Obec Biskupice v roku 2015 vybudovala kamerový systém na základe schváleného projektu  v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os č. 3, Opatrenie č. 3.4.2 Obnova a rozvoj obci, Kód opatrenia: 322, Názov projektu: Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci BISKUPICE (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice).

                V obci Biskupice je vybudovaná sieť IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce. Monitorovací kamerový systém pozostáva zo:

  1. siete 14-tich farebných kamier umiestnených v exteriéri pri vybraných objektoch,
  2. dvoch kamier ako fotopasce,
  3. optickej siete s centrom v Obecnom úrade Biskupice,
  4. miestnych napájacích zdrojov 12 V DC z objektov v blízkosti kamier,
  5. centrálneho dispečingu umiestneného v budove Obecného úradu.

        Nainštalované sú IP kompaktné kamery s 3 MPx rozlíšením (2048x1536 px) s motorickým zoom objektívom pre optimálne nastavenie pozorovanej scény. Video kompresia H.264 MJPEG dual-stream encoding. Kamera využíva najnovšie podporné funkcie, pre lepšiu kvalitu obrazu, ako sú: AWB, DWDR, HLC, BLC, 3DNR. Kamera je vybavená IR LED prisvietením s dosahom 30 m pre nočný režim s funkciou Deň Noc s mechanickým IR filtrom. Všetky kamery sú farebné s napájaním 12 V DC /PoE. Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové mediá pracuje v nepretržitej prevádzke. Aktívne prvky a záznamové a záznamové zariadenie sú proti krátkodobým výpadkom NN zálohované z náhradného zdroja UPS.