Názov dokumentu: Predmet zmluvy: Partner: Dátum zverejnenia: Dátum účinnosti: Na stiahnutie:
Zmluva o dielo zo dňa 11.5.2020

Podrobný hydrogeologický prieskum

HydroGEP, s.r.o.
Jájnická 12/149
962 31 Sliač
IČO: 46140778
DIČ: 2023244014
15.05.2020 16.05.2020
Zmluva o dielo zo dňa 11.05.2020

Vrtné práce pre projekt: "Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Biskupice"

GEP vrty, s.r.o.
Hájnická 12/149
962 31 Sliač
IČO: 36670821
DIČ: 2022235644
15.05.2020 16.05.2020
Zmluva o dielo zo dňa 26.05.2020

Názov stavby: "Kompostáreň v obci Biskupice"
Miesto stavby: Obec Biskupice, k.ú. Biskupice, par.č. 300/2

FD Management s.r.o.
Seberíniho 4
821 03 Bratislava
IČO: 46366105
DIČ: 2023357391
 05.06.2020  06.06.2020
Zmluva o dielo zo dňa 24.07.2020 Požiarna zbrojnica v obci Biskupice - stavebné úpravy Alexander Jakub - SKLOTES
Biskupická 27/54,
986 01 Biskupice
IČO: 14179482
DIČ: 1030007187
 24.07.2020  25.07.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 868/2020/UZ

- Poskytnutie úveru do celkovej výšky 60.000 EUR.
- Špecifické podmienky úveru,
- Odkladacie podmienky

Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO:31320155
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
 07.08.2020 08.08.2020 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1071/2020/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1071/2020/D Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO:31320155
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
 07.08.2020  08.08.2020
Mandátna zmluva zo dňa 01.12.2020  Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt s názvom: "Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice"  LEDAS, s.r.o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
IČO: 35 886 609
DIČ: 2021839908 
 01.12.2020 02.12.2020 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top