Obecný úrad Biskupice
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
Tel.č.: 047/43 81 815
e-mail: obecbiskupice@gmail.com

IČO: 00647985
DIČ: 2021097199
IBAN:
SK58 0200 000 0000 1282 6352

CSEMADOK - Základná organizácia, Biskupice
Eva Katonová
Nógrádiho, 986 01 Biskupice
Kontakt:

Obecný športový klub Biskupice
Mgr. Ladislav Tóth
Fučíkova 353/3, 986 01 Biskupice
Kontakt:

Občianske združenie včelárov a spotrebiteľov včelích produktov - VČIELKA
Mgr. Jozef Cupper
Biskupická 37/76, 986 01 Biskupice
Kontakt: 0902/637 739

Go to top