Číslo faktúry: Suma v Eur: Dátum: Predmet: IČO: Obchodný partner:
DF2016/1 167 08.01.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/2 690 08.01.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/3 1270 08.01.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/4 18,58 08.01.2016 RTVS poplatok za január 36857432 RTVS
DF2016/5 188,64 15.01.2016 Nákup farieb - veľká sála KD 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2016/6 136,55 07.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/7 26,59 11.01.2016 Nákup elektroinšt.materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2016/8 180 13.01.2016 Biologické ošetrenie v ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK
DF2016/9 997,86 13.01.2016 Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ 14182327 Šustek Alexander
DF2016/10 366,4 04.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/11 23,54 09.01.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/12 16,58 18.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/13 175,91 18.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/14 16,68 21.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/15 1023,54 25.01.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/16 20,4 28.01.2016 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2016/17 12 28.01.2016 Autorská odmena za licenciu 01784504 SOZA
DF2016/18 1101,03 29.01.2016 Faktúra za vývoz, zneškodnenie, uloženie KO 31595758 MEPOS
DF2016/19 45,05 30.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/20 211,4 31.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/21 20 31.01.2016 Faktúra za služby v oblasti CO január 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/22 15,93 31.01.2016 Faktúra za vypracovanie posudku p.Szabová Mária 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2016/23 34,95 30.01.2016 Faktúra za inštal.materiál /matica, skrutka, podl/ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/24 60,51 31.01.2016 Faktúra za riedidlo, valček, štetec,šnúra,motúz 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/25 58,09 31.01.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/26 163 01.02.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/27 669 01.02.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/28 1231 01.02.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/29 183,33 01.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/30 55,86 08.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/31 112,8 08.02.2016 Členský poplatok RVC za rok 2016 31937306 RVC
DF2016/32 242,4 08.02.2016 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS
DF2016/33 295 01.02.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/34 189 01.02.2016 Faktúra za elektrickú energiu OŠK 36403008 SEZ
DF2016/35 1127 01.02.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/36 18,58 08.02.2016 RTVS poplatok za február 36857432 RTVS
DF2016/37 23,77 09.02.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/38 211,85 30.01.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/39 184,62 03.02.2016 Kamenivo 0-63, 0-32 35697814 PK Doprastav, a.s.
DF2016/40 155,36 11.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/41 153,27 22.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/42 177,67 24.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/43 572 24.02.2016 Zošity, ceruzky, pravítka, perečníky SZP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2016/44 344 24.02.2016 Nákup kancel. potrieb - vzdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2016/45 40,9 19.02.2016 Riadenie materskej školy 35908718 RAABE
DF2016/46 44,4 23.02.2016 Izolačné podložky pre deti v materskej škôlke 35908718 RAABE
DF2016/47 177,83 18.02.2016 Nákup routeru + montáž 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2016/48 111,76 29.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/49 1243,12 26.02.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/50 208,92 26.02.2016 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/51 396 15.02.2016 Dovoz šotoliny, zemné práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2016/52 58,01 29.02.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/53 138,6 14.03.2016 Nákup elektroinšt.materiálu 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2016/54 39,49 14.03.2016 Nákup inšt.materiálu 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/55 56 04.03.2016 Členský príspevok za rok 2016 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2016/56 40,01 29.02.2016 Vlajka SR, zástava SR 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2016/57 341,08 29.02.2016 Vlajka obecná, perá, hodiny 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2016/58 153 01.03.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/59 1160 01.03.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/60 631 01.03.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/61 81,25 01.03.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie AČ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2016/62 211 07.03.2016 Rezanie obkladového kameňa - rekonštr. námestia 32601867 Ján Trelák
DF2016/63 614,2 02.03.2016 Výkres, far.papier, plastelina, pastelky 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/64 100 07.03.2016 Preškolenie osôb z BOZP a OPP na AČ 32625421 AENEAS - Anderko
DF2016/65 20 29.02.2016 Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/66 277,25 29.02.2016 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2016/67 188,2 29.02.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/68 13,81 29.02.2016 Nákup tovaru n a športovú akciu 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/69 132,8 09.03.2016 Výkres, far.papier, plastelina, pastelky 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/70 1127 15.03.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/71 295 15.03.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/72 276 11.03.2016 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS
DF2016/73 18,58 15.03.2016 RTVS poplatok za marec 36857432 RTVS
DF2016/74 117 10.03.2016 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/75 565 11.03.2016 Samonasávacie čerpadlo 32 SVA 35131489 SIGNÁL-M
DF2016/76 644,79 12.03.2016 Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov 31029744 JEEL
DF2016/77 794,61 12.03.2016 Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov 31029744 JEEL
DF2016/78 63,18 14.03.2016 Nákup tovaru na oslavy 15.marca 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/79 11,29 14.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/80 727,31 29.02.2016 Materiál na opravu strešného odvodňovacieho systém 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/81 812 11.03.2016 Ležadlá rozkladacie pre materskú školu 44984740 Baribal s.r.o.
DF2016/82 350 15.03.2016 Vyhotovenie geometrického plánu 40611442 Pavel Gabera
DF2016/83 108,87 16.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/84 970,88 15.03.2016 Materiál na opravu strechy na budove ZŠ lepenka 31561403 Stavoúnia
DF2016/85 21,42 09.03.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/86 950,4 17.03.2016 Terénna úprava strojom JCB a dovoz materiálu preZŠ 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2016/87 235,68 18.03.2016 Štrkopiesik triedeny 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
DF2016/88 1116,5 21.03.2016 Nákup projekč.plátna + projektor 27082440 ALZA a.s.
DF2016/89 465 22.03.2016 Oprava veľkoploš. sporáka 30506531 General Servis
DF2016/90 336,6 22.03.2016 Nákup dvier do ZŠ 6 ks 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2016/91 351,38 22.03.2016 Nákup zámockej dlažby do areálu ZŠ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/92 38,5 22.03.2016 Autorská odmena za licenciu 17310598 Slovgram
DF2016/93 136,84 21.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/94 123,58 17.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/95 945,72 23.03.2016 Nákup pracovných pomôcok pre AČ 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2016/96 1830 29.03.2016 Montáž prístrešku v areáli ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2016/97 1498,5 29.03.2016 Faktúra za audiovizuálnu techniku pre ZŠ 41511468 EJUMPS
DF2016/98 38,37 31.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/99 1023,54 24.03.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/100 20 31.03.2016 Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/101 724,5 31.03.2016 Nákup darček.predmetov 36498980 LIMPO
DF2016/102 1230,97 25.03.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/103 236,75 31.03.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/104 35,6 31.03.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/105 794,32 31.03.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 31561403 Stavoúnia
DF2016/106 63,59 31.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/107 180,01 31.03.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/108 10,73 31.03.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/109 58,01 31.03.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/110 61,22 31.03.2016 Svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2016/111 98 30.03.2016 Škola a stravovanie 35908718 RAABE
DF2016/112 434 01.04.2016 Tabule plastové s názvom ulice 36498980 LIMPO
DF2016/113 635 01.04.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/114 84 01.04.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/115 345 01.04.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/116 297,08 06.04.2016 Nákup ochr. pracovných pomôcok 43834426 Ondrej Agócs
DF2016/117 247,53 04.04.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/118 22,67 09.04.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/119 336,26 13.04.2016 Nákup pre školskú jedáleň: hrniec stredný, nízky, 41231082 GASTRO GALAXI
DF2016/120 295 15.04.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/121 1127 15.04.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/122 152,75 15.04.2016 Toner farebný, čierny 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o
DF2016/123 14 03.03.2016 Balíček súvťažnosti pre VS 31592503 Poradca podnikateľa
DF2016/124 142,24 14.04.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/125 120,33 18.04.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/126 137,94 18.04.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/127 306,63 19.04.2016 Servis čerpadla v areáli ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2016/128 54,6 28.04.2016 Nákup ochr. pracovných pomôcok 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2016/129 699 27.04.2016 Nákup elektrocentrála VGP 6500 S 36048275 HOBBYKER s.r.o.
DF2016/130 651,98 27.04.2016 Nákup píla pokosová, kladivo kombinované 36052213 Hurtík s.r.o.
DF2016/131 1528,75 22.04.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/132 250 22.04.2016 Faktúra za drevené kvetináče 43680402 Bartko Peter
DF2016/133 234 26.04.2016 Ročná licencia do Národného inform.portálu 35751291 Národné inf.str.SR
DF2016/134 566 20.04.2016 Členský príspevok pre Geopark 37899180 Geopark
DF2016/135 51,7 21.04.2016 Faktúra za internetové služby 36743852 WebHouse
DF2016/136 120 25.04.2016 Vyhotovenie projektu na ochranu osobných údajov 37396196 Richard Krajčík
DF2016/137 40,9 25.04.2016 Riadenie materskej školy 35908718 RAABE
DF2016/138 258,9 25.04.2016 Nákup hračiek do MŠ 31360513 STIEFEL EUROCART
DF2016/139 85,46 28.04.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/140 146,78 29.04.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/141 219,72 29.04.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/142 211,72 30.04.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/143 105,67 30.04.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/144 420 30.04.2016 Faktúra za audítorskú činnosť 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2016/145 58,01 30.04.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/146 20 30.04.2016 Faktúra za služby v oblasti CO apríl 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/147 32 01.05.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/148 133 01.05.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/149 244 01.05.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/150 295 01.05.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/151 1127 01.05.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/152 15,93 30.04.2016 Faktúra za vypracovanie posudku p.Valéria Gondová 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2016/153 571 02.05.2016 Nákup pre ZŠ dotácia pre SZP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2016/154 344 02.05.2016 Nákup pre ZŠ dotácia pre vzdel.poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2016/155 19,26 02.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/156 36 23.03.2016 Faktúra za umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2016/157 10,61 30.04.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/158 216 10.05.2016 Preprava zeminy 44792280 Teodor Demok
DF2016/159 22,69 03.05.2016 Poistenie majetku MŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2016/160 700 02.05.2016 Systémová podpora URBIS 1.5.2016-30.04.2017 36041688 MADE-URBIS
DF2016/161 62,81 02.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/162 720 18.01.2016 Faktúra za stavebný dozor : Akcia modernizácia VO 36504254 IKF Service, s.r.o.
DF2016/163 19,64 09.05.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/164 218,22 09.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/165 23 20.05.2016 Nákup čist.prostriedkov na PC techniku MŠ 41284933 Mgr.Peter Moško
DF2016/166 184,03 12.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/167 323,56 23.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/168 855 24.05.2016 Rezačka betónu a asfaltu 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2016/169 492 23.05.2016 Nákup reziva 2 m3 31601774 Simagon s.r.o.
DF2016/170 98,76 23.05.2016 Arecal Stop hrdzi a kotúč rezný 35789140 Reca Slovensko s.r.o.
DF2016/171 30 23.05.2016 Reca  kotúč rezný 35789140 Reca Slovensko s.r.o.
DF2016/172 218,4 24.05.2016 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/173 1086,54 20.05.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/174 212,62 26.05.2016 Nákup závesovej látky - malá sála 34684395 Zupková Eva
DF2016/175 918 25.05.2016 Rekonštrukcia námestia:nákup zavlažov. materiálu 37109367 Reisz Róbert
DF2016/176 379,36 23.05.2016 Poistenie majetku obce KD 22.6.2016 - 22.12.2016 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2016/177 243,99 31.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/178 145,85 31.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/179 708,72 26.05.2016 Trávna zmes, hnojivo, substrát, dekoračná kôra 32613792 Agrocentrum Fiľakovo
DF2016/180 60 30.05.2016 Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o úhradu DPH 47601868 SIMpakt s.r.o.
DF2016/181 20 31.05.2016 Faktúra za služby v oblasti CO máj 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/182 228,71 31.05.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/183 216 30.05.2016 Dovoz šotoliny, zemné práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2016/184 239,28 31.05.2016 Štrkopiesok triedený 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
DF2016/185 195,71 31.05.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 31561403 Stavoúnia
DF2016/186 105,58 23.05.2016 Kamenivo 0-16 35697814 PK Doprastav, a.s.
DF2016/187 2008,91 31.05.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/188 14 01.06.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/189 102 01.06.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/190 56 01.06.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/191 178 26.04.2016 Nákup učebných pomôcok  do MŠ 31360513 STIEFEL EUROCART
DF2016/192 150 06.06.2016 Vyhotovenie geometrického plánu 40611442 Pavel Gabera
DF2016/193 58,01 31.05.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/194 109,51 06.06.2016 Za vodné do 05,05,2016 36644030 VEOLIA vod.spol.
DF2016/195 918 31.05.2016 Rekonštrukcia námestia: 37109367 Reisz Róbert
DF2016/196 378,89 08.06.2016 Elektroinštalačné práce 41511468 EJUMPS
DF2016/197 9,49 31.05.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/198 148,7 06.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/199 6,85 06.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/200 295 09.06.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/201 1127 09.06.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/202 26,72 13.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/203 23,64 09.06.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/204 393,6 08.06.2016 Nákup kancelárskych potrieb OcÚ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/205 1150 14.06.2016 Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby 43515843 Perfect Garden
DF2016/206 50 21.06.2016 Pretláčanie kanalizácie 46800204 Pálmay Ladislav
DF2016/207 74 21.06.2016 Predplatné Új Szó všedné do 31.12.2016 35790253 Petit Press
DF2016/208 660 16.06.2016 Kniha - Novohrad z neba 70 ks 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2016/209 80 08.06.2016 Tappancs, Tudorka 43070116 Vendégh Tibor
DF2016/210 14,75 06.06.2016 Predľženie registrácie domény 36743852 WebHouse
DF2016/211 57,98 20.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/212 164,81 22.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/213 13,7 27.06.2016 Balíček Príručka mzdovej účtovníčky 31592503 Poradca podnikateľa
DF2016/214 110,32 30.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/215 202,17 30.06.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/216 1695 30.06.2016 Nákup drvič dreva šiepkovač HC 1500EW Lumag 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/217 45 15.06.2016 Didaktické pomôcky pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/218 165 15.06.2016 Rodinné a spoločenské väzby pre MŠ 45240841 ELARIN
DF2016/219 90,8 30.06.2016 Nákup drobného opravného materiálu pre ZŠ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/220 58,01 30.06.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/221 49,8 10.06.2016 Poradca 2017 31592503 Poradca podnikateľa
DF2016/222 20 30.06.2016 Faktúra za služby v oblasti CO jún 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/223 9,49 30.06.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/224 1101,8 30.06.2016 Rekonštrukcia námestia: 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/225 15,93 30.06.2016 Faktúra za vypracovanie posudku p.Angelo Bianco 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2016/226 309 27.06.2016 Preprava detí ZŠ Biskupice do Budapesti 30232392 VPS Fiľakovo
DF2016/227 220,6 30.06.2016 Materiál na opravu budovy OcÚ 31561403 Stavoúnia
DF2016/228 1301,54 30.06.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/229 200 01.07.2016 Faktúra za drevené kvetináče 43680402 Bartko Peter
DF2016/230 13 01.07.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/231 51 01.07.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/232 95 01.07.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/233 40,9 04.07.2016 Riadenie materskej školy 35908718 RAABE
DF2016/234 60,52 04.07.2016 Človek a príroda - svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2016/235 998,7 04.07.2016 Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby 43515843 Perfect Garden
DF2016/236 638,56 11.07.2016 Rekonštrukcia javiska -  nákup závesnej látky 34684395 Zupková Eva
DF2016/237 23,88 09.07.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/238 295 15.07.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/239 1127 15.07.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/240 234,44 13.07.2016 Odber zemného plynu ZŠ nedoplatok 35815256 SPP
DF2016/241 1192,26 13.07.2016 Odber zemného plynu OcÚ nedoplatok 35815256 SPP
DF2016/242 116,47 15.07.2016 Nákup hygien. prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/243 156,55 22.07.2016 Nákup tonerov 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o
DF2016/244 1149,54 22.07.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/245 411,3 26.07.2016 Nákup kanalizačnej rúry 00152781 Plastika a.s.
DF2016/246 510,35 27.07.2016 Nákup stavebného materiálu 31561403 Stavoúnia
DF2016/247 105,04 13.07.2016 Nákup školských potrieb pre ZŠ: triedna kniha, 31331131 Ševt
DF2016/248 26,4 21.07.2016 finančná spravod. za rok 2017 31592503 Poradca podnikateľa
DF2016/249 175,26 30.07.2016 Nákup drobného opravného materiálu 32606495 Balex Trade
DF2016/250 58,01 31.07.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/251 20 31.07.2016 Faktúra za služby v oblasti CO júl 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/252 13 01.08.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/253 51 01.08.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/254 95 01.08.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/255 9,49 31.07.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/256 75 09.08.2016 Pretláčanie kanalizácie 46800204 Pálmay Ladislav
DF2016/257 126 10.08.2016 Sieť proti hmyzu v bufetovej časti 32604432 Varga Robert
DF2016/258 490 10.08.2016 Kompetencia obce - súbory na CD nosiči 36189855 SOTAC
DF2016/259 189 15.08.2016 Faktúra za elektrickú energiu OŠK 36403008 SEZ
DF2016/260 295 15.08.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/261 1127 10.08.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/262 23,54 09.08.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/263 1447,61 31.07.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/264 811,2 12.08.2016 Dovoz šotoliny, zemné práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2016/265 23,22 01.09.2016 Úrazové poistenie deti v MŠ 00653501 UNIQA
DF2016/266 56,24 01.09.2016 Úrazové poistenie deti v ZŠ 00653501 UNIQA
DF2016/267 1060,77 08.08.2016 Faktúra za služby SPOcÚ - staveb.konanie, školstvo 00316075 Mesto Fiľakovo
DF2016/268 560 22.08.2016 Nákup bielych obrusov 30372704 Farkaš Tibor
DF2016/269 263,94 22.08.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/270 730,1 22.08.2016 Nákup hygienických potrieb pre Základnú školu 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/271 193,21 22.08.2016 Nákup hygienických potrieb pre školskú jedáleň 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/272 154,01 22.08.2016 Nákup hygienických potrieb pre materskú školu 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/273 213,76 23.08.2016 Koberec do Fittnes clubu 30372704 Farkaš Tibor
DF2016/274 138 26.04.2016 Učebné pomôcky pre MŠ 45240841 ELARIN
DF2016/275 266 26.04.2016 Učebné pomôcky pre MŠ 45240841 ELARIN
DF2016/276 194 26.04.2016 Učebné pomôcky pre MŠ 45240841 ELARIN
DF2016/277 99,95 22.08.2016 Nákup kameniva 0-16 25,24 t 35697814 PK Doprastav, a.s.
DF2016/278 842,4 24.08.2016 Studená asfaltová zmes 3000 kg 35777087 Unipetrol Slovensko s.r.o.
DF2016/279 47,33 25.08.2016 Obrus pre ZŠ 34684395 Zupková Eva
DF2016/280 87,91 26.08.2016 Učebné pomôcky pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/281 425,39 30.08.2016 Nákup farieb a prac.pomôcok 43706231 Monika Deáková - DEMOCOLOR
DF2016/282 34,87 30.08.2016 Nákup na DEŇ OBCE 2016 36019208 INMEDIA
DF2016/283 43,74 30.08.2016 Nákup na DEŇ OBCE 2016 36019208 INMEDIA
DF2016/284 180 31.08.2016 Biologické ošetrenie v areáli ZŠ 69639450 PETR MRÁZEK
DF2016/285 418,51 30.08.2016 Nákup sektorového nábytku KORA malá sála 36409154 Tempo Kondela s.r.o.
DF2016/286 114,61 31.08.2016 Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/287 20 31.08.2016 Faktúra za služby v oblasti CO august 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/288 31,86 31.08.2016 Faktúra za vypracovanie posudku p.Mokányová, Mag J 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2016/289 154,35 24.08.2016 Dlažba, lepidlo, špáracia hmota 36051772 OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.
DF2016/290 76,01 31.08.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/291 342,89 30.08.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/292 26 01.09.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/293 107 01.09.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/294 196 02.09.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/295 60,96 30.08.2016 Združené poistenie majetku ZŠ 31595545 Komunálna poisťovňa a.s.
DF2016/296 140 13.08.2016 Preprava osôb 30232392 VPS Fiľakovo
DF2016/297 733,2 06.09.2016 Nákup darčekových predmetov pre jubilantov 36498980 LIMPO
DF2016/298 383 07.09.2016 Nákup školských potrieb pre SZP 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o
DF2016/299 1365,16 31.08.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/300 10,99 31.08.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/301 25 08.09.2016 Výroba 3D písmen Deň obce 37109502 VEGART Reisz Zoltán
DF2016/302 176,59 08.09.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/303 123,09 13.09.2016 Nákup mäsa na Deň obce 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/304 400 10.09.2016 Ozvučenie na Deň obce 11933569 MAJSTER
DF2016/305 36 03.08.2016 Faktúra za umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2016/306 23,78 09.09.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/307 295 15.09.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/308 1127 15.09.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/309 460 19.09.2016 Informačná tabuľa 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2016/310 225,37 19.09.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/311 156,11 19.09.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/312 30,88 20.09.2016 Nákup zeleniny na Deň obce 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/313 1400 20.09.2016 Mangel Miele 32618026 Elektro M.T.
DF2016/314 1023,54 23.09.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2016/315 61,22 26.09.2016 Človek a príroda - svet škôlkára 35908718 RAABE
DF2016/316 139,81 27.09.2016 Nákup stavebného mat. cement 31561403 Stavoúnia
DF2016/317 158,4 28.09.2016 Nákup farieb 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2016/318 15 28.09.2016 Školenie - vedenie pokladnice 31937306 RVC
DF2016/319 16,7 29.09.2016 Nákup pečiatky 43837859 MK TRADE-Sk s.r.o
DF2016/320 54,38 30.09.2016 Nákup kancel.potrieb 41817940 MEDIACITY Fehér
DF2016/321 20 30.09.2016 Faktúra za služby v oblasti CO september 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/322 67,01 30.09.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/323 91,19 30.09.2016 Nákup drobného opravného materiálu 32606495 Balex Trade
DF2016/324 106,16 30.09.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2016/325 178,22 30.09.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/326 81 01.10.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/327 332 01.10.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/328 612 01.10.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/329 536,4 05.10.2016 Montáž a nákup plastových okien 32604432 Varga Robert
DF2016/330 15 04.10.2016 Školenie - inventarizácia majetku 31937306 RVC
DF2016/331 297,95 03.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/332 157,17 30.09.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/333 95 06.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/334 19,5 13.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2016/335 158,6 14.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/336 118,91 14.10.2016 Nákup hračiek pre ZŠ 36660914 SB WOOD
DF2016/337 1365,79 20.09.2016 Odvoz KO 31595758 MEPOS
DF2016/338 420 07.10.2016 Faktúra za audítorskú činnosť 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2016/339 72 13.09.2016 Faktúra za umiestnenie túlavých psov 31948201 Sloboda zvierat
DF2016/340 21,48 09.10.2016 Faktúra za mobilné služby 35697270 Orange
DF2016/341 630,8 17.10.2016 Zošity, perá, voskovky, nožnice 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/342 232,94 12.10.2016 Nákup čistiacich prostriedkov 36642983 Scandi s.r.o.
DF2016/343 295 17.10.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/344 1127 17.10.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/345 31,2 17.10.2016 Oprava verejného osvetlenia 41511468 EJUMPS
DF2016/346 66,4 17.10.2016 Zošity, perá, voskovky, nožnice pre MŠ 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2016/347 115,2 17.10.2016 Nákup štrkopiesok triedený 36633500 IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
DF2016/348 111,97 28.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/349 15,93 31.10.2016 Faktúra za vypracovanie posudku p.Hercegová Malvín 36633119 MUDr.Martina Kristiánová
DF2016/350 120,73 31.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/351 20 31.10.2016 Faktúra za služby v oblasti CO október 2016 47025883 Hric Milan Ing.
DF2016/352 67,01 31.10.2016 Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2016/353 286,32 03.11.2016 Servis zariadenia VAK v areáli ZŠ 46514643 AQUA trade Slovakia s.r.o
DF2016/354 200 26.10.2016 Statické posúdenie krovu - múzeum 42175763 Ing. Peter Paška, PhD.
DF2016/355 80 31.10.2016 Protipožiarne zabezpeč.stavby  - múzeum 45319014 arch-studio s.r.o.
DF2016/356 150 04.11.2016 Metod.usmernenie pri príprave projektu  - múzeum 37888315 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného P
DF2016/357 27,13 07.11.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2016/358 767,41 02.11.2016 Darčekové predmety pre jubilantov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2016/359 550 01.11.2016 Odber zemného plynu ZŠ 35815256 SPP
DF2016/360 134 07.11.2016 Odber zemného plynu OŠK 35815256 SPP
DF2016/361 1011 01.11.2016 Odber zemného plynu OcÚ 35815256 SPP
DF2016/362 1,98 31.10.2016 Faktúra za mobilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2016/363 295 01.11.2016 Faktúra za elektrickú energiu ZŠ 36403008 SEZ
DF2016/364 1127 01.11.2016 Faktúra za elektrickú energiu OcÚ 36403008 SEZ
DF2016/365 1323,34 31.10.2016 Vývoz, zneškodnenie TKO 31595758 MEPOS
DF2016/366 19 31.10.2016 Zber a odvoz odpadu 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2016/367 264,08 04.11.2016 Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2016/368 158,06 31.10.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2016/369 320,69 07.11.2016 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2016/370 230 08.11.2016 Faktúra za vypracovanie rozpočtu 30189845 Štefan Barát
DF2016/371 106,76 24.10.2016 Elektroinštalačné práce 50210254 Ing. Peter Kolpaský
DF2016/372 1021,44 10.11.2016 Faktúra za stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER