Attachments:
Download this file (Verejná vyhláška.pdf)Verejná vyhláška.pdf[Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania – verejná vyhláška]15 kB