O Z N Á M E N I E

Starosta obce Biskupice v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y m e n o v a l

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022

Alžbetu Lázárovú

pracovníčku obecného úradu v Biskupiciach

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Obec Biskupice - Obecný úrad
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel. číslo: 047/43 81 027

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Biskupiciach a pre voľby starostu obce Biskupice sa doručujú v listinnej forme do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie (politická strana alebo koalícia doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne, resp. prostredníctvom splnomocnenca).

Kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľke v kancelárii obecného úradu v Biskupiciach každý pracovný deň v úradných hodinách, najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t. j. 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené zákonným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutý zákonom danej lehoty sa neprihliada.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top