Dokument: Na stiahnutie:
Návrh rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Biskupice na roky 2019 - 2021  

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top