DF2014/1

1 016,00 EUR

01.01.2014

plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/2

1 151,00 EUR

01.01.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/3

358,37 EUR

07.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/4

70,00 EUR

08.01.2014

Pož.ochr. školenie I-III.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/5

110,77 EUR

10.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/6

12,12 EUR

09.01.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/7

110,04 EUR

10.01.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/8

136,65 EUR

20.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/9

20,40 EUR

20.01.2014

autor.odmena

01784504

SOZA

DF2014/10

815,54 EUR

21.01.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/11

9,80 EUR

22.01.2014

bal.ukončenie roka

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/12

75,00 EUR

21.01.2014

pretláč.kanal. ZŠ

46800204

Pálmay Ladislav

DF2014/13

18,58 EUR

10.01.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/14

67,82 EUR

23.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/15

74,27 EUR

27.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/16

1 013,16 EUR

28.01.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/17

94,44 EUR

31.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/18

116,76 EUR

31.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/19

213,62 EUR

31.01.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/20

146,87 EUR

29.01.2014

oprava VO, vian.osv.

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/21

391,18 EUR

30.01.2014

servis čerpadla, úpravne vody ZŠ

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2014/22

37,91 EUR

31.01.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/23

40,24 EUR

31.01.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/24

97,00 EUR

31.01.2014

Tlačiareň Canon MG5550

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2014/25

73,74 EUR

31.01.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/26

1 177,00 EUR

10.02.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/27

1 116,00 EUR

10.02.2014

zemny plyn

35815256

SPP

DF2014/28

985,00 EUR

10.02.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/29

18,58 EUR

10.02.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/30

265,32 EUR

03.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/31

344,08 EUR

04.02.2014

servis čerpadla, úpravne vody ZŠ

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2014/32

72,41 EUR

06.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/33

48,00 EUR

10.02.2014

Oprava plyn.kotla

46547070

Sekereš Slavomír SERVIS PLYN

DF2014/34

34,57 EUR

14.02.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/35

304,00 EUR

15.02.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/36

11,99 EUR

09.02.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/37

80,64 EUR

17.02.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/38

15,72 EUR

03.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/39

38,00 EUR

14.02.2014

úrazové poistenie

00653501

UNIQA

DF2014/40

13,00 EUR

18.02.2014

školenie RVC

31937306

RVC

DF2014/41

70,65 EUR

24.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/42

19,98 EUR

03.03.2014

finančný spravodajca

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/43

960,46 EUR

24.02.2014

tvárnice pre ZŠ

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2014/44

280,00 EUR

27.02.2014

Nákup Windows oper.systému  ks

44879873

Eva Nagyová

DF2014/45

214,74 EUR

27.02.2014

Nákup kancel.potrieb

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/46

420,00 EUR

28.02.2014

audítorská činnosť

46067159

D.E.A.AUDIT s.r.o.

DF2014/47

983,40 EUR

25.02.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/48

332,40 EUR

26.02.2014

Soľ tabletovaná

34101110

Betrix s.r.o.

DF2014/49

156,07 EUR

27.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/50

74,62 EUR

28.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/51

148,47 EUR

28.02.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/52

1 052,00 EUR

03.03.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/53

928,00 EUR

01.03.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/54

73,74 EUR

28.02.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/55

680,60 EUR

03.03.2014

Zošity, ÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/56

249,00 EUR

03.03.2014

Výkresy, pastelky MŠ ÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/57

267,14 EUR

03.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/58

85,33 EUR

03.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/59

20,00 EUR

08.01.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/60

50,00 EUR

08.01.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/61

123,85 EUR

06.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/62

118,88 EUR

10.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/63

1 495,99 EUR

13.03.2014

Plynový kotol 2 ks ZŠ

46493671

NOVOTERM, s.r.o.

DF2014/64

815,54 EUR

11.03.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/65

56,88 EUR

11.03.2014

Vlajky SR

17315786

2U spol. s r.o.

DF2014/66

15,02 EUR

09.03.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/67

615,00 EUR

14.03.2014

zošity, perá, ceruzky ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/68

343,00 EUR

14.03.2014

zošity, perá, ceruzky ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/69

18,58 EUR

17.03.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/70

304,00 EUR

17.03.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/71

1 177,00 EUR

15.03.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/72

78,34 EUR

17.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/73

48,75 EUR

06.03.2014

Úrazové poistenie AČ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/74

656,10 EUR

18.03.2014

Nákup krovinor.

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/75

320,00 EUR

25.03.2014

Nákup bielych obrusov

30372704

Farkaš Tibor

DF2014/76

82,00 EUR

25.03.2014

Podložka obojstranná ulica+preteky

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/77

124,00 EUR

15.03.2014

Preprava osôb Szurdokpuspoki

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/78

61,49 EUR

20.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/79

190,71 EUR

20.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/80

38,64 EUR

24.03.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/81

40,41 EUR

25.03.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/82

4 025,05 EUR

25.03.2014

Polystyren

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/83

2 414,99 EUR

25.03.2014

PC Z 301 lepidlo

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/84

3 333,23 EUR

28.03.2014

Interakt. tabuľa

12726196

Nabateus Kft.

DF2014/85

20,00 EUR

31.03.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/86

98,00 EUR

13.03.2014

Škola a stravovanie

35908718

RAABE

DF2014/87

146,75 EUR

31.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/88

79,28 EUR

31.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/89

240,60 EUR

31.03.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/90

1 185,89 EUR

25.03.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/91

73,74 EUR

31.03.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/92

59,30 EUR

31.03.2014

Cement, eternal, drôt, sieť

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/93

132,00 EUR

02.04.2014

ročná lic. Nár.inf.portál

35751291

Národné inf.str.SR

DF2014/94

67,92 EUR

01.04.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/95

70,00 EUR

08.04.2014

Pož.ochr. služby PO.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/96

60,00 EUR

08.04.2014

Školenei z predpisov z BOZP pre AČ

14444241

Milan Prajdák

DF2014/97

141,04 EUR

13.04.2014

Laserová tlačiareň Canon Sensys

27082440

ALZA a.s.

DF2014/98

1 177,00 EUR

14.04.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/99

18,58 EUR

14.04.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/100

49,10 EUR

14.04.2014

Webhosting

36743852

WebHouse

DF2014/101

33,50 EUR

14.04.2014

Odmena umelcom ročná

17310598

Slovgram

DF2014/102

576,00 EUR

01.04.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/103

508,00 EUR

01.04.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/104

304,00 EUR

14.04.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/105

656,08 EUR

08.04.2014

Nákup krovinor.

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/106

127,88 EUR

03.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/107

42,00 EUR

10.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/108

149,31 EUR

10.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/109

12,20 EUR

09.04.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/110

180,00 EUR

16.04.2014

Bio roztok

69639450

PETR MRÁZEK

DF2014/111

33,48 EUR

01.04.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/112

61,92 EUR

22.04.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/113

138,00 EUR

17.04.2014

oprava VO

41511468

EJUMPS

DF2014/114

286,33 EUR

10.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/115

88,67 EUR

22.04.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/116

1 254,20 EUR

22.04.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/117

122,50 EUR

30.04.2014

nákup žiaroviek VO

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2014/118

20,00 EUR

30.04.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/119

45,24 EUR

30.04.2014

Nožnice, fixy,voskovky

11844833

Vanger Popcorn

DF2014/120

2 400,00 EUR

29.04.2014

projekt.dokumentácia

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/121

48,06 EUR

24.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/122

178,46 EUR

28.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/123

130,23 EUR

30.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/124

74,79 EUR

30.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/125

207,63 EUR

30.04.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/126

74,09 EUR

30.04.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/127

37,23 EUR

30.04.2014

Cement,lak, značkovač

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/128

221,00 EUR

01.05.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/129

195,00 EUR

01.05.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/130

18,58 EUR

05.05.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/131

815,54 EUR

09.05.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/132

700,00 EUR

09.05.2014

systémová podpora URBIS

36041688

MADE-URBIS

DF2014/133

46,15 EUR

14.05.2014

Kancel.potreby

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/134

1 177,00 EUR

15.05.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/135

304,00 EUR

15.05.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/136

17,89 EUR

09.05.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/137

120,31 EUR

07.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/138

200,76 EUR

12.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/139

156,81 EUR

19.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/140

185,93 EUR

19.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/141

82,06 EUR

12.05.2014

za vodné

36644030

VEOLIA vod.spol.

DF2014/142

1 100,50 EUR

23.05.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/143

32,01 EUR

26.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/144

40,41 EUR

21.05.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/145

33,00 EUR

23.05.2014

Little Lane

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/146

606,60 EUR

27.05.2014

Nákup pracovných pomôcok

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/147

328,37 EUR

28.05.2014

poistenie KD

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/148

1 080,00 EUR

28.05.2014

projekkt.dokumentácia VO

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/149

20,00 EUR

30.05.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/150

38,64 EUR

27.05.2014

Dieťa ajeho svet MŠ

35908718

RAABE

DF2014/151

233,60 EUR

23.05.2014

Farbičky, akvarelky

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/152

10,80 EUR

23.05.2014

Predškolská vých.

31363822

ARES

DF2014/153

36,19 EUR

30.05.2014

toner, kábel

41817940

MEDIACITY Fehér

DF2014/154

3 720,00 EUR

29.05.2014

Výkon vrej.obst.kanalizácia

44526539

EkoAuris

DF2014/155

135,47 EUR

31.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/156

80,17 EUR

31.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/157

134,49 EUR

02.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/158

73,74 EUR

31.05.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/159

304,00 EUR

15.06.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/160

82,00 EUR

01.06.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/161

93,00 EUR

01.06.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/162

1 177,00 EUR

15.06.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/163

18,58 EUR

15.06.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/164

69,90 EUR

11.06.2014

Uj Szó

35790253

Petit Press

DF2014/165

35,00 EUR

12.06.2014

Literatúra - knihy 2ks

35310006

Ing.Peter Kováčik

DF2014/166

15,60 EUR

06.06.2014

Obecné noviny doplatok

31363091

INPROST

DF2014/167

11,98 EUR

15.06.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/168

298,00 EUR

20.06.2014

Nákup kancel.potrieb

44879873

Eva Nagyová

DF2014/169

313,60 EUR

18.06.2014

Nákup pracovných pomôcok

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/170

153,89 EUR

30.05.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/171

98,33 EUR

05.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/172

82,92 EUR

09.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/173

78,44 EUR

12.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36008338

CHRIEN

DF2014/174

173,79 EUR

16.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/175

343,00 EUR

10.06.2014

kancel.potreby  ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/176

615,00 EUR

10.06.2014

kancel.potreby  ZŠ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/177

432,00 EUR

06.06.2014

projekkt.dokumentácia VO revízia el.zar.rozvodov

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/178

33,19 EUR

11.06.2014

Splašk.kanalizácia in.čin.Natura 2000

17058520

ŠOP SR S CHKO Cerová vrchovina

DF2014/179

14,75 EUR

13.06.2014

Webhosting

36743852

WebHouse

DF2014/180

120,00 EUR

19.05.2014

inzercia riaditeľa MŠ,ZŠ

35790253

Petit Press

DF2014/181

29,54 EUR

16.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36019208

INMEDIA

DF2014/182

1 188,81 EUR

17.06.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/183

379,20 EUR

24.06.2014

kancel.potreby OcÚ

37753771

Štefan Majoroš M.K.TRADE

DF2014/184

3 600,00 EUR

16.06.2014

projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/185

1 560,00 EUR

16.06.2014

projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/186

365,83 EUR

18.06.2014

preprava žiakov

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/187

305,00 EUR

28.06.2014

preprava žiakov MŠ

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/188

183,52 EUR

27.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/189

66,96 EUR

30.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

36017795

STARVYS

DF2014/190

255,41 EUR

30.06.2014

nákup potrav. na ŠJ.

44271964

JPZ

DF2014/191

20,00 EUR

30.06.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/192

73,74 EUR

30.06.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/193

8,40 EUR

20.06.2014

Zvedaček časopis 1-6/2014

35908718

RAABE

DF2014/194

95,63 EUR

01.07.2014

Jenoráz.poháre, taniere, misky,DEŇ OBCE

32627211

TSV Papier

DF2014/195

5 160,00 EUR

01.07.2014

Projekt. dokumentácia budova ZŠ Biskupice

10869751

Ing.LUKAČ Proj.kanc.

DF2014/196

43,74 EUR

04.07.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/197

484,55 EUR

04.07.2014

Darčekové predmety s erbom

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2014/198

291,20 EUR

08.07.2014

Nákup pracovných pomôcok

32613792

Agrocentrum Fiľakovo

DF2014/199

561,00 EUR

07.07.2014

Členský príspevok

37899180

Geopark

DF2014/200

1 440,00 EUR

09.07.2014

projekkt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/201

90,00 EUR

14.07.2014

Pož.ochr. služby PO. III.Q.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/202

1 177,00 EUR

15.07.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/203

304,00 EUR

15.07.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/204

18,58 EUR

15.07.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/205

17,28 EUR

09.07.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/206

815,54 EUR

15.07.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/207

144,13 EUR

29.07.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/208

305,33 EUR

23.07.2014

plyn OcÚ nedoplatok 2013/2014 do 18.7.2014

35815256

SPP

DF2014/209

20,00 EUR

31.07.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/210

73,74 EUR

31.07.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/211

97,00 EUR

01.08.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/212

339,82 EUR

29.07.2014

Koberec materská škola

34684395

Zupková Eva

DF2014/213

78,00 EUR

01.08.2014

zemny plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/214

954,00 EUR

11.08.2014

Oprava interiéru ZŠ

14180154

Ján Kolpasky

DF2014/215

1 177,00 EUR

14.08.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/216

18,58 EUR

14.08.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/217

304,00 EUR

14.08.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/218

1 846,79 EUR

31.07.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/219

20,71 EUR

09.08.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/220

72,64 EUR

18.08.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/221

158,45 EUR

26.08.2014

Nákup farieb, penetrák, riedidlo, štetc, valček

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/222

7,74 EUR

13.08.2014

Nákup triednej knihy

34131159

Cart Print

DF2014/223

92,80 EUR

25.08.2014

Kancel.potreby ZŠ

31331131

Ševt

DF2014/224

38,64 EUR

20.08.2014

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2014/225

39,91 EUR

26.08.2014

Materská škola a jej riadenie

35908718

RAABE

DF2014/226

69,85 EUR

25.08.2014

Kancel. potreby OcÚ

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/227

42,60 EUR

25.08.2014

Obrusy pre ZŠ

34684395

Zupková Eva

DF2014/228

210,00 EUR

25.08.2014

Englisch World

32016433

Albion Books

DF2014/229

550,00 EUR

27.08.2014

Príprava vyraď.konania,ročník spisov 1990/2003

43340148

Vargicová Eva

DF2014/230

130,00 EUR

09.08.2014

Preprava osôb Szurdokpuspoki

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/231

19,98 EUR

12.08.2014

Finančná spravodajca 2015

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/232

20,00 EUR

31.08.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/233

108,29 EUR

30.08.2014

Nákup farieb,sádra mal., vápno biele

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/234

1 249,59 EUR

29.08.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/235

815,54 EUR

04.09.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/236

162,00 EUR

01.09.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/237

201,00 EUR

01.09.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/238

622,34 EUR

02.09.2014

Toal.papier, mydlo, hyg.potreby

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/239

109,30 EUR

02.09.2014

Toal.papier, mydlo, hyg.potreby

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/240

13,00 EUR

10.09.2014

Školenie - proces zostavenia rozpočtu

31937306

RVC

DF2014/241

73,74 EUR

31.08.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/242

127,32 EUR

31.08.2014

Nákup farieb ZŠ

31609481

PROXIMA, s.r.o.

DF2014/243

798,65 EUR

26.08.2014

Nákup kuch.potrieb /taniere, poháre, príbor/

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/244

2 268,00 EUR

31.08.2014

projekt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

36504254

IKF Service, s.r.o.

DF2014/245

428,03 EUR

02.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/246

75,50 EUR

03.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/247

83,95 EUR

04.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/248

37,55 EUR

08.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/249

60,96 EUR

07.09.2014

Poistenie ZŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/250

14,02 EUR

11.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/251

52,22 EUR

11.09.2014

Archivačné krabice

11636653

Regina

DF2014/252

1 177,00 EUR

15.09.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/253

18,58 EUR

15.09.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/254

304,00 EUR

15.09.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/255

16,01 EUR

09.09.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/256

410,00 EUR

22.09.2014

Puuzle, stavebnice, skladačky, pexeso

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/257

42,05 EUR

16.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/258

57,39 EUR

22.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/259

422,59 EUR

23.09.2014

servis čerpadla, úpravne vody ZŠ

46514643

AQUA trade Slovakia s.r.o

DF2014/260

97,40 EUR

23.09.2014

Za terénne práce so strojom UNC likv.živ. skládky

43297528

Peter Sáfrány - SAFI

DF2014/261

1 308,16 EUR

23.09.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/262

32,60 EUR

25.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/263

7,50 EUR

29.09.2014

Tlačivá pre školskú jedáleň

17644429

CONNECT - Ing.Marczibal Zsolt

DF2014/264

168,80 EUR

30.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/265

94,33 EUR

30.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/266

61,72 EUR

30.09.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/267

20,00 EUR

30.09.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/268

74,08 EUR

30.09.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/269

23,22 EUR

30.09.2014

úrazové poistenie

00653501

UNIQA

DF2014/270

56,24 EUR

30.09.2014

úrazové poistenie

00653501

UNIQA

DF2014/271

30,00 EUR

25.09.2014

Čistiaca sada na PC

41284933

Mgr.Peter Moško

DF2014/272

70,00 EUR

01.10.2014

Pož.ochr. služby PO. IV.Q.2014

14444241

Milan Prajdák

DF2014/273

19,95 EUR

18.06.2014

Gélové lepidlo NEXUS

31360513

STIEFEL EUROCART

DF2014/274

600,00 EUR

01.10.2014

Príprava vyraď.konania,ročník spisov 2004/2011

43340148

Vargicová Eva

DF2014/275

626,00 EUR

01.10.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/276

505,00 EUR

01.10.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/277

630,80 EUR

02.10.2014

Zošity, ÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/278

83,00 EUR

02.10.2014

Pastelky , farby, pastelina, nožniceÚPSVR

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/279

8 799,55 EUR

02.10.2014

Oporný múr pred kaplnkou

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2014/280

104,38 EUR

02.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/281

22,00 EUR

03.10.2014

WC olej, WC prášok

45547921

Briston

DF2014/282

34,81 EUR

06.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/283

346,53 EUR

06.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/284

22,00 EUR

10.10.2014

Poradca 2015

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/285

11,20 EUR

13.10.2014

Balíček hmotný majetok

31592503

Poradca podnikateľa

DF2014/286

11,98 EUR

09.10.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/287

1 177,00 EUR

15.10.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/288

18,58 EUR

15.10.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/289

304,00 EUR

15.10.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/290

296,28 EUR

15.10.2014

Oprava bleskovodovej sústavy na budove ZŠ

31029744

JEEL

DF2014/291

150,00 EUR

15.10.2014

Hračky

36660914

SB WOOD

DF2014/292

134,98 EUR

15.10.2014

Hračky

36660914

SB WOOD

DF2014/293

15,00 EUR

16.10.2014

Archívne krabice

43340148

Vargicová Eva

DF2014/294

38,91 EUR

17.10.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/295

27,80 EUR

20.10.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/296

89,50 EUR

22.10.2014

Kancel. potreby

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/297

221,48 EUR

22.10.2014

nákup žiaroviek VO

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2014/298

90,60 EUR

24.10.2014

Kancel. potreby toner

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/299

186,00 EUR

24.10.2014

Dodávka plastových výrobkov - parapety

36056588

Plast-Mont

DF2014/300

1 291,56 EUR

21.10.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/301

52,80 EUR

16.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/302

127,69 EUR

20.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/303

82,32 EUR

20.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/304

235,54 EUR

29.10.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/305

28,56 EUR

29.10.2014

Program Alfa

31635903

KROS a.s.

DF2014/306

444,00 EUR

20.10.2014

audítorská činnosť

46067159

D.E.A.AUDIT s.r.o.

DF2014/307

5 498,89 EUR

27.10.2014

Oporný múr pred kaplnkou

36051772

OK TREND FIĽAKOVO s.r.o.

DF2014/308

12,00 EUR

28.10.2014

autor.odmena

01784504

SOZA

DF2014/309

48,00 EUR

28.10.2014

autor.odmena

01784504

SOZA

DF2014/310

352,61 EUR

30.10.2014

Nákup roh.lišty, gumoasfalt budova ZŠ

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/311

1 687,44 EUR

30.10.2014

Nákup staveb. materiálu budova ZŠ, oporný múr kapl

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/312

85,05 EUR

31.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/313

254,56 EUR

31.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/314

138,88 EUR

31.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/315

20,00 EUR

31.10.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/316

73,60 EUR

31.10.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/317

38,00 EUR

27.10.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/318

58,59 EUR

27.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/319

128,43 EUR

27.10.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/320

1 035,00 EUR

01.11.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/321

835,00 EUR

01.11.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/322

304,05 EUR

03.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/323

102,00 EUR

04.11.2014

Dodávka plastových výrobkov - parapety

36056588

Plast-Mont

DF2014/324

95,00 EUR

05.11.2014

Oprava plyn.kotla

46547070

Sekereš Slavomír SERVIS PLYN

DF2014/325

130,30 EUR

10.11.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/326

855,54 EUR

07.11.2014

za strav.lístky

31396674

LE CHEQUE DEJEUNER

DF2014/327

69,60 EUR

11.11.2014

Dodávka plastových výrobkov - parapety

36056588

Plast-Mont

DF2014/328

1 177,00 EUR

14.11.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/329

304,00 EUR

15.11.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/330

18,58 EUR

14.11.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/331

76,00 EUR

10.11.2014

Stolový kalendár

36498980

LIMPO

DF2014/332

7 430,70 EUR

11.11.2014

Zateplenie fasády budovy ZŠ v Biskupiciach

34680497

Tibor Tóth

DF2014/333

88,13 EUR

13.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/334

12,25 EUR

09.11.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/335

200,00 EUR

20.11.2014

projekt.dokumentácia kanalizácia, vodovod

46181989

OVING s.r.o.

DF2014/336

92,72 EUR

24.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/337

718,00 EUR

25.11.2014

Zošity, perá,výkres /SZP Obv.školský úrad 718,00€/

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/338

433,00 EUR

25.11.2014

Zošity, perá,výkres /Vzd.p Obv.školský úrad 433 €/

43837859

MK TRADE-Sk s.r.o

DF2014/339

319,20 EUR

27.11.2014

Darčekové predmety pre jubilantov

41248384

Fehérová Katarína KVETY KATICA

DF2014/340

80,75 EUR

27.11.2014

Vianočná dekorácia

35132973

Eugen Mihály ELIMA

DF2014/341

300,00 EUR

27.11.2014

Nákup kancel. materiálu

44879873

Eva Nagyová

DF2014/342

13,00 EUR

28.11.2014

školenie RVC príprava ustan. zasadnutia OZ

31937306

RVC

DF2014/343

117,20 EUR

28.11.2014

členský príspevok 2014 RVC

31937306

RVC

DF2014/344

55,74 EUR

30.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/345

106,33 EUR

30.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/346

39,74 EUR

30.11.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/347

107,18 EUR

10.11.2014

za vodné

36644030

VEOLIA vod.spol.

DF2014/348

1 179,35 EUR

21.11.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/349

165,90 EUR

29.11.2014

PVC lišta, ceresit, budova ZŠ

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/350

20,00 EUR

30.11.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/351

188,93 EUR

26.11.2014

Členský príspevok

58461400

Združ.miest a obcí Slovenska

DF2014/352

72,90 EUR

25.11.2014

Új Szó 2015

35790253

Petit Press

DF2014/353

112,27 EUR

24.11.2014

Poistenie budovy ZŠ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/354

328,37 EUR

24.11.2014

Poistenie budovy OcÚ

31595545

Komunálna poisťovňa a.s.

DF2014/355

67,60 EUR

01.12.2014

Obecné noviny 2015

31363091

INPROST

DF2014/356

37,91 EUR

01.12.2014

Dieťa a jeho svet

35908718

RAABE

DF2014/357

74,24 EUR

30.11.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/358

153,82 EUR

01.12.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/359

110,42 EUR

01.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/360

63,53 EUR

04.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/361

86,49 EUR

08.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/362

480,00 EUR

01.12.2014

Servisné poplatky

46812342

Geosense SK s.r.o.

DF2014/363

18,58 EUR

12.12.2014

RTVS poplatok

36857432

RTVS

DF2014/364

983,00 EUR

01.12.2014

Zemný plyn ZŠ

35815256

SPP

DF2014/365

1 219,00 EUR

01.12.2014

plyn OcÚ

35815256

SPP

DF2014/366

1 177,00 EUR

15.12.2014

elektr.energia  OcÚ, VO, DS

36403008

SEZ

DF2014/367

304,00 EUR

15.12.2014

elekt.energia ZŠ

36403008

SEZ

DF2014/368

11,98 EUR

09.12.2014

Za mobil.služby

35697270

Orange

DF2014/369

31,83 EUR

11.12.2014

oprava VO

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/370

74,57 EUR

11.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36008338

CHRIEN

DF2014/371

172,14 EUR

12.12.2014

Hračky pre MŠ

32605421

Papier Hračky -Hedviga Tankinová

DF2014/372

20,00 EUR

16.12.2014

Menovka na dvere

32581190

Jozef Smrhola-OLYMP

DF2014/373

827,36 EUR

12.12.2014

Vyúčtovanie nákladov SPOcÚ

00316075

Mesto Fiľakovo

DF2014/374

99,48 EUR

17.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

41814240

Jozef Ferencz

DF2014/375

80,64 EUR

18.12.2014

za čist.pr.

36642983

Scandi s.r.o.

DF2014/376

117,91 EUR

17.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

44271964

JPZ

DF2014/377

56,82 EUR

18.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36017795

STARVYS

DF2014/378

36,04 EUR

18.12.2014

Nákup tovaru pre školskú jedáleň

36019208

INMEDIA

DF2014/379

280,08 EUR

19.12.2014

Studená asfaltová zmes

36222992

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

DF2014/380

46,38 EUR

19.12.2014

Štrkodrvina a preprava

30232392

VPS Fiľakovo

DF2014/381

53,65 EUR

30.12.2014

Hmoždinka

32606494

BALEX TRADE s.r.o.

DF2014/382

96,00 EUR

17.12.2014

Školenie - Kuričský kurz VI. triedy 2 ks

37107500

Ing. Ján Púpava - ŠKOLIACE STREDISKO LUČENEC

DF2014/383

1 694,01 EUR

31.12.2014

Odvoz KO

31595758

MEPOS

DF2014/384

20,00 EUR

31.12.2014

Poskyt.služby v oblasti CO

47025883

Hric Milan Ing.

DF2014/385

72,98 EUR

31.12.2014

pevná linka ZŠ, OcÚ

35763469

Slovak Telekom a.s.

DF2014/386

107,12 EUR

31.12.2014

elekt.energia ZŠ nedoplatok 2014

36403008

SEZ

DF2014/387

48,86 EUR

31.12.2014

finančná spravod. za rok 2014

31592503

Poradca podnikateľa

Go to Top