Komisia verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Ronald Molnár
Členovia: Ing. František Noško
  Bc. Lívia Čúzová
  Ing. Tibor Tóth

Finančná komisia s kompetenciou sociálnych vecí:

Predseda: Ing. Július Katona
Členovia: Mgr, Ronald Molnár
  Ing. Katarína Rakottyayová
  Mgr. Štefan Šimko

Komisia pre rozvoj a životného prostredia:

Predseda: Ing. František Noško
Členovia: Ing. Tibor Tóth
  Róbert Bapčány

Komisia verejného poriadku, dopravy a bezpečnosti:

Predseda: Ing. František Noško
Členovia: Ing. Tibor Tóth
  Róbert Bapčány

Komisia školstva, kultúry a športu:

Predseda: Mgr. Ladislav Tóth
Členovia: Mgr. Juliana Tóthová
  Mgr. Katarína Gáspárová

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top