Obec Biskupice u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

ZVEREJNENIE E- MAILOVEJ ADRESY

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

 

 Obec Biskupice v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022

zverejňuje e- mailovú adresu

na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie :

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Obec Biskupice v súlade s ustanovením § 171 ods. 9 posledná veta zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 oznamuje, že počet obyvateľov obce Biskupice ku dňu vyhlásenia volieb 10. júna 2022 je 1148.

           

V Biskupiciach, dňa 10.06.2022

 

Ing. Ladislav Noskó, starosta obce

O Z N Á M E N I E

Starosta obce Biskupice v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y m e n o v a l

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022

Alžbetu Lázárovú

pracovníčku obecného úradu v Biskupiciach

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Obec Biskupice - Obecný úrad
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel. číslo: 047/43 81 027

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach a pre voľby starostu obce Biskupice sa doručujú v listinnej forme do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie (politická strana alebo koalícia doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne, resp. prostredníctvom splnomocnenca).

Kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľke v kancelárii obecného úradu v Biskupiciach každý pracovný deň v úradných hodinách, najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t. j. 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené zákonným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutý zákonom danej lehoty sa neprihliada.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice