Pracovná ponuka - Učiteľ/-ka materskej školy

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Gagarinova 4, Biskupice- Fülekpüspöki

Miesto práce: Gagarinova 4, 986 01 Biskupice

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 1.10.2020

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Učiteľ/-ka MŠ

Informácie o výberovom konaní
Rozsah úväzku
Plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. Z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 817,50 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, maďarský jazyk podmienkou
  • tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,
  • práca v tíme.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
  • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Požadované doklady spolu so žiadosťou je potrebné zaslať poštou, mailom alebo priniesť osobne na adresu úradu najneskôr do 20.08.2020.

Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor.

 

Kontaktné údaje:

Obec Biskupice
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
www.obecbiskupice.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top