O Z N Á M E N I E

Starosta obce Biskupice v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y m e n o v a l

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022

Alžbetu Lázárovú

pracovníčku obecného úradu v Biskupiciach

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Obec Biskupice - Obecný úrad
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel. číslo: 047/43 81 027

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach a pre voľby starostu obce Biskupice sa doručujú v listinnej forme do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie (politická strana alebo koalícia doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne, resp. prostredníctvom splnomocnenca).

Kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľke v kancelárii obecného úradu v Biskupiciach každý pracovný deň v úradných hodinách, najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t. j. 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené zákonným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutý zákonom danej lehoty sa neprihliada.

Oznámenia

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19

🇸🇰 Oznamujeme občanom a záujemcom, že dňa 25.4.2021 (nedeľa) v čase od 13:00 do 18:00 hod. sa bude vykonávať antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v miestnom kultúrnom dome.
🇭🇺 Értesítjük Önöket, hogy községünkben a COVID-19 antigénes tesztelésre 2021. április 25-én (vasárnap) 13:00 órától 18:00 óráig kerül sor.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Počasie

Voľby 2022

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice - II.

Elektronické služby DCOM

dcom elektronicke sluzby

SODB 2021

sodb 2021 banner

Výstavba/rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií v obci Biskupice

plagat NFP Komunikacie

Požiarna zbrojnica
Poiarna zbrojnica

Kompostáreň v obci Biskupice

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Vybudovanie kamerového systému

Realizované projekty

Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia


Go to Top