Obecné zastupiteľstvo v Biskupiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení

VYDÁVA

SADZOBNÍK
poplatkov na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou Biskupice

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Jedná sa o nepodnikateľský zámer obce, ktorý súvisí s výkonom samosprávnych činností nad jeho rámec.

Článok II.
Sadzby za využitie priestorov KD na osobitné účely

 

Veľká sála:    
- na účely konania svadieb - občanom z Biskupíc 160,00 Eur
- na účely konania svadieb - občanom z inej obce 210,00 Eur
- na účely konania pohrebných karov   50,00 Eur
- na účely konania výstav rôzneho druhu   25,00 EUr
- na účely predaja spotrebného tovaru   60,00 Eur
- na účely stužkovej, venčekovej slávnosti   135,00 Eur
- na účely koncertu   310,00 Eur
- na účely konania zábavy   435,00 Eur
- na účely konania prezentácie výrobkov   125,00 Eur
- na účely konania súťaží   50,00 Eur
- na účely konania tréningy   0,60 Eur/hod.
     
 Malá sála na poschodí:    
- na účely konania svadieb - občanom z Biskupíc 85,00 Eur
- na účely konania svadieb - občanom z inej obce 125,00 Eur
- na účely skúšok tanečných súborov   0,60 Eur/hod.
- na účely tréningy v stolnom tenise   1,20 Eur/hod.
- na súkromné účely   3,50 Eur/hod.
     
Bufetová časť:    
- na účely konania svadieb - občanom z Biskupíc 75,00 Eur
- na účely konania svadieb - občanom z inej obce 125,00 Eur
- na účely konania pohrebných karov   35,00 Eur
- na účely rodinných osláv - občanom z Biskupíc 60,00 Eur
- na účely rodinných osláv - občanom z inej obce 125,00 Eur
- na účely prezentácie výrobkov   12 Eur/hod.
- na účely konania schôdze   6,00 Eur/hod.
     
Kuchyňa:    
- za používanie   30,00 Eur
- za používanie chladiaceho boxu   25,00 Eur
- za používanie chladničky   6,00 Eur
     
     

Článok III.
Sadzby za využitie hnuteľného majetku na osobitné účely

- za stôl 2,50 Eur/ks
- za stoličky 1,20 Eur/ks
- rebrík dvojitý hliníkový 3,50 Eur
- rebrík hliníkový 2,00 Eur
- stavebná miešačka - veľká 10,00 Eur/deň
- stavebná miešačka - malá 6,00 Eur/deň

 

- Taniere: (plytké, hlboké, dezertné)   0,09 Eur/ks 1,50 Eur* 
- Príbor: (nože, vidličky, lyžice, lyžičky)   0,09 Eur/ks 1,00 Eur* 
- Poháre: (0,5 dcl, 1 dcl, 2 dcl, štamperlíky)   0,09 Eur/ks 0,50 Eur* 
- Cukornička, soľnička, chlebník   0,09 Eur/ks  
- poháre na stopkách - malé 0,13 Eur/ks 1,10 Eur* 
- poháre na stopkách - stredné 0,16 Eur/ks 1,50 Eur* 
- poháre na stopkách - veľké 0,20 Eur/ks 2,00 Eur* 
 - krčahy na víno   0,30 Eur/ks   
 - vázy, popolníky   0,06 Eur/ks  
- veľký riad (rajnice, hrnce) termosky   0,75 Eur/ks  

* strata, poškodenie, zničenie.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top