Názov dokumentu: Číslo zmluvy: Predmet zmluvy: Partner: Dátum zverejnenia: Dátum účinnosti: Na stiahnutie:
Nájomná zmluva Nájomná zmluva zo dňa 02.01.2018 Zmluva o nájme bytu Ilona Váradyová
Biskupická 79/170
986 01 Biskupice
02.01.2018 03.01.2018  
Darovacia zmluva Darovacia zmluva zo dňa 09.02.2018 Darovanie nehnuteľností Alžbeta Miklóšová, rod. Gašparová,
nar. 14.12.1947,
Sládkovičova 1209/3, 986 01 Fiľakovo
09.02.2018 10.02.2018
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve zo dňa 16.04.2018 Predaj obecného majetku (kat. územie Biskupice) Elek Horváth, rod. Horváth
nar. 30.07.1990
a manželka
Katarína Horváthová, rod. Danyiová
nar. 19.08.1990
trvalým pobytom:
Biskupická 53/114, 986 01 Biskupice
16.04.2018 17.04.2018
Zmluva o zrušení predkupného práva Zmluva o zrušení predkupného práva zo dňa 14.06.2018 Výmaz ťarchy na LV č. 1634, k.ú. Biskupice Elek Horváth, rod. Horváth
nar. 30.07.1990
a manželka
Katarína Horváthová, rod. Danyiová
nar. 19.08.1990
trvalým pobytom:
Biskupická 53/114, 986 01 Biskupice
14.06.2018 15.06.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 Zmluva č. 636/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 Poskytnutie fin. príspevku vo výške 900,00 Eur na akciu: XI. Deň obce Biskupice  BBSK
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100
02.08.2018 03.08.2018
Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 10.10.2018 Kúpa nehnuteľností do majetku obce za účelom zriadenia obecného múzea Attila Šimon, rod. Šimon
nar.01.03.1971
Námestie slobody 762/4, 986 01 Fiľakovo
10.10.2018 11.10.2018

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top