Názov dokumentu: Číslo zmluvy: Predmet zmluvy: Partner/Dodávateľ: Dátum zverejnenia: Dátum účinnosti: Na stiahnutie:
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 11.02.2016

Kúpa pozemku do majetku obce:
kat. územie: Biskupice,
E-KN 96, záhrady, 342 m2

Elek Horváth, rod. Horváth, nar. 11.02.1940
a manželka
Irma Horváthová, rod. Berkiová, nar. 13.09.1937
trvale bytom:
Gagarinova 246/2,
986 01 Biskupice
12.02.2016 13.02.2016
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 11.02.2016

Predaj pozemku:
kat. územie: Biskupice,
C-KN 865/3 -
orná pôda, 733 m2

Murár Pavol, rod. Murár,
nar. 16.2.1967 a 
Viera Murárová, rod. Matúšková, nar. 10.8.1971
trvale bytom: Nógrádiho 325/42,
986 01 Biskupice
16.05.2016 17.05.2016  
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 24.05.2016 Kúpa magnetického bežeckého pásu zn. inSPORTline Excel Run JUDr. Milan Gombala, nar. 24.10.1947
ul. Slovenskej republiky rád 1741/13
984 01 Lučenec
 24.05.2016  25.05.2016  
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 30.05.2016 

Predaj pozemku:
kat. územie: Biskupice
C-KN 945/14 - ostatné plochy o výmere 144 m2

Richard Gáspár, rod. Gáspár, nar. 08.04.1972
a manželka
Mgr. Katarína Gáspárová, rod. Patvarosová, nar. 15.05.1967 trvale bytom: Biskupická 11/22, 986 01 Biskupice
 30.05.2016  31.05.2016  
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa    Aneta Majorošová,
Novohradská č. 12,
984 01 Lučenec 
   
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti Zmluva zo dňa 13.6.2016 Propagácia obchodného mena FILLECK, s.r.o.
Jánošíkova 12a
986 01 Fiľakovo
IČO:36022926
13.06.2016 14.06.2016
Kúpna zmluva  Kúpna zmluva zo dňa 13.06.2016  Posilňovacie náradie na cvičenie  Aneta Majorošová,
Novohradská č. 12,
984 01 Lučenec 
13.6.2016  14.6.2016 
Nájomná zmluva  Nájomná zmluva č. NZ-03/2016  Prenájom veľkej sály kultúrneho domu  Zlata Danyiová,
Radzovce 273,
985 58 Radzovce 
14.6.2016  15.6.2016 
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 30.12.2016 Kúpa nehnuteľnosti do majetku obce 

Jozef Horváth,
Ulica F. Lehára 2177/4,
984 01 Lučenec

Mária Horváthová,
Rúbanisko II. 422/46
984 01 Lučenec 

 30.12.2016  31.12.2016  
             
             

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top