Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje mesto Fiľakovo informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obecný úrad Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice alebo elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 Dátum zverejnenia: Dátum začatia konania:   Číslo parcely KÚ:  Druh dreviny na výrub: Číslo spisu: 
 12.06.2023  05.05.2023  C KN 309/1, k.ú. Fiľakovo 1 ks smrek obyčajný   OcÚ-S2023/00056
 20.07.2023  19.07.2023

 k.ú. Fiľakovo
 C KN 3892/2,
 C KN 2163/2,
 C KN 2163/1,
 C KN 2167/1,
 C KN 2166/1.

1 ks Betula pendula
7 ks Picea abies
2 ks Prumus domesticus
1 ks Prunus avium
1 ks Fraxinus excelsior /Jaseň štíhly/
2 ks Pinus sylvestris
 OcÚ-S2023/00072
28.09.2023 28.09.2023 C KN 2483/1, k.ú. Fiľakovo 11 ks topoľ čierny  OcÚ-S2023/00085

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top