Oznamy obce

Pozvánka na zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 14.12.2020

Print Friendly, PDF & Email

STAROSTA OBCE BISKUPICE


POZVÁNKA
v zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


zvolávam


zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach
ktoré sa uskutoční
dňa 14.12.2020 (pondelok) o 16:30 hodine
v malej sále Kultúrneho domu v Biskupiciach


Program:


1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.10.2020
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2023
6. Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2023
7. Návrh VZN obce Biskupice č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Biskupice č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Informácie o technickom stave nehnuteľností v majetku obce
9. Inventarizácia majetku obce
10. Prenájom budovy bývalej lakovne v majetku PROFEX-LC, spol. s. r. o. pre účely obce
11. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
12. Ostatné
13. Záver


V Biskupiciach, dňa 8.12.2020

                                                                    Ing. Ladislav Noskó
                                                                        starosta obce

Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2023

Print Friendly, PDF & Email

Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania – verejná vyhláška

Print Friendly, PDF & Email
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Verejná vyhláška.pdf)Verejná vyhláška.pdf[Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania – verejná vyhláška]15 kB

Pozvánka na zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 20.10.2020

Print Friendly, PDF & Email

STAROSTA OBCE BISKUPICE

POZVÁNKA

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach

ktoré sa uskutoční

dňa 20.10.2020 (utorok) o 16:30 hodine

v malej sále Kultúrneho domu v Biskupiciach

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.7.2020,
 5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020,
 6. Návrh VZN č. 2/2020 o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve,
 7. Návrh VZN č. 3/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 obce Biskupice,
 9. Pozdrav jubilantom v roku 2020,
 10. Informácie o rozpracovaných aktivitách obce:
 • Realizácia pozemkových úprav,
 • Obecná kompostáreň,
 • „Výstavba/ rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice“ a „Výstavba chodníka na ulici Biskupická“,
 • Požiarna zbrojnica,
 • Čierna skládka v katastrálnom území obcí Biskupice, Belina
 1. Ostatné,
 2. Záver.

 

V Biskupiciach, dňa 12.10.2020                  

                                                                                                      Ing. Ladislav Noskó, v.r.

                                                                                                             starosta obce

Vyhláška o dražbe nehnuteľností zo dňa 15.10.2020

Print Friendly, PDF & Email

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Úradné hodiny

pondelok
08:00 - 16:00
utorok
nestránkový deň
streda
08:00 - 16:00
štvrtok
nestránkový deň
piatok
08:00 - 12:00
sobota
zatvorené
nedeľa
zatvorené

Anketa

Zúčastníte sa dobrovoľného celoplošného testovania?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Realizované projekty

Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia


____________________________

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Vybudovanie kamerového systému

 

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice

Kompostáreň v obci Biskupice

_____________________________________________________________________________________________________________________

Požiarna zbrojnica v obci Biskupice - stavebné úpravy

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com