019 Nákup kancelárskych potrieb 35843136 OfficeLand, s.r.o.
DF2019/16 20190017 169,08 15.01.2019 Toal.papier, utierky, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/17 78131570 24,13 09.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/18 2191100270 193,8 16.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/19 1900238 38,4 17.01.2019 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov 17310598 Slovgram
DF2019/20 2191100420 12 17.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/21 2191100421 20,4 17.01.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/22 190004 189,4 18.01.2019 Sekera, krompáč, lopata 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2019/23 2019006 1233,9 18.01.2019 Prac.obuv, odev, rukavice protipož.ochrana 35133805 TYGRAM Sáfrányová M.
DF2019/24 2019900788 60,56 17.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/25 8225679283 19,99 21.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/26 119011096 723,54 23.01.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/27 20190006 70 10.01.2019 Práca s plošinou - demont.vianoč. ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/28 1901 4610 23.01.2019 Dodávka a montáž plastových dverí a steny 51638878 Roman Nagy
DF2019/29 22019 500 31.01.2019 Vyhotovenie geometrického plánu 40611442 Pavel Gabera
DF2019/30 190100007 7 31.01.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/31 20190005 56,83 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/32 201900101 29,34 31.01.2019 Hadica, matica, skrutka 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/33 1020190007 166,54 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/34 160511 173,75 31.01.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/35 1900009 32,44 31.01.2019 Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/36 8226003201 67,08 31.01.2019 Telekomunikačné služby - pevné linky 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/37 20190012 20 31.01.2019 Služby v oblasti CO január 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/38 20122019 120 31.01.2019 Prehliadka príslušníkov DHZ 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2019/39 8667824226 150 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 OŠK 35815256 SPP
DF2019/40 8667824239 497 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/41 8667824240 992 01.02.2019 Zemný plyn február 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/42 349419021 598 08.02.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/43 349419023 264 08.02.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/44 83773109 10 31.01.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/45 201902 567 02.02.2019 Členský príspevok za rok 2019 37899180 Geopark
DF2019/46 2019004 105,92 05.02.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2019/47 2019901968 172,15 07.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/48 230902965 201,39 07.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/49 1262019 328,91 11.02.2019 Darčekové predmeta predmety na Deň Učiteľov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2019/50 78131570 22,63 09.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/51 19080004 636,5 31.01.2019 Nákup stavebného .materiálu rekonštrukcia KD 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/52 21902547 98 18.02.2019 Škola a stravovanie 35908718 RAABE
DF2019/53 1190021018 807,54 20.02.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/54 2019220004 1069,89 22.01.2019 Odvoz za KO január 2019 31595758 MEPOS
DF2019/55 8227722577 19,99 21.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/56 2019000469 228,26 19.02.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/57 32019035 730 21.02.2019 Nákup školských potrieb Vdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/58 32019036 1700 21.02.2019 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/59 1020190016 116,08 27.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/60 201900024 1530 28.02.2019 Prekopávače kompostu 255 ks 50530950 JRK Slovensko s.r.o.
DF2019/61 369451 208,99 27.02.2019 Vysávač KARCHER SE4001 32618026 Elektro M.T.
DF2019/62 20190071 20 28.02.2019 Služby v oblasti CO február 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/63 201900176 45,8 28.02.2019 Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/64 190100022 78,74 28.02.2019 Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/65 190425 550 22.02.2019 Čarovný Novohrad 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2019/66 819 121,5 25.02.2019 Nákup hračiek pre MŠ 47050811 TEASHOP, s.r.o.
DF2019/67 112019 1605 25.02.2019 Revízia plynových a tlakových zariadeniach 45422109 PLYN MB, s.r.o.
DF2019/68 12019 200 27.02.2019 Nákup kníh: Spoveď kamionistky 535203/275 Zacher Pajpachová Jarmila
DF2019/69 160520 77,37 27.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/70 20190015 42,86 28.02.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/71 190114 38 28.02.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/72 8228046890 133,54 28.02.2019 Telekomunikačné služby - pevné linky 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/73 160531 43,55 28.02.2019 Nákup tovaru na športovú akciu 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/74 20252019 30 28.02.2019 Prehliadka lekárska 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2019/75 19010229 390,98 27.02.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/76 2019220048 1009,2 19.02.2019 Odvoz za KO február 2019 31595758 MEPOS
DF2019/77 89961432 14,5 18.02.2019 Príručka mzdovej účtovníčky 36371271 PORADCA
DF2019/78 32019 300 04.03.2019 Vyhotovenie geom.plánu na  zameranie tribúny 40611442 Pavel Gabera
DF2019/79 83773109 10 28.02.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/80 202019 265,6 04.03.2019 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/81 212019 16,6 04.03.2019 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/82 20190003 85 28.02.2019 Ročná kontrola detského ihriska 50310852 Michal Hric
DF2019/83 2019008 72 04.03.2019 Detské noviy, Tappancs, Tudorka, Tatu 50619420 UTILITAS s. r. o.
DF2019/84 191400140 74,5 05.03.2019 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2019/85 2019015 450 08.03.2019 Príprava a kompletizáciaŽiadosti NFP 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2019/86 8667850383 142 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 OŠK 35815256 SPP
DF2019/87 8667850396 469 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/88 8667850397 935 01.03.2019 Zemný plyn marec 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/89 3494190231 598 08.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/90 349419033 264 08.03.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku marec 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/91 141903 80 12.03.2019 Služby technika PO a BOZP 32625421 AENEAS - Anderko
DF2019/92 2019904002 141,71 14.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/93 230905635 269,91 14.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/94 190196 70 14.03.2019 Nákup čistiacich prostriedkov 45547921 Briston
DF2019/95 78131570 25,13 09.03.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/96 20190015 529,5 15.03.2019 Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/97 119030337 814,74 19.03.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/98 2019002092 90,68 14.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/99 6815182332 24,51 18.03.2019 Poistenie majetku a zopovednosti za škodu v MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/100 8229779702 19,99 21.03.2019 Telekomunikačné služby marec 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/101 89962082 15,5 26.03.2019 Zákonník práce 36371271 PORADCA
DF2019/102 647985 1147 27.03.2019 Mmoriadny členský príspevok DCOM 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2019/103 332019 236 27.03.2019 Nákup kancelárskych potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/104 519 555,5 27.03.2019 Dlažba - rekonštrukcia KD 30509122 KOVAB
DF2019/105 1020190036 8,42 28.03.2019 Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/106 1020190035 138,58 28.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/107 519 122,4 28.03.2019 Dlažba - rekonštrukcia KD 30509122 KOVAB
DF2019/108 48595069 47,87 28.03.2019 Sekáč sada 6 dielna 35789140 Reca Slovensko s.r.o.
DF2019/109 20170169 44,59 28.03.2019 Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/110 20170168 19,56 28.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/111 160535 78,7 29.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/112 2190005 818,94 29.03.2019 Rekonštrukcia KD 31561403 Stavoúnia
DF2019/113 201900257 177,06 30.03.2019 Rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/114 190100030 32,5 30.03.2019 Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/115 20190023 43,64 31.03.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/116 20190124 20 31.03.2019 Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/117 83773109 10 31.03.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/118 2019220097 1194,86 31.03.2019 Odvoz za KO marec 2019 31595758 MEPOS
DF2019/119 190252 19 31.03.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/120 2019056 119 15.03.2019 Preprava autobusom Szurdokpuspoki 30232392 VPS Fiľakovo
DF2019/121 8230107949 38 31.03.2019 Telekomunikačné služby marec 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/122 20190030 420 31.03.2019 Audítorská činnosť 1.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2019/123 2019003396 80,89 31.03.2019 Elektrická energia OcÚ, VO marec 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/124 2019026 205,14 01.04.2019 Oprava ponorného čerpadla 36034916 SIGNÁL s.r.o.
DF2019/125 8658200227 78 01.04.2019 Zemný plyn apríl OŠK 35815256 SPP
DF2019/126 8658200240 257 01.04.2019 Zemný plyn apríl 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/127 8658200241 512 01.04.2019 Zemný plyn apríl 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/128 20192141 105,6 03.04.2019 Inštalácia IP telefónu 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/129 230907581 191,38 04.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/130 2019009 660 04.04.2019 Terénne práce a dovoz materiálu 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2019/131 1118900091 1769,16 04.04.2019 Služby SPOcÚ - stavebné konanie, školstvo 00316075 Mesto Fiľakovo
DF2019/132 349419041 598 05.04.2019 Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/133 349419043 264 05.04.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku apríl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/134 2019905308 96,05 05.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/135 20190022 191,4 09.04.2019 Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/136 362019 414,25 11.04.2019 Nákup kancel.potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/137 2019200094 113,74 11.04.2019 Laboratórne rozbory vody 36629324 ALS SK, s. r. o.
DF2019/138 78131570 25,16 09.04.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/139 1904 240 16.04.2019 Rekonštrukcia KD žalúzie 51638878 Roman Nagy
DF2019/140 190305 576 16.04.2019 Ročný aktualizačný poplatok 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
DF2019/141 2019009 157,98 17.04.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2019/142 819 49 17.04.2019 Dlažba - rekonštrukcia KD 30509122 KOVAB
DF2019/143 2190167 201,18 04.04.2019 Kamenivo 0-32 35697814 PK Metrostav a. s.
DF2019/144 20190354 562 17.04.2019 Nákup darčekových predmetov, vlajky 36498980 LIMPO
DF2019/145 119042627 519,54 23.04.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/146 2019118 80,04 10.04.2019 Kontrola hasiacich prístrojov 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/147 2019119 54 10.04.2019 Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/148 190108301 8,84 25.04.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/149 20190055 20 25.04.2019 Chránič kolena 32611013 Oto Gálik
DF2019/150 20190032 46,23 30.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/151 20190190 20 30.04.2019 Služby v oblasti CO apríl 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/152 8231855271 19,99 21.04.2019 Telekomunikačné služby apríl 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/153 190100030 158,98 29.04.2019 Nákup farieb rekonštrukcia KD 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/154 201900320 40,96 30.04.2019 Matice, podložky, hmoždinky -  rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/155 190310 19 30.04.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/156 8232185613 38 30.04.2019 Telekomunikačné služby - 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/157 83773109 10 30.04.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/158 1020190048 200,28 30.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/159 160545 98,8 30.04.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/160 2019220137 1880,58 30.04.2019 Odvoz za KO apríl 2019 31595758 MEPOS
DF2019/161 20190429 612,78 29.04.2019 Zimná údržba MK 36864641 Bázsánpuszta s.r.o.
DF2019/162 8658225194 30 01.05.2019 Zemný plyn máj OŠK 35815256 SPP
DF2019/163 8658225207 99 01.05.2019 Zemný plyn máj 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/164 8658225208 196 01.05.2019 Zemný plyn máj 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/165 190110347 11,46 30.04.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/166 230909493 323,83 02.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/167 62019 600 02.05.2019 Projektová dokumentácia - chodník 47909374 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB
DF2019/168 20192006 700 02.05.2019 Systémová podpora URBIS 1.5.19-30.4.2020 36041688 MADE-URBIS
DF2019/169 4882019 298 02.05.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/170 4892019 198 02.05.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/171 2019906861 169,34 02.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/172 20190273 168,84 03.05.2019 Toal.papier, utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/173 190013 156 06.05.2019 Cateringová služba na 6.05.2019 44416695 H & M  Catering s.r.o.
DF2019/174 20190002 824,6 07.05.2019 Záhradnícke práce 43515843 Perfect Garden
DF2019/175 20190003 973 07.05.2019 Substrát, hnojivo, bofix, kora, sadenice 43515843 Perfect Garden
DF2019/176 3494190251 598 08.05.2019 Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/177 349419053 264 08.05.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/178 9819 991,84 10.05.2019 Prehliadka a skúška elektr.zariadení OcÚ 31029744 JEEL
DF2019/179 9919 724,93 10.05.2019 Prehliadka a skúška elektr.zariadení ZŠ 31029744 JEEL
DF2019/180 20190026 119,2 14.05.2019 Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/181 2019004809 43,88 30.04.2019 Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/182 78131570 20,47 09.05.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/183 2191099356 110,98 02.05.2019 Vodné do 02.05.2019 OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/184 2191099441 47,56 02.05.2019 Vodné do 02.05.2019 OŠK 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/185 119052524 519,54 22.05.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/186 20170201 28,43 22.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/187 230911398 147,95 23.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/188 2019908155 39,6 23.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/189 8233946325 19,99 21.05.2019 Telekomunikačné služby máj 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/190 1935105988 288 21.05.2019 Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ a ZŠ 35790253 Petit Press
DF2019/191 6810793281 379,36 21.05.2019 Poistenie majetku OcÚ od 22.6.19 - 21.12.19 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/192 20190485 167,5 23.05.2019 Nákup darčekových predmetov 36498980 LIMPO
DF2019/193 2019220182 1065,55 28.05.2019 Odvoz za KO máj 2019 31595758 MEPOS
DF2019/194 51052019 672 29.05.2019 Čerpacia skúška na vrte 46140778 HydroGEP, s.r.o.
DF2019/195 19107 255,84 30.05.2019 Tlač na hasičské bundy a kabáta 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2019/196 82019 50 31.05.2019 Zameranie a vyhotovenie adresného bodu 40611442 Pavel Gabera
DF2019/197 64798500 569 31.05.2019 Členský príspevok na rok 2019 45022011 Partnerstvo Južného Novohradu
DF2019/198 190100051 61,55 31.05.2019 Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/199 2190011 68,74 29.05.2019 Stavebný materiál -  rekonštrukcia KD 31561403 Stavoúnia
DF2019/200 201900393 61,7 31.05.2019 Matice, podložky, hmoždinky -  rekonštrukcia KD 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/201 190450 19 31.05.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/202 190112496 10,52 31.05.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/203 8234278647 38 31.05.2019 Telekomunikačné služby máj 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/204 20190248 20 31.05.2019 Služby v oblasti CO máj 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/205 20190041 75,09 31.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/206 160562 94,72 31.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/207 1020190058 227,11 31.05.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/208 202001844 80,2 30.05.2019 Új Szó všedné 35790253 Petit Press
DF2019/209 8648569088 13 01.06.2019 Zemný plyn máj OŠK 35815256 SPP
DF2019/210 8648569101 42 01.06.2019 Zemný plyn apríl 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/211 8648569102 155 01.06.2019 Zemný plyn jún 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/212 349419063 264 03.06.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/213 349419061 598 03.06.2019 Elektrická energia OcÚ, VO jún 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/214 83773109 10 31.05.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/215 1900083 127,8 31.05.2019 Sieť 2x3m pre ZŠ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/216 20190399 175,81 07.06.2019 Nákup darčekových predmetov 36498980 LIMPO
DF2019/217 230912629 164,04 06.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/218 2019909026 85,92 06.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/219 2019006204 55,05 11.06.2019 Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/220 19060063 605 11.06.2019 Čarovný Novohrad 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2019/221 1719 750 12.06.2019 Prednášací stolík, výstavný stojan, oprava dverí 14180154 Ján Kolpasky
DF2019/222 1319 148 12.06.2019 Nábytok - klub dôchodcov 17803420 Ranker
DF2019/223 2191500028 38,76 14.06.2019 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2019/227 19032 4756 17.06.2019 Ubytovanie, stravovanie ŠVP 36629201 VDK s.r.o.
DF2019/228 6433000379 25,08 14.06.2019 Úrazové poistenie pre MŠ 00653501 UNIQA
DF2019/229 6433000380 60,74 14.06.2019 Úrazové poistenie pre ZŠ 00653501 UNIQA
DF2019/230 78131570 28,01 09.06.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/231 230913775 64,9 20.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/232 8236054301 19,99 21.06.2019 Telekomunikačné služby jún 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/233 1519 325 24.06.2019 Nábytok - klub dôchodcov 17803420 Ranker
DF2019/234 10190010 200 25.06.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/235 542019 182,7 25.06.2019 Nákup kancelárskych  potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/236 1020190069 119,72 26.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/237 20190047 47,49 27.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/238 160577 60,77 27.06.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/239 20190303 20 30.06.2019 Služby v oblasti CO jún 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/240 119063085 603,54 24.06.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/241 20190036 200 25.06.2019 Oprava verejného osvetlenia 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/242 20190037 1551,55 25.06.2019 Faktúra za elektroinštalač.materiál -  ihrisko 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/243 962019 259,2 27.06.2019 Preprava žiakov ZŠ do ŠVP Bystrá 37105175 Zoltán Mag
DF2019/244 190570 19 30.06.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/245 190114613 6,98 30.06.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/246 1900105 152,64 30.06.2019 Nákup spotr.materiálu Dom smútku 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/247 8236389481 38 30.06.2019 Telekomunikačné služby jún 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/248 190100044 245,9 28.06.2019 Spotrebný materiál -  rekonštrukcia KD 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/249 83773109 10 30.06.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/250 2019220227 1279,6 30.06.2019 Odvoz za KO jún 2019 31595758 MEPOS
DF2019/251 8677626930 12 01.07.2019 Zemný plyn júl OŠK 35815256 SPP
DF2019/252 8677626943 38 01.07.2019 Zemný plyn júl 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/253 8677626944 155 01.07.2019 Zemný plyn júl 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/254 191400426 89,4 04.07.2019 Nákup kancel.potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2019/255 349419073 264 04.07.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku júl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/256 349419071 598 04.07.2019 Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/257 11721067 624 11.07.2019 Studená asfaltová zmes 35777087 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.
DF2019/258 19126 681,6 11.07.2019 Rozvádzač RZS na OŠK 44614187 MITTER - ELEKTRO, s.r.o.
DF2019/259 78131570 31,99 09.07.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/260 112019 950 19.07.2019 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii 40611442 Pavel Gabera
DF2019/261 20190034 2250 22.07.2019 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii 52044513 INSUCCOR s.r.o.
DF2019/262 10190015 200 22.07.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/263 190016 297 23.07.2019 Preprava štrkopiesku 44792280 Teodor Demok
DF2019/264 119075532 1107,54 23.07.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/265 8238178551 19,99 21.07.2019 Telekomunikačné služby júl 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/266 20190042 1354 26.07.2019 Elektroinštalačné práce na OŠK 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/267 412019 533 29.07.2019 Elektroinštalačné práce na OŠK 41511468 EJUMPS
DF2019/268 190100082 18,9 31.07.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/269 2019001 500 26.07.2019 Zemné práce 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/270 20190366 20 31.07.2019 Služby v oblasti CO júl 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/271 190116724 1,38 31.07.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/272 190017 108 25.07.2019 Presun a miešanie betónovej zmesi 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/273 201900548 24,59 31.07.2019 Nákup spotr.materiálu matice, skrutky, podložky 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/274 19080061 317,61 31.07.2019 Nákup staveb.materiálu cement, tvárnice, klince 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/275 8238515161 38 31.07.2019 Telekomunikačné služby júl 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/276 2019220277 1305,85 23.07.2019 Odvoz za KO júl 2019 31595758 MEPOS
DF2019/277 83773109 10 31.07.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/278 2019173 33,74 27.07.2019 Prenájom mobilnej toalety 30232392 VPS Fiľakovo
DF2019/279 20190053 2250 31.07.2019 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii 52044513 INSUCCOR s.r.o.
DF2019/280 1900135 110,23 31.07.2019 Nákup spotr.materiálu cintorín 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/281 8687332622 12 01.08.2019 Zemný plyn august OŠK 35815256 SPP
DF2019/282 8687332635 38 01.08.2019 Zemný plyn august 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/283 8687332636 155 01.08.2019 Zemný plyn august 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/284 20190487 84,42 02.08.2019 Toal.papier, utierky, 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/285 20190495 30,24 08.08.2019 Mydlo tekuté 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/286 190267021 280 03.08.2019 Preprava autobusom Szurdokpuspoki 36054259 SAD
DF2019/287 349419083 264 02.08.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku august 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/288 349419081 598 02.08.2019 Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/289 78131570 25,92 09.08.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/290 190020 68,5 18.08.2019 Mulčovanie trávy 32626622 Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY
DF2019/291 190021 1128 18.08.2019 Hasičský motor oprava 32626622 Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY
DF2019/292 20190050 259,6 19.08.2019 Elektroinštalačné práce na OŠK 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/293 2190464 108,06 08.08.2019 Kamenivo cintorín 35697814 PK Metrostav a. s.
DF2019/294 8240320196 19,99 21.08.2019 Telekomunikačné služby august 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/295 2019402 529,2 22.08.2019 Rozdeľovač, požiarna hadica, prúdnica 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2019/296 2019009418 60,48 13.08.2019 Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/297 1190535 13,04 22.08.2019 Triedna kniha 34131159 Cart Print
DF2019/298 2190018 345,28 16.08.2019 Rekonštrukcia KD, cintorín brána vedľ. 31561403 Stavoúnia
DF2019/299 1192207400 87,29 21.08.2019 Triedna kniha, žiacka knižka, zápisník pre ZŠ 31331131 Ševt
DF2019/300 2019151 360 27.08.2019 Nákup pre jubilantov - ochr.krém 40906485 Rastislav Krajčovič - ZVARMED
DF2019/301 20190551 186,34 28.08.2019 Nákup čist.pr. pre MŠ, toal.papier, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/302 2190750 3062,04 28.08.2019 Konvektomat Combi 32304544 Karol Sipos
DF2019/303 20190552 1097,68 28.08.2019 Nákup čist.pr. pre ZŠ, toal.papier, mydlo 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/304 19080071 328,2 30.08.2019 Nákup staveb.materiálu - cintorín oplotenie 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/305 201900657 127,08 31.08.2019 Podložky, skrutky, matice, svorky 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2019/306 190118885 4,68 31.08.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/307 8240658939 38 31.08.2019 Telekomunikačné služby august 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/308 20190426 20 31.08.2019 Služby v oblasti CO august 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/309 2019220322 1346,29 20.08.2019 Odvoz za KO august 2019 31595758 MEPOS
DF2019/310 83773109 10 31.08.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/311 2019010331 17,16 31.08.2019 Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/312 8120261914 24 01.09.2019 Zemný plyn september OŠK 35815256 SPP
DF2019/313 8120261927 80 01.09.2019 Zemný plyn september 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/314 8120261928 158 01.09.2019 Zemný plyn september 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/315 349419093 264 02.09.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/316 349419091 598 02.09.2019 Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/317 19010666 313,16 06.09.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/318 230917484 408,29 05.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/319 2019913783 172,46 05.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/320 6807127560 60,96 06.09.2019 Združené poistenie majetku do 30.09.2020 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/321 20190589 6,83 06.09.2019 Nákup čist.pr. pre MŠ, SAVO 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/322 194743 664,3 06.09.2019 Párty stan 4x6 biely 03440818 Pártystany-Jičín s.r.o.
DF2019/323 28623 635,25 10.09.2019 Nákup pracovných odevov pre MOPS 43909159 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
DF2019/324 2019043 20,4 10.09.2019 Dezinsekcia byt.priestorov 41246136 Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN
DF2019/325 20190058 91 12.09.2019 Faktúra za elektroinštalač.materiál -  ihrisko 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/326 230918143 155,03 12.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 36019208 INMEDIA
DF2019/327 20170253 306,47 13.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/328 20170257 150,91 13.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/329 78131570 46,55 09.09.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/330 722019 251,05 17.09.2019 Nákup kancel. a spotr.materiálu 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/331 1909001249 39,24 17.09.2019 Aktualizácia programu pre škloskú jedáleň 36182214 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
DF2019/332 1119308221 198 16.09.2019 Prenájom mobil.toalety 36238546 JOHNNY SERVIS s.r.o.
DF2019/333 2019914263 50,64 12.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/334 162019 120 14.09.2019 Ĺukostrelba Nomad Child Deň Obce 46605398 Ing. Róbert Illés
DF2019/335 8601600932 125 16.09.2019 Účtovníctvo predplatné rok 2020 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2019/336 2191126722 39,96 18.09.2019 Autorská odmena za licenciu Deň Obce 01784504 SOZA
DF2019/337 2190854 16,64 19.09.2019 Poháre 32304544 Karol Sipos
DF2019/338 1900388 202,4 19.09.2019 Englisch World 32016433 Albion Books
DF2019/339 3320190494 40 16.09.2019 Učebnice pre ZS 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
DF2019/340 432019 680 14.09.2019 Prenájom zastrešenia 8 ks zábran Deň Obce 2019 48253383 Koncertné konštrukcie s.r.o.
DF2019/341 192019 6100 03.09.2019 Projektová dokumentácia Výstavba komunikácií 50685074 I & M.S., s.r.o.
DF2019/342 8242480247 19,99 21.09.2019 Telekomunikačné služby september 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/343 2019220364 1369,99 17.09.2019 Odvoz za KO september 2019 31595758 MEPOS
DF2019/344 119095502 939,54 23.09.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/345 190005 218,69 25.09.2019 Nákup kuch. potrieb - taniere, poháre 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/346 732019 142,26 25.09.2019 Školské potreby, hračky pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/347 230919525 29,16 26.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/348 230919545 302,03 26.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/349 272019 600 14.09.2019 Ozvučenie Deň Obce 2019 11933569 MAJSTER
DF2019/350 1020190105 300,92 27.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/351 190023 108 18.09.2019 Preprava štrkopiesku 44792280 Teodor Demok
DF2019/352 1020190106 145,31 27.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/353 160594 19,8 30.09.2019 Nákup tovaru na Deň Obce 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/354 20190069 95,1 30.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/355 160593 203,8 30.09.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/356 190121039 1,03 30.09.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/357 190715 19 30.09.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/358 20190484 20 30.09.2019 Služby v oblasti CO september 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/359 20190189 420 30.09.2019 Audítorská činnosť 2.etapa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2019/360 1900187 347,81 30.09.2019 Kanal.rúry, odbočky, kolená, 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/361 201900905 458,13 30.09.2019 Stany, spotrebný materiál 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/362 8242827112 38 30.09.2019 Telekomunikačné služby september 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/363 19032 55,32 14.09.2019 Nákup obrusov a lep.pásky pre ZŠ 34684395 Zupková Eva
DF2019/364 83773109 10 30.09.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/365 2190573 303,91 26.09.2019 Kamenivo 0-32, 0-63 35697814 PK Metrostav a. s.
DF2019/366 2019008 300 30.09.2019 Zemné práce, terénne úpravy 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/367 2019026 871,2 27.09.2019 Terénne práce a dovoz materiálu 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2019/368 5919024852 26,4 30.09.2019 Predplatné - finančná spravodajca 2020 31592503 Poradca podnikateľa
DF2019/369 2019012111 45,69 30.09.2019 Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/370 8658352437 75 01.10.2019 Zemný plyn október OŠK 35815256 SPP
DF2019/371 8658352450 247 01.10.2019 Zemný plyn október 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/372 8658352451 493 01.10.2019 Zemný plyn október 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/373 349419103 264 01.10.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku október 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/374 349419101 598 01.10.2019 Elektrická energia OcÚ, VO október 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/375 2019064 280,55 14.09.2019 Prenájom šmýkačky Deň Obce 2019 52422593 RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
DF2019/376 6462019 992,82 24.09.2019 Darčekové  predmety pre jubilantov, na Vianoce 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2019/377 2019416 120 01.10.2019 Komodita: Elektrická energia odmena 47474289 APF Services s.r.o.
DF2019/378 142019 62 01.10.2019 Oprava pneumatiky 47711701 Miroslav Galus - BARUM GALUS
DF2019/379 50119 180 02.10.2019 Predaj a aplikácia bioenzymatických prípr. ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK
DF2019/380 3320190638 30 02.10.2019 Učebnice pre ZS 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
DF2019/381 20190668 176,58 03.10.2019 Mydlo tekuté, toal.papier,utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/382 822019 49,8 03.10.2019 Školské potreby pre MŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/383 8842019 325 07.10.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/384 8852019 284 07.10.2019 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 45240841 ELARIN
DF2019/385 10190022 150 08.10.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/386 872019 232,4 08.10.2019 Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/387 190002 216 09.10.2019 Večera pre členov Ifjú szívek 40611388 Július Várady - Reštaurácia GÓL
DF2019/388 20170282 13,09 09.10.2019 Reprezentačné pre členov Ifjú szívek 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/389 2019011 125 08.10.2019 Zemné práce, terénne úpravy 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/390 2019059 2000 09.10.2019 Verejné predstavenie dňa 09.10.2019 31796796 Tanečné divadlo Ifjú Szivek
DF2019/391 212019 179 10.10.2019 Oprava termostatu v ZŠ 30506531 General Servis
DF2019/392 230920507 153,89 10.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/393 2190936 287,93 10.10.2019 Nákup pohárov 32304544 Karol Sipos
DF2019/394 2190937 29,87 10.10.2019 Nákup čistiacich prostr. pre Škol.jedáleň 32304544 Karol Sipos
DF2019/395 2019916103 111,59 10.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/396 20191290 198 11.10.2019 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX
DF2019/397 1916041 216 12.10.2019 Odchyt a umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2019/398 78131570 39,18 09.10.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/399 20190062 140 16.10.2019 Montáž osvetlenia ya KD 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/400 190023 68,5 21.10.2019 Mulčovanie trávy 32626622 Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY
DF2019/401 10190026 200 24.10.2019 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2019/402 230922218 40,39 24.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/403 20191371 396 25.10.2019 Kontajnery plastové 120 l 17682258 FEREX
DF2019/404 58518200 99,59 24.10.2019 Rezný kotúč, taška na náradie 35789140 Reca Slovensko s.r.o.
DF2019/405 32128 82,5 28.10.2019 Nákup pracovných odevov pre MOPS 43909159 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
DF2019/406 8244660163 19,99 21.10.2019 Telekomunikačné služby október 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/407 2190028 108,19 24.10.2019 Faktúra za stavebný materiál 31561403 Stavoúnia
DF2019/408 119108789 1023,54 28.10.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/409 202002736 35 29.10.2019 Predplatné Novohradské noviny 2020 35790253 Petit Press
DF2019/410 9004014704 84,75 30.10.2019 Predplatné Új Szó 2020 35790253 Petit Press
DF2019/411 20190073 61 30.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/412 1900211 593,44 31.10.2019 Kanal.rúry, koleno, zátka, zvod.rúra 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/413 191105 2,62 31.10.2019 Pam Latex 0,8 kg 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/414 201901123 69,11 31.10.2019 Barel 120 l, matica, skrutky, hmoždinky 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/415 190100129 97,15 31.10.2019 Nákup elektroinštalačného  materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2019/416 2019055 36 31.10.2019 Dezinsekcia byt.priestorov 41246136 Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN
DF2019/417 20190552 20 31.10.2019 Služby v oblasti CO október 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/418 190817 19 30.10.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/419 8245050912 38 31.10.2019 Telekomunikačné služby október 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/420 20170290 51,87 22.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/421 1020190129 213,91 30.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/422 2019220449 1909,88 29.10.2019 Odvoz za KO október 2019 31595758 MEPOS
DF2019/423 160610 193,41 31.10.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/424 83773109 10 31.10.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/425 1002316 4,26 31.10.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/426 8609982477 123 01.11.2019 Zemný plyn november OŠK 35815256 SPP
DF2019/427 8609982490 409 01.11.2019 Zemný plyn november 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/428 8609982491 815 01.11.2019 Zemný plyn november 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/429 349419113 264 02.11.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku november 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/430 349419111 598 01.11.2019 Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/431 230923477 388,32 07.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/432 2019917748 107,93 07.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/433 2019015 225 18.10.2019 Zemné práce, terénne úpravy 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2019/434 7902000770 715,54 05.11.2019 Poukážky pre jubilantov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/435 190031 66 13.11.2019 Preprava štrkopiesku 44792280 Teodor Demok
DF2019/436 64798500 196,14 07.11.2019 Členský príspevok na rok 2020 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2019/437 1900386 203,17 15.11.2019 Školské potreby 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/438 12019 2000 12.11.2019 Výroba, montáž autobusovej zastávky - záloha 51171325 Radim Svoboda - DURAD FABRICATION
DF2019/439 78131570 25,31 09.11.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/440 2191073 551,22 18.11.2019 Nákup kuchynských potrieb: príbor, GN nádoby 32304544 Karol Sipos
DF2019/441 2019013694 284,99 31.10.2019 Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/442 2019298 395,6 09.11.2019 Preprava autobusom 30232392 VPS Fiľakovo
DF2019/443 230924769 55,09 21.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/444 230924833 275,93 21.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/445 19216 35 22.11.2019 Nákup pracovných odevov pre MOPS 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2019/446 19010 2344 20.11.2019 Zosilnenie balkónov 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2019/447 32019223 422 22.11.2019 Nákup školských potrieb Vzdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/448 32019224 850 22.11.2019 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2019/449 201931 550 22.11.2019 Smetné koše pevné 36839779 SCHNEIKO, s.r.o.
DF2019/450 230924833 41,1 26.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/451 2191282053 126,83 25.11.2019 Vodné do 25.11.2019 OcÚ 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/452 2191282172 21,62 25.11.2019 Vodné do 25.11.2019 OŠK 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2019/453 8246901851 19,99 21.11.2019 Telekomunikačné služby november 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/454 19023 35 25.11.2019 Zazimovanie zavlažovacieho systému 37109367 Reisz Róbert
DF2019/455 20190812 95,4 29.11.2019 Nákup čist.pr. pre OcÚ papier.utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2019/456 160621 172,75 29.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/457 83773109 10 30.11.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/458 20190085 74,05 30.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2019/459 20190611 20 30.11.2019 Služby v oblasti CO november 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/460 1002316 5,18 30.11.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/461 1900232 145,26 30.11.2019 Nákup stavebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/462 201901289 80,38 30.11.2019 Nákup stavebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/463 2190037 204,53 25.11.2019 Nákup stavebného materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/464 2019220480 1351,08 26.11.2019 Odvoz za KO november 2019 31595758 MEPOS
DF2019/465 1020190146 310,4 30.11.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/466 190916 19 30.11.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/467 8247253432 38 30.11.2019 Telekomunikačné služby november 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/468 119118801 897,54 26.11.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/469 8687436314 145 01.12.2019 Zemný plyn december OŠK 35815256 SPP
DF2019/470 8687436327 482 01.12.2019 Zemný plyn december 2019 ZŠ 35815256 SPP
DF2019/471 8687436328 960 01.12.2019 Zemný plyn december 2019 OcÚ 35815256 SPP
DF2019/472 349419123 264 02.12.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smútku december 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/473 349419121 598 01.12.2019 Elektrická energia OcÚ, VO december 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/474 20191008 79,8 02.12.2019 Stolové kalendáre 36498980 LIMPO
DF2019/475 981912 80 02.12.2019 Služba technika PO BOZP 32625421 AENEAS - Anderko
DF2019/476 20190070 310 02.12.2019 Nakladanie a oprava vianočných ozdôb 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2019/477 12404011 93,6 02.12.2019 Obecné noviny na rok 2020 31363091 INPROST
DF2019/478 190065 560,35 03.12.2019 Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2019/479 642019 1450 03.12.2019 Výroba, montáž autobusovej zastávky 51171325 Radim Svoboda - DURAD FABRICATION
DF2019/480 1990031 819,22 04.12.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/481 230926094 174,66 05.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2019/482 2019919628 132,04 05.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2019/483 2019014853 174,65 30.11.2019 Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/484 6810793281 379,36 10.12.2019 Združené poistenie majetku OcÚ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/485 6810793564 112,27 10.12.2019 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2019/486 190100129 175,18 11.12.2019 Nákup spotrebného materiálu 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2019/487 9240061643 55,3 10.12.2019 Úrazové poistenie detí MŠ 00653501 UNIQA
DF2019/488 9240050624 120,96 10.12.2019 Úrazové poistenie detí ZŠ 00653501 UNIQA
DF2019/489 201929 80 09.12.2019 Vypracovanie PD prípojka NN 35133104 Terézia Vargová - CHOVTER
DF2019/490 219002445 705,54 11.12.2019 Poukážky prezamestnancov 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/491 78131570 21,49 09.12.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35697270 Orange
DF2019/492 19012 2740 16.12.2019 Zosilnenie balkónov 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2019/493 19020042 373,1 11.12.2019 Servis na úpravu vody ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2019/494 1182019 102,5 16.12.2019 Nákup kancelárskych potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2019/495 619 144 16.12.2019 Úprava vozovky 45261067 PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o.
DF2019/496 2019056 420 16.12.2019 Precenenie rozpočtu na CÚ 2019 - kanalizácia 31644520 HYDROECO, s.r.o.
DF2019/497 119127099 704,34 17.12.2019 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2019/498 20170339 21,58 17.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2019/499 160626 107,19 18.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2019/500 1020190164 132,74 18.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/501 20190096 49,53 20.12.2019 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2019/502 8249117873 19,99 21.12.2019 Telekomunikačné služby december 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/503 190100158 39,54 31.12.2019 Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2019/504 20190975 605,9 31.12.2019 Vlajky, znak, erb, vlajočky 36498980 LIMPO
DF2019/505 20191143 634,5 31.12.2019 Sada pier s potlačou, chladiaca taška s potlačou, 36498980 LIMPO
DF2019/506 191026 19,7 31.12.2019 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2019/507 1900259 127,85 23.12.2019 PC doska, profil, tyč 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/508 191135 10,66 30.12.2019 Ceresit, chemoprén 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/509 201901416 137,64 30.12.2019 Spotrebný materiál pre ZŠ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2019/510 83773109 10 31.12.2019 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2019/511 8249472529 38 31.12.2019 Telekomunikačné služby november 2019 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2019/512 1959674 1,15 31.12.2019 Telekomunikačné služby 36743852 WebHouse
DF2019/513 20190670 20 31.12.2019 Služby v oblasti CO december 2019 47025883 Hric Milan Ing.
DF2019/514 2019220566 1344,61 28.12.2019 Odvoz za KO december 2019 31595758 MEPOS
DF2019/515 1002316 3,6 31.12.2019 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2019/516 5041902455 32,57 31.12.2019 Finančná spravodajca 2019 31592503 Poradca podnikateľa
DF2019/517 8443940137 512,68 01.12.2019 Zemný plyn december 2019 OcÚ nedoplatok 35815256 SPP
DF2019/518 2019017059 318,48 31.12.2019 Elektrická energia OcÚ, VOdec. 2019 36314242 ELGAS, k.s.
DF2019/519 2019018249 247,7 31.12.2019 Elektrická energia ZŠ,Dom smút.2019 nedopl. 36314242 ELGAS, k.s.
Go to Top