Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje Obec Biskupice informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obecný úrad Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice alebo elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 

č. sp. 855/VD1/2017

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny.

 

Na Obecný úrad Biskupice bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín: 20 ks druh agát, krovité porasty - druh šípky cca. 5000 m2. Dreviny rastú na pozemkoch parc. č. KN-C 1160, KN-C 1161, KN-C 1162  v k. ú. Biskupice. Správne konanie bolo začaté dňa 24.02.2017.

 

č. sp. 881/VD2/2017

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny.

 

Na Obecný úrad Biskupice bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny: 1 ks orech. Drevina rastie na pozemku parc. č. KN-C 796 v k. ú. Biskupice. Správne konanie bolo začaté dňa 15.03.2017

 

č. sp. OcÚ-S2020/00215

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny.

 

Na Obecný úrad Biskupice bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny: 1 ks orech z dôvodu, že drevina sa nachádza v tesnej blízkosti budovy - rodinného domu. Korene znehodnocujú obvodové múry budovy. Konáre prerastajú na strechu. Drevina rastie na pozemku parc. č. KN-C 915 v k. ú. Biskupice. Správne konanie bolo začaté dňa 01.12.2020

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top