v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram

v obci Biskupice pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky , ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 -  1 volebný okrsok

 a určujem jednu volebnú miestnosť: Kultúrny dom, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice.

 

V Biskupiciach, dňa 22.06.2023

Mgr. Jozef CUPPER
starosta obce

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top