Názov
dokumentu:

Číslo zmluvy:

Predmet zmluvy:

Partner/Dodávateľ:

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti:

 Na stiahnutie:

Mandátna zmluva č. 001/2015

001/2015

Verejné obstarávanie "Budova ZŠ a MŠ Biskupice-rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády"

IKF Service, s.r.o.
Karpatská 15,
058 01 Poprad
IČO: 36504254
DIČ: 20219857350

21.1.2015

22.1.2015

pdf

Mandátna zmluva č. 002/2015

002/2015

Verejné obstarávanie "Biskupice-Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia"

IKF Service, s.r.o.
Karpatská 15,
058 01 Poprad
IČO: 36504254
DIČ: 20219857350

21.1.2015

22.1.2015

 pdf

Dohoda číslo 15/29/052/2

15/29/052/2

Na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

Úrad práce soc.vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18
984 01 Lučenec
IČO: 30794536

19.2.2015

20.2.2015

 pdf

Kúpna zmluva zo dňa 06.05.2015

KZ 06052015

Odkúpenie pozemkov a stavieb do vlastníctva obce vo verejnom záujme

Edita Kuňová, rod. Hegyiová
Kalajová 1650/10
98601 Fiľakovo a
Alžbeta Tódorová rod. Kuňová
Šurice 9
980 33 Šurice

9.6.2015

10.6.2015

 pdf

Zmluva o dielo

PD_IKF_09/06/2015

Zmluva o dielo : "Svetelnotechnické štúdium verejného osvetlenia v obci Biskupice"

IKF Service, s.r.o.
Karpatská 15
058 01 Poprad
IČO: 36504254
DIČ: 20219857350

9.6.2015

10.6.2015

 pdf

Zmluva o dielo

ZoD_06_2015

Zmluva o dielo: "Spracovanie žiadosti o NFP-Vybudovaniew kamerového systému v obci Biskupice"

SIMpakt, s.r.o.
Prša 68
985 41 Šávoľ
IČO: 47601868
DIČ: 2023967209

31.7.2015

1.8.2015

 pdf

Zmluva o dielo

ZoD_22052015

Zmluva o dielo: "Spracovanie projektovej dokumentácie Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice"

Ing. Slavomír Huťka
Niva 9
976 96 Medzibrod
IČO: 41387121
DIČ: 1073022236

31.7.2015

1.8.2015

 pdf

Mandátna zmluva

MZ_17062015

Mandátna zmluva: Komplexná realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky: "Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice"

Ing. Želmíra Kolimarová
Zvolenská 8/16
985 59 Vidiná

31.7.2015

1.8.2015

 pdf

Zmluva o dielo

ZoD_28082015

Zmluva o dielo: "Montáž a dodanie infraštruktúry digitálneho kamerového systému"

Compact, s.r.o.
Šoltésovej 9
040 01 Košice
IČO: 36711420

28.8.2015

29.8.2015

 pdf

Zmluva o  termínovanom úvere

1207/2015/UZ

Zmluva o termínovanom úvere za účelom financovania oprávnených výdavkov projektu: "Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

12.10.2015

13.10.2015

 pdf

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1812/2015/D

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1812/2015/D

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

12.10.2015

13.10.2015

 pdf

Zmluva o termínovanom úvere

1208/2015/UZ

Zmluva o termínovanom úvere za účelom financovania neoprávnených výdavkov projetku: "Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

12.10.2015

13.10.2015

 pdf

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1813/2015/D

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1813/2015/D

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava

IČO: 31320155

12.10.2015

13.10.2015

 pdf

Zmluva o zriadení záložného práva

2164/2015/ZZ

Zmluva č. 2164/2015/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

12.10.2015

13.10.2015

 pdf

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 25.11.2015

Zmluva o dielo: Názov zákazky -Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biskupice

ELECTRIK, s.r.o.
Košická 37
821 09 Bratislava
IČO: 35843063
DIČ: 2020288281

25.11.2015

26.11.2015

 pdf

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmena bankového účtu zhotoviteľa

ELECTRIK, s.r.o.
Košická 37
821 09 Bratislava
IČO: 35843063
DIČ: 2020288281

18.12.2015

19.12.2015

pdf

Zmluva o termínovanom úvere

1593/2015/UZ

Zmluva o termínovanom úvere za účelom financovania oprávnených výdavkov projetku s kódom č. 25120220432 "Biskupice-Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia"

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

23.12.2015

24.12.2015

 pdf

Zmluva o zriadení záložného práva

2576/2015/ZZ

Zmluva č. 2576/2015/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

23.12.2015

24.12.2015

 pdf

Dohoda o vyplňovacom práve

2308/2015/D

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2308/2015/D

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155

23.12.2015

24.12.2015

 pdf

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.11.2015

Zmena prílohy zmluvy o dielo - oceneného položkovitého rozpočtu

ELECTRIK, s.r.o.
Košická 37
821 09 Bratislava 2
IČO: 00647985
DIČ: 2021097199

28.12.2015

29.12.2015

pdf

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top