Zmluva: Predmet zmluvy: Partner: Dátum zverejnenia: Dátum účinnosti: Na stiahnutie:
Zmluva o akceptácií platobných kariet č. N11134-01/21 Akceptácia platobných kariet Obchodníkom v Predajných miestach

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

 20.1.2021  21.01.2021  
Zmluva o poskytnutí služieb č. 06/2021/EPM Externé riadenie v rámci projektu: "Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice"

INSUCCOR s.r.o.
Radvanská 6138/30
974 05 Banská Bystrica
IČO: 52044513
DIČ: 2120879684

 10.03.2021  11.03.2021  
Licenčná  zmluva IW-07/2021  Počítačový program „INFOKAT Win 2.1

Ing. Viktor Lajterčuk
ul. Petra. Jilemnického 1, 071 01 Michalovce
DIČ: 102 404 9070

 14.04.2021  15.04.2021  
Kúpno - predajná zmluva zo dňa 08.07.2021  

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Kornélia Molnárová, rod. Bollová
nar. 23.03.1936
Biskupická 201/201, 986 01 Biskupice
 03.9.2021 04.09.2021   
Zmluva o dielo č. 2021/DC/01/017  Stavebné práce pre projekt s názvom: "Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice" STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A,
825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
 30.09.2021 01.10.2021   
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Richard. Horváth,
rod. Horváth
Gagarinova 246/2,
986 01 Biskupice
26.10.2021 27.10.2021
Kúpno - predajná zmluva zo dňa 02.11.2021 Kúpno - predajná zmluva zo dňa 02.11.2021 Kataína Knappová,
rod. Tóthová
nar. 09.11.1955
Biskupická 30/60,
986 01 Biskupice
04.11.2021 05.11.2021
Kúpno - predajná zmluva zo dňa 06.12.2021 Kúpno - predajná zmluva zo dňa 06.12.2021 Katarína Molnárová,
rod. Kaszová
Rázusova 617/4,
986 01 Fiľakovo
06.12.2021 07.11.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 868/2020/UZ Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 868/2020/UZ Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155
08.12.2021 09.12.2021

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top