Obecný úrad v Biskupiciach zhromažďuje osobné údaje v niekoľkých informačných systémoch. Obecný úrad ručí za bezpečnosť a ochranu osobných údajov a ďalších prípadných doplňujúcich údajov evidovaných v uvedených informačných systémoch v súlade s platnou právnou úpravou a bezpečnostným projektom obce Biskupice, vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa používať tieto údaje výhradne v súlade so zákonom.
Bližšie informácie o ochrane osobných údajov získate na obecnom úrade v úradných hodinách.
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Mgr. Jozef Cupper

Pravdivosť osobných údajov:
Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých do informačných systémov obce Biskupice zodpovedá ten, kto ich do informačných systémov poskytol.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top